Menu
  1. Затвердити Програму розвитку та підтримки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Ягоди Сергіївки» на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Ісаєнко О. Ю.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
  3. Спеціалісту І категорії сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Гринь І. І. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
  4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                                          І.Г.  Лідовий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять дев’ята сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 07.06.2019 року

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку та підтримки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Ягоди Сергіївки» на 2019-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

с. Сергіївка – 2019 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма складена відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», статті 10 Закону України «Про особисте селянське господарство», стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рік, з метою створення додаткових робочих місць та самозайнятості населення громади

Одним з пріоритетних напрямків стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки є розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (далі – кооперативи).

У зв’язку із значною кількістю особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників доцільно сприяти формуванню за безпосередньою їх участю кооперативного сегмента аграрного ринку, що наразі стримується  слабкою матеріальною базою кооперативів, відсутністю кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху.

В громаді особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники в умовах загострення конкуренції          на аграрному ринку стали перед проблемою реалізації продукції, яку можливо вирішити  на засадах кооперації.

В кооперативах є більше передумов до випуску органічної, екологічно чистої продукції тваринництва та рослинництва, у споживанні якої зростає зацікавленість населення.

Одними із причин поглиблення проблем розвитку сільського господарства є також недостатнє бюджетне фінансування,  нерозвинена інфраструктура  аграрного ринку.

Вирішення зазначеного питання можливе за умови підтримки розвитку мережі кооперативу  на обласному та  місцевому рівні, а також шляхом залучення інвестицій, що дозволить покращити рівень якості та асортимент продукції місцевого виробництва, сприятиме активному розвитку сільських територій та підвищенню рівня і якості життя сільського населення в цілому.

Для вирішення вищезазначених проблем розроблена Програма розвитку та підтримки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Ягоди Сергіївки» на 2019-2021 роки (далі – Програма).

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення стійкої системи підтримки кооперативу «Ягоди Сергіївки», забезпечення безпосереднього доступу до організованого аграрного ринку особистим селянським, фермерським господарствам, підвищення рівня зайнятості та добробуту сільського населення.

 

  1. IV. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

1.Молочний напрям розвитку

1.1. Облаштування молокоприймальних пунктів

1.1.1. Ремонт приміщення молокоприймальних пунктів в с. Сергіївка та с. Розбишівка

1.1.2. Закупівля обладнання для молокоприймальних пунктів:

- охолоджувач молока;

- аналізатор;

- стіл для підсобних робіт;

- умивальник.

1.1.3. Купівля молоковоза

1.2. Підтримка виробництва молока в господарствах населення

1.2.1. Відшкодування  частини вартості доїльного обладнання

1.2.2. Відшкодування частини витрат за придбання племінних тварин: корів, телиць, нетелів

2. Напрям виробництва засушеної продукції

2.1. Облаштування пунктів сушіння продукції

2.1.1. Ремонт приміщення (колишня контора КСП ім. Дзержинського).

2.1.2. Закупівля обладнання:

- інфракрасний шкаф;

- лотки для інфракрасного шкафу;

- тележка для лотків;

- вакуумний упаковщик.

2.2. Підтримка виробників продукції сушіння

2.2.1. Відшкодування частини вартості придбання саджанців, насіння

3. Напрям виробництва охолодженої продукції

3.1. Облаштування пункту охолодження і заморозки продукції

3.1.1. Ремонт приміщення (колишня олійниця).

3.1.2. Закупівля обладнання:

- система шокової заморозки продукції;

- система зберігання замороженої продукції.

3.2. Підтримка виробників продукції для замороження

3.2.1. Відшкодування частини вартості придбання саджанців, насіння

 

  1. V. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Завдання Програми:

- надання організаційної та матеріальної підтримки сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу «Ягоди Сергіївки»;

- поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Ягоди Сергіївки»;

- стимулювання жителів Сергіївської громади до самозайнятості.

 

  1. VI. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ягоди Сергіївки», жителі Сергіївської громади, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

 

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми розвитку та підтримки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Ягоди Сергіївки» на 2019-2021 роки сприятиме розвитку аграрної сфери громади, розбудові інфраструктури кооперативного сегмента аграрного ринку,  розширенню сфери зайнятості сільського населення, підвищенню рівня його добробуту .

Ресурси, передбачені Програмою, буде спрямовано на підтримку  кооперативу «Ягоди Сергіївки».

Бюджет громади, отримає збільшення надходжень до сільського бюджету. За рахунок працевлаштування сільських мешканців та можливостей виконання окремих робіт кооперативу буде зменшено соціальну напругу в громаді,  підвищаться доходи сільських мешканців – членів кооперативу , створяться нові робочі місця.

Реалізація Програми в цілому сприятиме становленню та веденню ефективного сільськогосподарського виробництва.

VIIІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми розвитку та підтримки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Ягоди Сергіївки» на 2019-2021 роки здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування програми  з місцевого бюджету є орієнтовним і визначається щорічно під час складання проекту бюджету, або внесенні змін до нього з прийняттям відповідного рішення виходячи з можливостей бюджету, яке є остаточним.

 

ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми розвитку та підтримки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Ягоди Сергіївки» на 2019-2021 роки та координація заходів, покладаються на сектор економічного розвитку та інвестицій Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми сектору економічного розвитку та інвестицій Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради подавати щорічно на сесію Сергіївської сільської ради.

 

 

 

П А С П О Р Т

Програми РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЯГОДИ СЕРГІЇВКИ» НА 2019-2021 РОКИ

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», статті 10 Закону України «Про особисте селянське господарство», стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рік, з метою створення додаткових робочих місць та самозайнятості населення громади

3

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ягоди Сергіївки»

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ягоди Сергіївки» виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

7

Номер і назва операційної цілі Стратегічного плану  розвитку Сергіївської ОТГ на 2017-2020 рр.

1.1. Розвиток багатоукладної місцевої економіки

1.2. Зростання малого і середнього бізнесу

1.3. Підвищення ефективності використання земельних, лісових, водних ресурсів громади

8

Термін реалізації

2019 - 2021 рік

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10

Загальний обсяг фінансовихресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

3 057,600 тис. грн.

11

Коштів бюджету ОТГ

784,000 тис. грн.

12

Коштів інших джерел

2 273,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку та підтримки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Сергіївські ягоди» на 2019-2021 роки

тис. грн.

Заходи

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

1. Молочний напрям розвитку

1.1. Облаштування молокоприймальних пунктів

1.1.1. Ремонт приміщення молокоприймальних пунктів:

-

40,300

-

40,300

-

-

-

-

-

-

-

-

- с. Сергіївка;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- с. Розбишівка.

-

40,300

-

40,300

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2. Закупівля обладнання:

-

63,700

-

63,700

-

-

-

-

-

-

-

-

- охолоджувач молока – 2шт;

-

45,000

-

45,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- аналізатор – 2шт;

-

17,000

-

17,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- стіл для підсобних робіт – 2шт;

-

0,500

-

0,500

-

-

-

-

-

-

-

-

- умивальник – 2 шт.;

-

1,200

-

1,200

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3. Купівля молоковоза

-

-

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

-

-

Заходи

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

1.2. Підтримка виробництва молока в господарствах населення

1.2.1. Відшкодування вартості доїльного обладнання

-

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

50,000

-

50,000

1.2.2. Відшкодування частини витрат за

придбання племінних тварин: корів, телиць, нетелів

-

-

-

-

-

40,000

-

40,000

-

40,000

-

40,000

2. Напрям виробництва засушеної продукції

2.1. Облаштування пункту сушіння продукції

2.1.1. Ремонт приміщення

-

-

-

-

350,000

100,000

-

450,000

-

-

-

-

2.1.2. Закупівля обладнання:

-

-

-

-

155,600

-

-

155,600

-

-

-

-

- інфракрасний шкаф;

-

-

-

-

115,000

-

-

115,000

-

-

-

-

- лотки для інфракрасного шкафу;

-

-

-

-

14,000

-

-

14,000

-

-

-

-

Заходи

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

- тележка для лотків;

-

-

-

-

11,600

-

-

11,600

-

-

-

-

- вакуумний упаковщик.

-

-

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

-

-

2.2. Підтримка виробників продукції сушіння

2.2.1. Відшкодування частини вартості придбання саджанців, насіння

-

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

50,000

-

50,000

3. Напрям виробництва охолодженої і замороженої продукції

3.1. Облаштування пункту охолодження та заморозки

3.1.1. Ремонт приміщення

-

-

-

-

-

-

-

-

350,000

200,000

-

550,000

3.1.2. Закупівля обладнання:

-

-

-

-

-

-

-

-

1 368,000

-

-

1 368,000

- система шокової заморозки продукції;

-

-

-

-

-

-

-

-

918,000

-

-

918,000

- система зберігання замороженої продукції.

-

-

-

-

-

-

-

-

450,000

-

-

450,000

Заходи

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

Державний,

обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Разом за рік

3.2. Підтримка виробників продукції для замороження

3.2.1. Відшкодування частини вартості насіння, саджанців

-

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

50,000

-

50,000

Разом

104,000

845,600

2 108,000

 

вгору