Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням одинадцятої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 20.12.2017 року

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку

Сергіївської об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік

с. Сергіївка - 2017

ЗМІСТ

Вступ

 1. Соціально-економічна характеристика Сергіївської об’єднаної територіальної громади

1.1. Загальна характеристика

1.2.Соціально-демографічна характеристики та ринок праці

          1.3. Економічний потенціал громади

1.4. Інфраструктурне забезпечення

1.5. Заклади бюджетної сфери

1.6. Туристичний потенціал

1.7. Фінансово-бюджетна складова розвитку Сергіївської ОТГ

1.8. Реалізація заходів соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади за 20.12.2016 по 01.12.2017 року

 1. Основні проблеми та пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку
 2. SWOT- аналіз Сергіївської громади
 3. Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської ОТГ
 4. Основні завдання та механізми реалізації Програми соціального і економічного розвитку Сергіївської сільської ради на 2018 рік
 5. Результати виконання Програми

 

Вступ

З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади розроблено Програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2018 рік, в якій визначено конкретні пріоритети розвитку у соціальній та економічній сферах.

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення Сергіївської сільської ради за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Завдання–створити базову основу для розвитку громади, економічного зростання, конкурентоздатності території громади, збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед, молоді та кваліфікованих спеціалістів.

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми забезпечував виконавчий комітет Сергіївської сільської ради. Для створення даної програми було опрацьовано матеріали, надані відділами, з урахуванням пропозицій територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконуючих обов’язків сільських старост, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, жителів громади.

План визначає мету та пріоритетні напрями дій на
2018 рік щодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки й на цій основі – поліпшення якості життя населення.

Прогнозні розрахунки та заходи Плану розроблені на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі ОТГ.

Фінансування передбачених Планом заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, місцевого бюджету, інвесторів, а також коштів державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Соціально-економічна характеристика Сергіївської об’єднаної територіальної громади

1.1. Загальна характеристика       

                               Сергіївська об’єднана територіальна громада утворена 21 червня 2016 року.

До її складу ввійшли 13 населених пунктів з трьох сільських рад – Сергіївської (Сергіївка, Лободіно, Вечірчине, Чернече, Калинівщина) Розбишівської (Розбишівка, Крамарщина, Веселе), Качанівської (Качанове, Новоселівка, Вирішальне, Степове, Дачне). Населення об’єднаної громади складає 2994 чоловік. Територія громади складає 16761 га. Адміністративним центром об’єднаної громади є с. Сергіївка, яке розміщене 20 км від м. Гадяч та 130 км від обласного центру м. Полтави.

Рельєф території села – рівнинний. Підґрунтові води залягають, як правило, на глибині понад 3 м. Ґрунтоутворюючі породи – середні та важкі суглинки, а також легкі глини. Територія села безпечна щодо затоплення поверхневими водами. З корисних копалин територія  громади  багата на нафту і природний газ, є незначні  поклади будівельних матеріалів  (глина, пісок). 

Село Сергіївка розташоване на березі річки Хорол, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Веселе, нижче за течією примикає село Петрівка-Роменська. Річка у цьому місці звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені озера. Поруч пролягає автомобільний шлях Т 1705. Село Сергіївка знаходиться в водоохоронній зоні, згідно технічної документації по встановленню водоохоронних зон малих річок та водоймищ Гадяцького району Полтавської області. Відповідно схеми природньо-сільськогосподарського районування України  територія населеного пункту відноситься до шостого Миргородського агроґрунтового (природно-сільськогосподарського) району.

Земельний фонд Сергіївської об’єднаної територіальної громади станом на 01.10.2018р становить 16761 га , з яких :

    Сергіївська сільська рада брала участь в конкурсі “Проведення топографогеодезичних робіт по створенню планів у масштабі 1:2000 населених пунктів с. Сергіївка та с. Розбишівка” що проводило Німецьке товариство міжнародного співробітництва, де отримала перемогу. На даний час на базі картографічного матеріалу розроблений генеральний план с. Сергіївка, Гадяцького району, Полтавської області. Він обговорений на громадських слуханнях і знаходиться на розгляді містобудівної ради Гадяцької РДА.

     Населені пункти Качанівського старостату мають карту 1:2000 та проведену інвентаризацію земель у 2013 році.

    Виготовлення даного плану надасть можливість:

- надавати земельні ділянки в оренду чи власність в межах населених пунктів;

- змінити межі населеного пункту;

- проводити будівництво житлової і громадської забудови.

 

 • Соціально-демографічна характеристики та ринок праці для ОТГ:

№ з/п

Назва показника та одиниця вимірювання

Всього

в тому числі:

с. Розбишівка

с. Сергіївка

с. Качанове.

1

Чисельність наявного населення на кінець звітного року (на 1 січня наступного за звітним року), тис.осіб

2,994

0,926

1,143

0,925

2

Кількість чоловіків, тис.осіб

1,191

0,417

0,433

0,341

3

Кількість жінок, тис.осіб

1,348

0,413

0,505

0,430

4

Кількість населення, молодшого від працездатноговіку, в тому числі тис.осіб

0,455

0,096

0,206

0,153

5

Кількість населення працездатного віку, тис.осіб

1,476

0,451

0,503

0,522

6

Кількість населення старшого від працездатного віку, тис.осіб

1,074

0,381

0,441

0,252

7

Кількість народжених за звітний рік, тис. осіб

0,004

0,001

0,002

0,001

8

Кількість померлих за звітний рік, тис. осіб

0,050

0,017

0,020

0,013

9

Природний приріст (зменшення), осіб

-40

-15

-14

-11

10

Міграційний приріст (зменшення), осіб

8

+4

+7

-3

11

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб

106

37

44

25

12

Рівень зареєстрованого безробіття, %

4

4

4

3

13

Середньомісячна заробітна плата найманого працівника, грн.

5,000

5,000

5,000

5,000

 

 • Економічний потенціал громади

На території об’єднаної територіальної громади переважають особисті селянські господарства, для яких характерні: невелика площа господарства, низька продуктивність, використання ручної робочої праці. Велику частину земель орендують сільськогосподарські підприємства (30 с/г виробників), які використовують сучасну техніку та технології. Галузь сільського господарства, як базова, є "локомотивом" у забезпеченні економічної безпеки ОТГ.

У галузі рослинництва в цілому  сконцентровано: 17,3 % - озимої пшениці, 12,5 % - ярого ячменю, 28,4 % - кукурудзи на зерно, 20 % - соняшника, 2,4% - сої; 5% - кормових культур. Рослинницька сфера зорієнтована переважно на вирощування зернових та технічних культур.

Потужний сільськогосподарський комплекс представлений:

   Тваринництво в Сергіївській ОТГ представлене:

- Скотарство ВРХ 326 корів;

- свинарство: свиноферма с. Лободине, ФОП Лобода Сергій Васильович;

- рибне господарство—на базі ставків розводять короп, карась, товстолоб, судак;

- бджільництво - близько 136 бджолосімей.

    На території Сергіївської об’єднаної територіальної громади  знаходиться потужна група підприємств нафтогазового комплексу України: ПАТ “Укрнафта” (НГВУ “Полтаванафтогаз” ЦВНіГ- 1 (с. Качанове); УАС   ПАТ “Укрнафта”), об’єкти  Прикарпатського  УБР, об’єкти Качанівського ГПЗ (факельне господарство), цех №3  Полтавського тампонажного управління, об’єкти  ПАТ  “Укртранснафта” (майновий комплекс  Глинсько-Розбишівської  ЛВДС). Загальна кількість становить 24 об’єкта та  структурних підрозділи, де працює близько 1500 чоловік з них 137 осіб, що проживають на території об’єднаної громади. Також на території громади наявні приватні організації:

 • Будівельні організації - ТОВ АГРОБУД-СН
 • Ремонтні організації - ПП Скороход В’ячеслав Вікторович
 • Транспортні організації - ПП Скороход Анатолій Вікторович
 • Переробка с/г продукції – зерносушка ФГ “Колос -2000”, переробка соняшника на олію ФОП Кревсун М.І

Приватні підприємці:

 • Магазин пром- і продтовари "Хорол"
 • Магазин "Київський"
 • Магазин продтовари "Крамниця"
 • магазин "Затишок"
 • Магазин продтовари
 • Бар "Лівша"
 • Магазин "Анастасія"
 • Магазин "Промтовари"
 • Магазин "Продукти“
 • Кафе "Димок"
 • Магазин пром- і продтовари "Оазис"
 • Магазин продтовари "Вікторія"

 

 • Інфраструктурне забезпечення

 

На території громади газифіковано 13 населених пунктів: Сергіївка, Лободіно, Вечірчине, Чернече, Калинівщина, Розбишівка, Крамарщина, Веселе, Качанове, Новоселівка, Вирішальне, Степове, Дачне.

      Телефонним зв’язком забезпечені всі населені пункти громади.

      Послуги в сфері житлово-комунального господарства надають КП “Сергіївське”.

       Загальна протяжність доріг комунальної власності – 123,62 км. У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення у сільській місцевості здійснюється дорогами загального користування що забезпечує доступність мешканців цих сіл до районного центру та центрів старостатів.

 

 • Заклади бюджетної сфери 

За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території функціонують:

 • 5 закладів охорони здоров’я, а саме: 3 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
 • 6 закладів освіти, а саме: 2 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 1 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, 3 дошкільних навчальних закладів.
 • 8 заклади культури: 3 бібліотеки, 5 будинків культури та клубів.

     Також на території с. Розбишівка  функціонує Розбишівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, в якій навчається понад 120  учнів.

 

 • Туристичний потенціал

      Мальовнича природа, наявність великої кількості водойм та історико-культурних пам’яток (стоянка пізнього палеоліту “Яр Оживо”, “Сергіївське городище”, курган поблизу урочища Острюха), збереження національних традицій є передумовами розвитку туризму в Сергіївській громаді.

 

 • Фінансово-бюджетна складова розвитку Сергіївської ОТГ

Бюджет ОТГ формується у відповідності з Бюджетним Кодексом України і входить до зведеного державного бюджету України.

ПЛАН НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Назва

ВСЬОГО

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

16 431 600

Податкина доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

6 320 720

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6 320 620

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

4 031 620

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітної плати

2 259 000

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування

30 000

Податок на прибуток підприємств

100

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

100

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

2 000

Рентна плата за  користування надрами

2 000

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

1 000

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 

1 000

Внутрішні податки на товари та послуги  

17 600

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

17 600

Місцеві податки

10 091 280

Податок на майно

7 720 190

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

260 300

Земельний податок з юридичних осіб  

250 000

Орендна плата з юридичних осіб  

6 925 890

Земельний податок з фізичних осіб  

134 000

Орендна плата з фізичних осіб  

150 000

Єдиний податок  

2 371 090

Єдиний податок з юридичних осіб

80 000

Єдиний податок з фізичних осіб 

362 090

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у якихчастка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

1 929 000

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

7 100

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

7 100

Плата за надання адміністративних послуг

7 000

Плата за надання інших адміністративних послуг

2 000

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

5 000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

0

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

0

Державне мито  

100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

100

Інші надходження

0

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

8 813 507

Дотації

590 600

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з бюджету видатків з утримання закладів освіти і охорони здоровя

590 600

Субвенції

8 222 907

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфроструктури ОТГ

0

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

5 930 100

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2 273 300

Інші субвенції

19 507

Всього (без урахування трансфертів)

16 438 700

Всього                                                                                              25 252 207                                                                                                                                           

СПЕЦ. ФОНД

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

0

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

0

Надходження відрозміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах , крім розміщення окремих видів відходів, як вторинної сировини

0

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ

90 000

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ

0

всього( без урахування трансфертів)

90 000

Всього

90 000

 

 • Реалізація заходів соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади за 20.12.2016 по 01.12.2017 року

    За результатами роботи 9 місяців Мінрегіон сформував загальноукраїнський рейтинг спроможності об’єднаних територіальних громад. За цим рейтингом громада знаходиться на 46 позиції із 366 громад України. На початку року планувалося бюджету з доходами в розмірі 21 млн. 897 тис. грн. з яких власних доходів заплановано на суму 12 млн. 518 тис. грн. За результатами 11 місяців 2017 року маємо фактичне наповнення бюджету на 30 млн. грн. із них 16 млн. 076 тис. грн. власні надходження. Таким чином перевиконання склало 8 млн. 103 тис. грн., із них 3 млн. 525 тис. грн. перевиконання із власних надходжень.

     На утримання закладів освіти в сільському бюджеті з внесеними протягом року змінами, заплановано кошти в сумі 12729,7 тис. грн., з них

- 5829,9 тис.грн. – кошти сільського бюджету;

- 5257,7 тис. грн. - кошти освітньої субвенції з державного бюджету на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти;

- 1 642,1 тис. грн. - кошти  з державного бюджету на формування інфраструктури територіальних громад .

    Станом на 01.11.2017 року на утримання закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти використано 1608,7 тис. грн.

    На проведення літньої оздоровчої кампанії, а саме  здешевлення    путівок  для оздоровлення та відпочинку  дітей в позаміських таборах  влітку 2017 року виділено  80,000 тис. грн., із  них  15000 грн. - обласного  бюджету, 65,000  тис. грн.- бюджет Сергіївської  сільської  ради.

     Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради на 2017 рік на ремонт доріг виділено кошти в сумі 2339,1 тис. грн. У центрі уваги виконавчого комітету постійно перебувають питання соціального захисту жителів міста. У звітному періоді видатки на соціальний захист населення склали 136,3 тис. грн..

     З сільського бюджету виділено субвенцію на:

- трудовий архів – 11,9 тис. грн.;

- відділ культури   утримання бібліотек – 166,3 тис. грн.;

- будинок дитячої та юнацької творчості – 98,3 тис. грн.;

- управління соціального захисту населення – 58,0 тис. грн.;

- Петрівсько- Роменська  місцева пожежна охорона  – 229,9 тис. грн.;

- Гадяцька ДЮСШ – 27,5 тис. грн.;

- Гадяцький районний територіальний центр соціального обслуговування -433,6 тис. грн. ( Виступаю з ініціативою про те щоб створити власний центр надання соціальних послуг і соціальних працівників які працюють в Гадяцькому тер центрі перевести до нашого центру);

- Гадяцька ЦПМСД 564,3 тис. грн..

Всього за звітний період на футбольну команду використано коштів в сумі 45,1 тис. грн.

В галузі культура важливим здобутком стало будівництво котельні на твердому паливі та реконструкція системи опалення для Сергіївського будинку культури на загальну суму 817 тис. грн. (спів фінансування з бюджету Полтавської обласної ради).

   Для вдосконалення творчого мистецтва в клубні заклади було придбано мікшерні пульти, мікрофони, ноутбуки та інше обладнання на суму 40 тис.. грн.

     В приміщенні Сергіївської школи працює два класи музичної школи – гри на гітарі та гри на акордеоні. На функціонування цих двох класів виділено 40 тис. грн. до кінця року.

    На особливому контролі виконкому сільської ради цього року перебуває налагодження роботи громадського сполучення з містом Гадяч. В 2017 році додатково відкриті маршрути : Качаново – Вирішальне – Гадяч два рази на тиждень, Лободино – Чернече – Вечірчино – Гадяч один раз на тиждень, Розбишівка – Гадяч кожного дня крім вихідних. Із усих цих маршрутів більшість соціальні, за які платить сільська рада. Всього на ці потреби використано – 140 тис. грн.

    Для забезпечення комфорту громадян, які користуються громадським транспортом, у селах проведено роботи з ремонту вже існуючих зупинок та встановлення нових автобусних зупинок. За кошти сільського бюджету по населених пунктах Сергіївської сільської ради у 2017 році встановлено 6 зупинок, на загальну суму  52,0 тис. грн..

   У галузі «Охорона здоров’я»: надано субвенцію Гадяцькому Центру первинної медико-санітарної допомоги в сумі 284,2 тис. грн. та Гадяцькій центральній районній лікарні в сумі 460,3тис. грн.

   На початку року сесією сільської ради прийнято програму місцевих стимулів для медичних працівників на її виконання виділено та освоєно кошти:

- для придбання службової квартири лікарю Розбишівської амбулаторії ЗПСМ -110,0 тисяч гривень;

- для придбання службового автомобіля лікарю Розбишівської амбулаторії ЗПСМ -185,7 тисяч гривень;

- на придбання медикаментозних засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 38,0 тис. грн.;

- придбано прилад для проведення загального аналізу крові 170 тис. грн. для Сергіївської амбулаторії, електрокардіограф для Качанівського ФАПу – 50 тис. грн., глюкометр для Розбишівської амбулаторії – 25 тис. грн.;

- завершується капітальний ремонт приміщення качанівського ФАПу на загальну суму – 470 тис. грн.;

- відкрито аптечний пункт в селі Сергіївка;

- придбано два холодильника для Новоселівського ФАПу та Сергіївської амбулаторії.

     Сергіївська сільська рада брала участь в конкурсі “Проведення топографогеодезичних робіт по створенню планів у масштабі 1:2000 населених пунктів с. Сергіївка та с. Розбишівка” що проводило Німецьке товариство міжнародного співробітництва, де отримала перемогу. На даний час на базі картографічного матеріалу розроблений генеральний план с. Сергіївка Гадяцького району Полтавської області. Він обговорений на громадських слуханнях і знаходиться на розгляді містобудівної ради Гадяцької РДА.

     Населені пункти Качанівського старостату мають карту 1:2000 та проведену інвентаризацію земель у 2013 році.

 1. Основні проблеми та пріоритетні напрями

соціально-економічного розвитку

 

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Сергіївської громади є:

 • від’ємний приріст населення;
 • відсутність кваліфікованої робочої сили;
 • високий рівень безробіття;
 • слабка транспортна інфраструктура;
 • низька густота населення;
 • низька громадська активність;
 • присутність тіньової економіки;
 • мало дітей та населення фертильного віку;
 • низька громадська безпека;
 • несприятлива екологічна ситуація;
 • відсутня система поводження з ТПВ;
 • однобічний розвиток сільського господарства.

     Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я та поліпшення життя населення.

Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку Сергіївської громади у 2018 році є:

- розвиток багатоукладної місцевої економіки;

 • - зростання малого і середнього бізнесу;
 • - підвищення ефективності використання земельних, лісових, водних ресурсів громади;
 • - створення безпечних умов для життя;
 • - створення молодих умов для молодих сімей;
 • - розвиток спроможностей для громадської активності жителів громади, молоді;
 • - оновлення діючої мережі доріг;
 • - розвиток системи поводження з ТПВ;
 • - впровадження високошвидкісного Інтернету;
 • - поліпшення соціальної інфраструктури території.

 

 1. 3. SWOT- аналіз Сергіївської громади

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.     Фінансово спроможна громада, що має високий рейтинг на обласному та всеукраїнському рівні

2.     Наявність земельних ресурсів (земель сільськогосподарського призначення).

3.     Наявність підприємств нафтогазового комплексу, які створюють робочі місця і формують близько 10% сільського бюджету.

4.     Розвинута (достатня) соціальна сфера.

5.     Наявність земельних ділянок для відпочинку місцевого населення

6.     Наявність лісових ресурсів, які не використовуються.

1.     . Від’ємний приріст населення.

2.     Відсутність кваліфікованої робочої сили.

3.     Безробіття.

4.      Слабка транспортна інфраструктура.

5.     Низька густота населення.

6.     Низька громадська активність.

7.     Присутність тіньової економіки.

8.     Мало дітей та населення фертильного віку.

9.     Низька громадська безпека.

10.           Несприятлива екологічна ситуація.

11.            Відсутня система поводження з ТПВ.

12.           Однобічний розвиток сільського господарства (наявність рослинництва, відсутність інших галузей).  

 

Можливості

Загрози

1.      Надання державою права розпоряджатися землями поза межами населених пунктів.

2.      Сплата ПДФО ПАТ «Укрнафта» за місцем діяльності підприємства.

3.      Розширення меж громади.

4.     Сплата ренти за використання надр до місцевого бюджету.

5.      Міжмуніципальне співробітництво

1. Несприятлива бюджетна політика з боку держави.

2. Закриття підприємств ПАТ «Укрнафти».

3. Під час проведення адміністративно-територіальної реформи не будуть враховані інтереси громади.

 

 

 

 1. Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської ОТГ

Назва програми

Ініціатор програми

Короткий зміст та заходи, що реалізуватимуться в рамках програми

Оціночна вартість програми на 2018 рік,тис. грн.

Очікуваний термін реалізації програми

Очікуваний результат від реалізації програми

1

Програма «Поводження з твердими побутовими відходами на території Сергіївської ОТГ на 2018- 2020 роки»

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

    Мета проекту полягає в покращенні екологічної ситуації.                    Основою будь-якої переробки служить сортування. Відсортовуючи пластик, скло, макулатуру, метал для переробки ми можемо зберегти природні ресурси та покращити екологію.
    Проектом ставимо перед собою задачу – придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ та будівництво контейнерних майданчиків в кожному населеному пункті Сергіївської ОТГ. Поступове запровадження системи роздільного збирання компонентів ТПВ у повному обсязі. Виділення різнокольорових пакетів для населення Сергіївської ОТГ і роз’яснення населення про поводження з відходами і правильне сортування. Встановити в загальних містах окремі контейнери для збору особливо небезпечних відходів:  ртутовмісних ламп, люмінесцентних ламп, батарейок, акумуляторів.

 

200,000

2018 – 2020 роки

1. Стале функціонування запровадженої єдиної системи сортування і збору та вивезення ТПВ з території населених пунктів;

2.Підвищення рівня екологічної культури та свідомості жителів громади у сфері поводження з відходами;

3.Покращення санітарного стану довкілля населених пунктів;

4.Дотримання сучасних екологічних стандартів у сфері поводження з твердими побутовим відходами, що утворюються на території громади і є наслідком життєдіяльності громадян;

5.Громада стане більш привабливою як для нових жителів так і для туристів;

6.Ріст інвестиційної привабливості району.

 

2

Програма компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям населення на 2018 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

   Програми полягає в  компенсації витрат на проїзд  пільговим категоріям громадян, у всебічному захисті законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів на ЧАЕС, призваних в Збройні Сили України по мобілізації, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, багатодітних сімей та інших, підвищення рівня їх життя, вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, підтримки організації ветеранів у їх діяльності.

 

160,370

2018 рік

   Виконання даної програми дасть змогу реалізації соціального захисту та соціального забезпечення  шляхом надання фінансової підтримки пільговим  категоріям громадян забезпечити зв'язок  громадян пільгової категорії з органами державного управління на рівні району більш доступний , вирішити проблему соціальної підтримки громадян територіальної громади в вигляді ширшого доступу до органів пенсійного та соціального забезпечення в районі.

 

3

Програма розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості на 2018 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

        Мета програми – створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов та здійснення заходів для розвитку фізичної культури та спорту.    Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом. Розбудова спортивної інфраструктури на території Сергіївської  ОТГ.

 

 

75,000

2018 

 Підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою;

поліпшення результату виступу сільської футбольної команд в чемпіонаті району;

сформування системи підготовки резерву для футбольної команди села, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом

підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно -спортивними залами та спортивними майданчиками, покращити стан існуючої матеріально-технічної бази;

4

Програма утримання та розвитку інфраструктури доріг на 2018 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

   Основна проблема Проекту полягає в невдоволенні жителів села щодо стану доріг, які давно не ремонтувались а саме: дорога Т-1705 Сергіївка - Розбишівка, вул. Центральній в с. Сергіївка, вул. Перемоги в с. Сергіївка, вул. Центральна в с. Качанове, вул. Зоряна в с. Качанове, вони перебувають в незадовільному стані, це  призводить до частих поломок автотранспорту, яким користуються жителі села, до складності  пересування  дітей до школи,  батьків з дітьми до садка, громадян до закладів соціальної сфери особливо в дощову, сніжну погоду. Завданнями реалізації проекту є:

- Капітальний ремонт дороги по вище вказаних вулицях;

- покращення комфортності проживання у громаді;

- попередження виникнення аварійно небезпечних ситуацій;

- покращення стану дорожнього полотна;

- зниження зношуваності автотранспорту.

2 млн. 500 тис. грн.

2018 рік

Безпосереднім результатом проекту буде відремонтовано дороги на вище вказаних вулицях, що суттєво покращить умови для комфортного та безпечного дорожнього руху і поліпшить доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги.

5

Програма організації харчування в загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів Сергіївської сільської ради на 2018 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Основними завданнями Програми є:

-         створення умов для повноцінного харчування учнів;

-         забезпечення безкоштовним харчуванням наступні категорії учнів:

·        дітей-сиріт;

·        дітей позбавлених батьківського піклування;

·        дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

·        учнів 1-11 класів із  сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

·        учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО або загинули в зоні АТО;

·        дітей, вимушених переселенців;

·        дітей, які знаходяться на обліку у лікаря-фтизіатра;

·        учнів з багатодітних сімей;

-         часткове фінансування харчування дітей 1-9 і 1-11 класів (5 грн. місцевого бюджету, 5 грн. батьківська плата).

 

529,810

2018 рік

Створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;

збільшення кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

поліпшення якості харчування школярів;

формування навичок правильного та здорового харчування; впровадження нових технологій в організації харчування.

 

6

Програма оздоровлення та відпочинку дітей

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

   Програма заключається в організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської об’єднаної  територіальної громади  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

 

128,307

2018 рік

Збільшення кількості оздоровлених дітей, що мають статус, зокрема:

- дітей - сиріт;

- дітей - інвалідів;

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- дітей учасників бойових дій на тимчасово окупованій території та районах проведення АТО;

- діти, які переселились з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО;

- активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя;

- талановитих та обдарованих дітей.

 

7

Програма «Обдаровані діти» на 2018 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Основні завдання програми:

1.   Підвищення науково-методичного супроводу роботи з обдарованою учнівською молоддю.

2.   Виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей.

3.   Визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи.

4.   Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.

5.   Забезпечення скоординованої діяльності навчального закладу, установ і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді.

6.   Забезпечити нагородження учнів за отримання призових місць в  олімпіадах, конкурсах.

9,000

2018 рік

-         розробка і впровадження механізму пошуку і відбору обдарованої молоді;

-         підвищення професійного рівня педагогів;

-         створення системи морального заохочення обдарованій молоді до науково-дослідницької діяльності;

-         виховання особистості, збереження традицій і досвіду педагогічного колективу школи.

 

8

Програма «Турбота» на 2018 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

   Дана Програма передбачає собою:

-         надання одноразової допомоги учасникам АТО;

-         надання одноразової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

-         надання одноразової допомоги учасникам Великої Вітчизняної Війни;

-         надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Авганістані

-         надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Чехословачинні;

-         надання одноразової допомоги жителям з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування;

-         надання безкоштовної путівки на оздоровлення учасникам АТО;

-         надання одноразової у зв’язку з загибеллю (смертю) особи.

 

195,500

2018 рік

  Результатом Програми є: забезпечення  соціального захисту найменш захищених категорій громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян.

 

 

9

Програма зайнятості населення

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Програма передбачає собою:

- Забезпечення працевлаштування за допомогою служби зайнятості  безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця;

- З метою зайнятості населення направляти на навчання у ВУЗИ, професійно-технічні училища  молодь згідно потреб розвитку територіальної громади;

-Створення умов для мобільності робочої сили, для працевлаштування іноземців;

- Рекомендувати роботодавцям та профспілкам розробляти й впроваджувати упереджувальні заходи щодо запобігання масових звільнень;

- Надавати допомогу суб’єктам підприємницької діяльності (СПД) у вирішенні питань оформлення  земельних ділянок на сільськогосподарське призначення.

50,000

2018 рік

Забезпечення зайнятості сільського населення.

 1. Основні завдання та механізми реалізації Програми соціального і економічного розвитку Сергіївської сільської ради на 2018 рік

Таблиця 1. Розвиток економіки громади та залучення інвестицій

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансуван-ня

Надання підприємствам допомоги у пошуку джерел фінансування інноваційної діяльності та просуванні інноваційної продукції на ринку.

 

Не потребує фінансування

 

Підтримка розвитку бізнесу

Розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців. Постійне інформування підприємців щодо змін у законодавстві з ведення бізнесу.

 

Не потребує фінансування

 

Підтримка розвитку бізнесу

Подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектра послуг.

 

Не потребує фінансування

Підтримка розвитку бізнесу, збільшення кількості підприємців

Підготовка презентаційних матеріалів з питань інвестиційного потенціалу Сергіївської ОТГ (буклети, стенди тощо).

 

В межах фінансових можливостей

 

Зростання економіки громади

Розміщення інформаційно-презентаційних матеріалів про економічний потенціал Сергіївської ОТГ в засобах масової інформації.

 

В межах фінансових можливостей

Збільшення кількості підприємців, створення нових робочих місць

Сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів.

 

 

Не потребує фінансування

Підтримка розвитку бізнесу

Організація зустрічей делегацій офіційних осіб, представників ділових кіл іноземних держав з підприємцями громади.

 

В межах фінансових можливостей

 

Підтримка розвитку бізнесу

Не створювати додаткові перешкоди для розвитку малого та середнього бізнесу.

Не потребує фінансування

Підтримка розвитку бізнесу

Підтримка розвитку підприємництва у громаді: надати, у разі необхідності, на конкурентних засадах земельні ділянки під об’єкти комерційного призначення, у разі необхідності змінити цільове призначення землі під комерційні об’єкти, на звернення суб’єктів підприємницької діяльності, надати їм дозволи на реконструкцію приміщень для використання під бізнес.

 

 

 

 

Не потребує фінансування

 

Збільшення кількості підприємців, створення нових робочих місць

Сприяння залученню зовнішніх інвестицій в малий та середній бізнес.

Не потребує фінансування

Зростання економіки громади

Домогтися реєстрації підприємств, що розташовані на території громади, за місцем фізичної адреси  та cтимулювати діяльність підприємництва направлену на збільшення кількості робочих місць.

 

Не потребує фінансування

Збільшення кількості підприємців, створення нових робочих місць

Ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу.

 

Не потребує фінансування

Збільшення кількості підприємців, створення нових робочих місць

Участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів.

 

Не потребує фінансування

Поширення інформації про економічний потенціал громади серед потенційних інвесторів, залучення іноземних інвестицій

Домогтися сплати податків підприємствами, що розташовані на території ОТГ, за місцем фактичного розташування.

 

Не потребує фінансування

Зростання економіки громади

Проводити роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства.

 

Не потребує фінансування

Зростання економіки громади

 

Таблиця 2.  Освіта

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Капітальний ремонт  Розбишівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Сергіївської  сільської ради.

 

 

100,000

 

 

100,000

 

 

-

Забезпечення енергоефективності закладів комунальної власності

Забезпечення продуктами харчування дітей  у закладах освіти.

 

 

529,800

 

 

529,800

 

 

-

Забезпечення виконання законодавства України

Оплата витрат на комунальні послуги та  енергоносії закладів освіти Сергіївської  сільської ради.

 

793,400

 

793,400

 

-

Забезпечення електроенергією закладів освіти

Забезпечення працівників галузі освіти програмним забезпеченням та їх супроводом, оплата  послуг, витрати на відрядження.

 

43,400

 

43,400

 

-

Для покращення роботи працівників відділу

Забезпечення канцтоварами та господарськими товарами, паливно-мастильними матеріалами.

 

332,800

 

332,800

 

-

Для виконання основних функцій

Забезпечення  медикаментами та перев`язувальними матеріалами.

3,000

3,000

-

Для виконання  основних функцій

Оплата праці і нарахування на заробітну плату.

8556,000

8241,700

-

Для виконання  основних функцій

Всього:

10458,400

10458,400

-

 

 

Таблиця 3.  Забезпечення повноцінної роботи апарату громади

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та послуг по обслуговуванню автомобіля Сергіївської сільської ради.

 

97,800

 

97,800

 

-

Забезпечення обслуговування автомобіля для оперативного виконання покладених функцій

Обслуговування  комп’ютерної техніки.

 

14,000

 

14,000

 

-

Для створення сприятливих умов роботи

Забезпечення працівників апарату програмними забезпеченням та їх супроводом.

 

55,000

 

55,000

 

 

-

Для покращення умов роботи

Придбання канцелярських товарів, господарських товарів,  та іншого обладнання.

 

48,600

 

48,600

 

-

Для забезпечення основних функцій діяльності

Оплата інших послуг (заправка та ремонт картриджів, оплата консультаційних послуг, оплата послуг зв’язку та інтернету, оплата послуг технічного обслуговування газової котельні , юридичні, консультаційні послуги, абонплата за телефони).

 

 

15,400

 

15,400

 

 

-

Для забезпечення основних функцій діяльності

Проведення поточного ремонту адмінприміщення  сільської ради.

100,000

100,000

-

Проведення поточного ремонту  приміщення сільської ради 

 Підписка періодичних видань.

 

 

9,000

 

 

9,000

 

 

-

Для забезпечення організації повноцінної роботи

Видатки на відрядження.

5,000

5,000

-

Для забезпечення основних функцій діяльності

Оплата витрат на комунальні послуги та  енергоносії Сергіївської  сільської ради.

125,000

125,000

-

Забезпечення електроенергією та природнім газом

Витрати  на оплату праці і нарахування на заробітну плату.

4897,000

322,600

-

Для виконання  основних функцій

Всього

5366,800

5366,800

 

 

 

Таблиця 4. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Замовлення генерального плану  населених пунктів Сергіївської сільської ради.

 

 

175,000

 

 

175,000

 

 

-

Впорядкування території Сергіївської сільської ради та формування ринку землі

Замовлення та розроблення  топографічного плану населених пунктів Сергіївської  сільської ради.

 

 

200,000

 

 

200,000

 

 

-

Впорядкування території Сергіївської сільської ради та формування ринку землі

Всього:

375,000

375,000

-

 

 

Таблиця 5. Дорожньо-транспортний комплекс

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Поточний ремонт вуличних доріг с Качаново  вул. Зоряна Сергіївської сільської ради.

199,990

199,990

-

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Поточний ремонт вул. Перемоги та вул.Центральна с.Сергіївка Сергіївської сільської ради.

399,980

399,980

-

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Поточні ремонт відрізку  дороги О 17 02 016 межа обл.. Розбишівка-/Т-17-05/  на території Сергіївської сільської ради.

399,980

399,900

-

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Всього

999,950

999,950

-

 

 

         Таблиця 6. Благоустрій території та поліпшення стану довкілля

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання трактора).

510,000

510,000

-

 

Виплата заробітної плати  працівників, які будуть займатися облаштуванням благоустрою території.

 

 

790,300

 

 

790,300

 

 

-

Покращення санітарного та естетичного стану території

Придбання   асфальту, ДП,  запасних часин.

 

228,900

 

228,900

 

 

-

Покращення інфраструктури та створення безпечних умов для населення

Розрахунки з організаціями за інші надані послуги по благоустрою території.

 

155,800

 

155,800

 

-

Покращення стану доріг та транспортного зв'язку, санітарного та естетичного стану території

Оплата за електроенергію.

 

214,100

 

214,100

 

-

Забезпечення електропоста-чання

Реконструкція вуличного освітлення  та виготовлення технічних умов с. Вирішальне.

 

126,300

 

126,300

 

-

Забезпечення електропостача-ння та зниження експлуатаційних витрат

Всього

2025,400

2025,400

-

 

 

Таблиця 7. Соціальний захист населення

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Надання допомоги на  лікування потребуючим верствам населення  Сергіївської сільської ради.

 

30,000

 

30,000

 

-

Надання допомоги

Надання допомоги обдарованим дітям.

9,000

9,000

-

Надання допомоги

Надання одноразової допомоги громадянам, які тимчасово відчувають матеріальну скруту та поховання самотніх громадян.

 

3,000

 

3,000

 

-

Надання допомоги

Відшкодування коштів на  отримання путівки на оздоровлення учасникам антитерористичної операції.

 

120,000

 

120,000

 

-

 Покращення умов життя соціально вразливих верств населення

Надання одноразової допомоги  учасникам футбольної команди.

50,000

50,000

-

Надання      допомоги

Передача із сільського бюджету Сергіївської сільської ради доГадяцького  районного бюджету міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції для виплат і компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги мешканцям громади, на оплату громадських робіт.

 

 

 

62,500

 

 

 

62,500

 

 

 

-

 

 

Покращення умов життя соціально вразливих верст населення

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції,Учасникам ВВВ, учасникам бойових дій Авганці,Чехословакія,  Чорнобильці  мешканцям Семенівської сільської ради.

 

42,500

 

42,500

 

-

Надання допомоги

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям населення.

160,400

160,400

-

Покращення умов життя  населення

Всього

477,400

477,400

-

 

 

Таблиця 8. Охорона здоров'я

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Придбання медичних виробів та обладнання для закладів охорони здоров’я.

30,500

30,500

 

-

Підвищення якості надання медичних послуг

Придбання меблів, стерилізатора, холодильників для закладів охорони здоров’я.

76,600

76,600

 

-

Підвищення якості надання медичних послуг

Оплата витрат на енергоносії по закладам охорони здоров´я Сергіівської сільської ради.

 

178,600

 

178,600

 

-

Забезпечення електроенергієюгазопостачання, заклади охорони здоров´я

Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки для закладів охорони здоров’я.

 

22,100

 

22,100

 

-

Підвищення якості надання медичних послуг

Придбання послуг по підключенню інтернету до мережі закладів охорони здоров’я.

 

18,000

 

18,000

 

-

Підвищення якості надання медичних послуг

Надання послуг заправка картриджів.

 

1,000

 

1,000

 

-

Підвищення якості надання медичних послуг

Забезпечення канцтоварами та господарськими товарами, паливно-мастильними матеріалами.

 

32,500

 

32,500

 

-

Для виконання основних функцій

Оплата праці і нарахування на заробітну плату.

322,600

322,600

-

Для виконання  основних функцій

Всього:

681,900

681,900

-

 

Таблиця 9. Культура

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Залучення мешканців громади до проведення державних, національних та релігійних свят, пропагувати національні інтереси та збереження традицій; виховувати шанобливе ставлення до історичного минулого свого населеного пункту та держави в цілому.

 

 

Не потребує

фінансування

 

Організація дозвілля населення, національно-патріотичне виховання

Забезпечення канцтоварами та господарськими товарами.

 

33,700

 

33,700

 

-

Для виконання основних функцій

Проведення культурно-мистецьких заходів,  конкурсів в сільських закладах культури.

 

3,500

 

3,500

 

-

Організація дозвілля населення

Оплата послуг (заправка картриджа).

 

 

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

 

-

Відзначення жителів та колективів сільської ради, створення позитивного іміджу та висвітлення діяльності роботи

Капітальний ремонт приміщення будинку культури в с. Сергіївка.

300,000

300,000

-

Організація дозвілля населення

Оплата витрат на енергоносії по закладам охорони здоров´я Сергіівської сільської ради.

 

238,600

 

238,600

 

-

Забезпечення електроенергієюгазопостачання, заклади охорони здоров´я

Оплата праці і нарахування на заробітну плату.

865,900

866,000

-

Для виконання  основних функцій

Всього

1442,7

1442,7

-

 

 

Таблиця 10. Молодіжна і сімейна політика, соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, захист прав та інтересів дітей, розвиток фізичної культури і спорту

тис. грн

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Оздоровлення дітей громади

 

99,500

 

99,500

 

-

Забезпечення дітей відпочинком та оздоровленням

Встановлення спортивного майданчику для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів та місцях масового відпочинку населення.

В межах фінансових можливостей

Розвиток фізичної культури та спорту, покращення стану здоров'я

Впровадження комплексу заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового способу життя.

Не потребує

фінансування

Зменшення захворюваності серед молоді

Здійснення соціальної підтримки дітей, у першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 

Не потребує

фінансування

Захист прав

та

 інтересів дітей

Запровадження дієвого механізму протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми.

Не потребує

фінансування

Зменшення виявлених фактів насильства у сім'ї

Проведення спортивних заходів та змагань серед молоді громади.

25,000

25,000

-

Розвиток фізичної культури та спорту

Всього:

124,500

124,500

-

 

 

 Результати виконання Програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, кредитів банків, залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.

Результатами виконання Програми будуть:

- впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово – комунального господарства;

- створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату;

- раціональне використання бюджетних коштів;

- екологічно безпечне середовище;

- забезпечення зайнятості населення;

- забезпечення бюджетних установ всім необхідним;

- забезпечення зайнятості сільського населення;

- створення сприятливого середовища для жителів Сергіївської територіальної громади.

Не зважаючи на складну економічну та суспільно-політичну ситуацію в державі, планується лобіювати реалізацію таких проектів:

 • Програма «Поводження з твердими побутовими відходами на території Сергіївської ОТГ на 2018- 2020 роки»;
 • Програма компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям населення на 2018 рік;
 • Програма розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості на 2018 рік;
 • Програма утримання та розвитку інфраструктури доріг на 2018 рік;
 • Програма організації харчування в загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів Сергіївської сільської ради на 2018 рік;
 • Програма оздоровлення та відпочинку дітей;
 • Програма «Турбота» на 2018 рік;
 • Програма «Обдаровані діти» на 2018 рік;
 • Програма зайнятості населення.

Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, перш за все виходячи з інтересів об’єднаної територіальної громади, на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата міської ради та за участю найбільш активних жителів громади. Спільними зусиллями ми зможемо змінити наше життя на краще!

вгору