Menu

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 23.12.2021 року

 

 

Комплексна Програма  «Турбота» на 2022 рік

с. Сергіївка – 2021 р.

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Конституцією  України  гарантовано  соціальний  захист  та  гідний  рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя людей, що опинилися в скрутному матеріальному становищі.

Враховуючи  фінансово-економічну  ситуацію  в  країні  виникає необхідність  посилення  соціальної  підтримки  окремих  категорій  громадян. Тому  одним  з  першочергових  завдань  органів  державної  влади  і  місцевого самоврядування  є  розвиток  системи  соціального  захисту  та  соціального обслуговування громадян, які гостро потребують надання допомоги.

Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової допомоги найменш соціально-захищеним громадянам громади.

Умови надання одноразової допомоги не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують за рахунок бюджетних коштів інші види соціальної допомоги. Окремим громадянам, на яких не поширюється дія Програми, одноразова допомога може бути надана в індивідуальному порядку враховуючи конкретні обставини на сесіях Сергіївської сільської ради.

 

 1. Мета ПРОГРАМИ

  Метою Програми є забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців територіальної громади;  створення фінансових, організаційно-правових механізмів для досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основні завдання Програми:

 • надання одноразової допомоги учасникам АТО;
 • надання одноразової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • надання одноразової допомоги учасникам Великої Вітчизняної Війни;
 • надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані;
 • надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Чехословакії;
 • надання допомоги інвалідам дитинства;
 • надання одноразової допомоги жителям з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування;
 • надання одноразової допомоги на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи;
 • одноразова допомога громадянам які постраждали внаслідок пожежі;
 • допомога на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 • встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп.

 

 1. КАТЕГОРІЇ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

      Право на отримання допомоги визначеною основними завданнями Програми мають наступні категорії населення які прописані та проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади: учасники АТО, учасники ВВВ, жителі з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування, громадяни які постраждали внаслідок пожежі, учасники бойових дій в Афганістані, учасники бойових дій в Чехословаччині, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам Великої  Вітчизняної  Війни, громадянам яким потрібна допомога на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи, інваліди дитинства

 

 1. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до положення про порядок надання одноразової грошової допомоги

за зверненням громадян (додаток 1).

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

    Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист окремим категоріям громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

      Контроль за виконанням Програми покладається на комісія з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики.

 

П А С П О Р Т

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

«ТУРБОТА» НА 2022 РІК

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Пункт 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; Постанову КМУ від 31.01.07. № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або осіб, яка зобов’язалася поховати померлого»

3

Розробники Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Учасники АТО, жителі з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування, громадяни які постраждали внаслідок пожару, учасники бойових дій в Афганістані,  учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасники Великої Вітчизняної Війни, громадяни яким потрібна допомога на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи, учасники бойових дій Чехословакії, інвалідам дитинства.

7

Термін реалізації

2022 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

165,612  тис. грн.

10

Коштів сільського бюджету

163,000 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

2,612

 

Секретар сільської ради                                                             Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ «ТУРБОТА» НА 2022 РІК

 

п/п

Зміст заходів

Термін

Виконання

Сума витрат тис. грн.

1.

Надання одноразової допомоги учасникам АТО

2022 р.

27,000

2.

Надання одноразової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

2022 р.

23,000

3.

Надання одноразової допомоги учасникам Великої Вітчизняної Війни 

2022 р.

2,000

4.

Надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані (4 чол.*1000 грн.)

2022 р.

4,000

5.

Надання одноразової допомоги учасникам Чехословакії

2022 р.

4,000

6.

Надання одноразової допомоги жителям з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування.

2022 р.

75,000

7.

Надання одноразової допомоги на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи

2022 р.

10,000

8.

Надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок пожежі

2022 р.

10,000

9.

Надання допомоги інвалідам дитинства

2022 р.

8,000

10.

Допомога на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2022 р.

2,512

11.

Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп

2022 р.

100

Разом

165,612 тис. грн.

 

Секретар сільської ради                                                             Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

       Додаток 1  

   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тринадцятої

сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради
від 23.12.2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про надання одноразової грошової допомоги

за зверненням громадян

 

 1. Загальні положення.

1.1. Одноразова грошова допомога для найбільш вразливих груп малозабезпечених верств населення та інших категорій населення, що потребують соціального захисту надається в межах бюджетних призначень визначених на відповідний рік по Програмі «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян.

1.2.Розмір  одноразової грошової  допомоги  визначається постійно діючою комісією з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики.

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги.

1.4. Одноразова грошова допомога надається особам які зареєстровані та фактично проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади не частіше одного разу на рік.

1.5.Для надання матеріальної допомоги заявником надаються наступні документи:

1) особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові особи, яка потребує матеріальної допомоги, його адреса та обґрунтовані мотиви звернення;

2) копія паспорту заявника;

3) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

4) згода на обробку персональних даних;

5) банківські реквізити особистого карткового рахунку заявника або на іншого члена сім’ї (в разі тяжкого перебігу захворювання), на який будуть перераховані кошти;

6) довідки з лікарні, виписка з історії хвороби, якщо допомога надається на лікування, за потреби;

7) копія посвідчення учасника бойових дій, за потреби;

8) копія свідоцтва про смерть, за потреби;

9) довідка про пожежу, за потреби;

 1. Порядок розгляду заяв.
 2. Рішення про надання грошової допомоги (або відмови у наданні) приймається Комісією з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики з бюджету Сергіївської сільської ради (далі-Комісія). Склад Комісії затверджується рішенням сесії сільської ради.
 3. Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених в місцевому бюджеті на реалізацію заходів Програми з урахуванням можливостей місцевого бюджету, виконавчий комітет сільської ради має право збільшити суми одноразових грошових допомог відповідно до комплексної програми «Турбота» та надавати допомогу повторно впродовж календарного року.
 4. Виплата грошової допомоги здійснюється після прийняття рішення Комісією та розпорядження сільського голови на підставі відповідного рішення Комісії.
 5. Порядок виплати.
 6. Видатки, пов’язані з наданням допомоги, здійснюються у межах коштів місцевого бюджету, передбачених на цю мету, і відображаються за КТКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат громадянам здійснюються у межах асигнувань відповідно до помісячного розпису видатків місцевого бюджету.

 1. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахуванням коштів на особисті банківські рахунки заявників.
 2. Секретар сільської ради забезпечує повідомлення одержувачів про порядок виплати допомоги.
 3. У випадку смерті заявника призначена допомога членам сім’ї та рідним заявника виплачується згідно з чинним законодавством.
 4. Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

 

 

Секретар сільської ради                                                             Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

 

Карта захисних споруд полтавської області

вгору