Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням одинадцятої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 20.12.2017 року

 

Програма «Обдаровані діти» на 2018 рік

с. Сергіївка - 2017

        1.Проблеми, на ров’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх ров’язання

 Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Програма роботи з обдарованою молоддю розроблена з метою створення в школі сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дітей, пошуку, підтримки й стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді.

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для розвитку дитини та набуття нею навичок і знань, у яких найбільше виявляються природні здібності в певних галузях діяльності, застосування її здібностей в Україні, а також залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю розроблена дана програма.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета програми полягає в:

 • розвитоку інтелектуальних, творчих здібностей дітей;
 • створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня;
 • забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу, діагностики обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості;
 • покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової загальної та середньої освіти;
 • підвищення результативності олімпіад, конкурсів, турнірів, науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН;
 • створення умов для ранньої профілізації учнів;
 • підвищення рівня компетентності та педагогічної майстерності вчителів школи.

 

 1. ОСНОВНІ Завдання ПРОГРАМИ
 2. Підвищення науково-методичного супроводу роботи з обдарованою учнівською молоддю.
 3. Виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей.
 4. Визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи.
 5. Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.
 6. Забезпечення скоординованої діяльності навчального закладу, установ і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді.
 7. Забезпечити нагородження учнів за отримання призових місць в олімпіадах, конкурсах.

 

 1. Учасники програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, учителі, батьки, обдаровані учні.

 

 1. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел , не заборонених чинним законодавством

 

 1. Очікувані результати ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 • розробка і впровадження механізму пошуку і відбору обдарованої молоді;
 • підвищення професійного рівня педагогів;
 • створення системи морального заохочення обдарованій молоді до науково-дослідницької діяльності;
 • виховання особистості, збереження традицій і досвіду педагогічного колективу школи.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

     Контроль за виконанням Програми покладається на Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

 

П А С П О Р Т

Програми «Обдаровані діти» на 2018 рік

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту»,  Закон України «Про загальну середню освіту».

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, сектор економічного розвитку та інвестицій.

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, учителі, батьки, обдаровані учні.

7

Термін реалізації

2018 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

9,000 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

9,000 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

-

 

Заходи Програми «Обдаровані діти» на 2018 рік

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Сума витрат,

тис. грн.

1

Нагородження учнів за отримання призових місць в  олімпіадах, конкурсах.

2018 р.

9,000

2

Організація та проведення шкільних олімпіад, конкурсів

2018 р.

Не потребує

3

Забезпечити розвиток мережі гуртків секцій для розвитку творчих і спортивних здібностей дітей

2018 р.

Не потребує

6

Всього

9,000

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

вгору