Menu

 Програма

 «Організація харчування в загальноосвітніх школах I-III ступенів та загальноосвітній школі I-II ступенів розташованих на території населених пунктів Сергіївської сільської ради в 2019 році»

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого покоління хвороб органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації харчування. Тому постала необхідність сприяння організації повноцінного, безпечного та якісного харчування у навчальних закладах.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування учнів у навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування з ранніх дитячих років.

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням була розроблена Програма «Організація харчування в загальноосвітніх школах I-III ступенів та загальноосвітній школі I-II ступенів розташованих на території населених пунктів Сергіївської сільської ради в 2019 році».

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

 

 1. Мета та завдання Програми

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів безкоштовним, раціональним і якісним харчуванням.

Основними завданнями Програми є:

 • створення умов для повноцінного харчування учнів;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням наступні категорії учнів:
 • дітей-сиріт;
 • дітей позбавлених батьківського піклування;
 • дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;
 • учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО або загинули в зоні АТО;
 • дітей, вимушених переселенців;
 • дітей, які знаходяться на обліку у лікаря-фтизіатра;
 • учнів з багатодітних сімей;
 • часткове фінансування харчування дітей 1-9 і 1-11 класів (5 грн. місцевого бюджету, 5 грн. батьківська плата).

        

 1. Учасники програми

     Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, батьки учнів шкіл Сергіївської ОТГ, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, приватні підприємці що здійснюють постачання продуктів харчування.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ таких категорій учнів:

 • дітей-сиріт;
 • дітей позбавлених батьківського піклування;
 • дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;
 • учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО або загинули в зоні АТО;
 • дітей, вимушених переселенців;
 • дітей, які знаходяться на обліку у лікаря-фтизіатра;
 • учнів з багатодітних сімей;

Також батьківська плата, що становить 5 грн. на харчування 1-9 Качанівської ЗОШ І-ІІ ст. і 1-11 класів Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ст. і Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст. по спец. рахунку.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

         1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; 

         2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;

         3) організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);

         4) забезпечення безкоштовним харчуванням школярів визначеною даною Програмою;

         5) збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

         6) формування навичок правильного та здорового харчування.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

        Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

ПАСПОРТ

 ПРОГРАМИ  «Організація харчування в загальноосвітніх школах I-III ступенів та загальноосвітній школі I-II ступенів розташованих на території населених пунктів Сергіївської сільської ради в 2019 році»

 

1.

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2.

Підстава для прийняття Програми

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; Постанову Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

3.

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальні виконавеці

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради; відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

7.

Номер і назва операційної цілі Стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рік, якій відповідає Програма

2.2. Створення умов для молодих сімей

7.

Термін реалізації

2019 рік.

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

500,00 тис. грн.

10.

Коштів бюджету ОТГ

500,000 тис. грн.

11.

Коштів інших джерел

-

 

Заходи Програми «ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ I-III СТУПЕНІВ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ I-II СТУПЕНІВ РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ В 2019 РОЦІ»

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Сума витрат,

тис. грн.

1

Створення умов для повноцінного харчування учнів, збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням.

2019 р.

Не потребує

 

2

Забезпечення безкоштовним харчуванням наступні категорії учнів:

·        дітей-сиріт;

·        дітей позбавлених батьківського піклування;

·        дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

·        учнів 1-11 класів із  сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

·        учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО або загинули в зоні АТО;

·        дітей, вимушених переселенців;

·        дітей, які знаходяться на обліку у лікаря-фтизіатра;

·        учнів з багатодітних сімей;

Часткове фінансування харчування дітей 1-9 і 1-11 класів (5 грн. місцевого бюджету, 5 грн. батьківська плата).

2019 р.

500,000

3

Всього

500,000

 

вгору