Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням одинадцятої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 20.12.2017 року

 

Програма

«Підтримка народжуваності» на 2018 рік

с. Сергіївка - 2017

 1. 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,та обґрунтування необхідності їх розв’язання

На даний час демографічна ситуація в Сергіївській ОТГ переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

В 2017 році на території Сергіївської ОТГ народилося 5 дітей, а померло 68 жителів. Природний приріст (зменшення) становить -63 особи.

Відтак заохочення збільшення народжуваності є стратегічно важливим напрямом політики Сергіївської ОТГ.

Одним з основних напрямків поліпшення демографічної ситуації є стимулювання народжуваності шляхом надання адресної допомоги при народженні дитини.

 

 1. Мета Програми

Основна мета Програми це стимулювання народжуваності на території громади через підтримку сім’ї в якій народилася (була усиновлена) дитина шляхом надання їй  адресної  одноразової грошової допомоги у сумі 10 000 грн. за народження дитини.

 

 1. Основні завдання Програми

Для поліпшення демографічної ситуації Сергіївської ОТГ головними завданнями в 2018 році передбачається:

- стимулювання народжуваності шляхом одноразової виплати (10,000 тис. грн.) при народжені (усиновленні) дитини;

- провести інформаційно – роз’яснювальну роботу про прийняття програми;

- створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
 2. Адресна одноразова грошова допомога при народженні(усиновленні) дитини надається сім`ї, члени якої зареєстровані і проживають на території населених пунктів Сергіївської ОТГ.
 3. Адресна одноразова грошова допомога   не носить постійного характеру, а є додатком до існуючого доходу і може надаватися не більше одного разу.
 4. Рішення про надання адресної одноразової грошової допомоги визначає постійна комісія з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики.
 5. Підставою для розгляду питання про надання адресної одноразової грошової допомоги є:

—   заява   до Сергіївської сільської ради, до якої додається Копія Свідоцтва про народження дитини, копія паспорту і інтендитифікаційного коду одного із батьків;

 1. Адресна одноразова грошова допомога перераховується одного із батьків дитини відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради відповідно до рішення сесії сільської ради та розпорядження сільського голови.
 2. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел , не заборонених чинним законодавством

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

      Очікувані результати:

 1. Заохочення молодих сімей до народження (усиновлення) дитини.
 2. Здійснення соціального захисту громадян.
 3. Покращання демографічних процесів у громаді.

      Виплата допомоги за рахунок сільського бюджету це - започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію в громаді.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

       Контроль за виконанням Програми здійснюється Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради,  постійна комісія з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики.

 

П А С П О Р Т

Програми «Підтримка народжуваності» на 2018 рік

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2

Підстава для прийняття Програми

Пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанова КМУ від 15.05.13. № 341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року».

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської  сільської ради, сектор економічного розвитку та інвестицій

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради,  постійна комісія з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради,  депутати та жителі сіл сільської ради, молоді сім`ї.

7

Термін реалізації

2018 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

10,000 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

10,000 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

-

 

Заходи Програми  «Підтримка народжуваності» на 2018 рік

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Сума витрат,

тис. грн.

1

Одноразової виплати при народжені (усиновленні) дитини.

2018 р.

10,000

2

Проведення інформаційно – роз’яснювальну роботу про прийняття програми.

2018 р.

-

3

Створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством.

2018 р.

-

6

Всього

10,000

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

вгору