Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тридцять першої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 06.09.2019 року

ПРОГРАМА підтримки аграрного сектору та розвитку сільських територій  Сергіївської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними напрямками на період до 2020 року

 с. Сергіївка 2019 рік

Паспорт

Програми підтримки аграрного сектору та розвитку сільських територій  Сергіївської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними напрямками на період до 2020 року

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради Гадяцького району  Полтавської області

2.

Законодавче забезпечення Програми

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з урахуванням пріоритетів загальнодержавної політики, інтересів територіальної громади, визначених потребами ії мешканців. При розробленні Програми враховано головні стратегічні цілі, визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, що затверджена Постановою  Кабінету Міністрів України від 06.08.14 №385, та Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, що затверджена рішення обласної ради від 16 січня 2015 року.

3.

Розробник Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4.

Співрозробники  Програми

 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, відповідальні працівники старостинських округів, що входять до складу Сергіївської  ОТГ

5.

Відповідальні виконавці Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області

6.

Учасники Програми

Сільськогосподарські підприємства – представники малого та середнього бізнесу, фермерські, особисті селянські господарства, підприємці, громадські організації, населення  громади.

7.

Термін реалізації Програми

Протягом 2019 – 2020 років

 

8.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет,  власні ресурси територіальної громади, інші джерела фінансування, в т. ч.  ресурси публічних коштів, цільових, бюджетних центральних програм органів виконавчої влади, що будуть спрямовані на розвиток різних сфер у регіонах, субвенцій, трансферів з державного бюджету до місцевих бюджетів, ресурсів інвесторів, власних коштів, зареєстрованих в громаді суб'єктів господарювання.

 

Вступ

Програма розроблена Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради Гадяцького району  Полтавської області  на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій старост,  аграрних підприємств, фермерських та особистих селянських господарств, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади з врахуванням основних напрямків підтримки обласної «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямкам на період до 2020 року».

Метою програми є:

 • створення умов для зміцнення потенціалу громади на основі ефективного функціонування реального сектору економіки та розвитку підприємництва ;
 • забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
 • створення умов для економічного зростання шляхом сприяння залученню інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із застосуванням ресурсозберігаючих технологій;
 • підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики , зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів;
 • підвищення рівня добробуту населення, збереження історико-культурної спадщини, співпрацю між громадськістю, бізнесом і владою, покращення екологічної безпеки території громади.

 

Основні пріоритетні напрями Програми:

  Напрям 1. Підвищення конкурентоздатності малого та середнього аграрного бізнесу:

 • Галузь тваринництва.
 • Галузь рослинництва.

 

  Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері:

 • Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
 • Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.
 • Підтримка інвестиційної діяльності шляхом участі у виставкових заходах та поширенні передового досвіду аграрних підприємств, фермерських господарств, підприємців, що працюють на території ОТГ, просування місцевих продуктів, кращих практик розвитку сільських населених пунктів.

 

Напрям 1 Підвищення конкурентоздатності малого та середнього аграрного бізнесу.

Малі сільськогосподарські виробники створюють близько 50 % валового сільськогосподарського продукту, зокрема переважну частину картоплі, фруктів, овочів, молока. Вони охоплюють близько 80 відсотків населення, зайнятого у сільському господарстві. Понад 20 відсотків малих сільськогосподарських виробників здійснюють комерційну діяльність, реалізуючи власно вироблену продукцію переважно на локальних( місцевих) ринках, решта – ведуть натуральне та напівнатуральне виробництво. Але не зважаючи на той факт, що малі виробники істотно впливають на якість життя у сільській місцевості, вони майже не отримують державної підтримки на розвиток виробництва, підвищення їх конкурентоспроможності. Їх доходи не є стабільними і вони практично не долучені до процесів модернізації та диверсифікації діяльності.

Головним завданням реалізації даного напряму Програми є розроблення механізмів підтримки малих виробників сільськогосподарської продукції для сприяння їх конкурентоздатності, доходності,  що в кінцевому підсумку призведе до збільшення надходжень до бюджету громади.

Тваринництво.

 • Відшкодування витрат сімейним фермам, ОСГ та фермерським господарствам по вирощуванню ВРХ, кіз, овець, хутрових тварин, які пов’язані із селекційно-племінною роботою, ветеринарним обслуговуванням та придбанням обладнання.

Завдання:

 • Заохотити власників ОСГ, фермерських господарств ( селянських фермерських господарств) до збереження та нарощення існуючого поголів’я худоби;
 • Підвищити необхідний рівень продуктивності тварин;
 • Покращити якість виробленої сільськогосподарської продукції;

Заходи:

 1. Відшкодування витрат на проведення штучного осіменіння телиць та корів в сімейних фермах, ОСГ, фермерських (селянських фермерських ) господарствах, які утримують від 3 голів, шляхом повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг та відшкодування вартості витрат на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин для виробників сільськогосподарської продукції, що утримують від 100 голів хутрових звірів.
 2. Проведення виплати в розмірі 3000 грн. за кожну голову приросту поголів’я корів молочного напряму продуктивності станом на 1 жовтня поточного року в порівнянні з  1 жовтня минулого року та за закуплені племінні корови, нетелі, телички молочного напряму продуктивності у розмірі 5000 грн. за кожну наявну закуплену голову.
 3. Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі і переробки кормів ОСГ, фермерським (селянським фермерським) господарствам та сімейним фермам, які утримують від 6 до 20 корів та або від 10 голів кіз, овець шляхом компенсації витрат в розмірі 50% але не більше 30000 грн. га одне ОСГ, фермерське (селянське фермерське) господарство або сімейну ферму.

 

 

Результат:

 • Стабілізація чисельності поголів’я корів та його нарощення в індивідуальному секторі та фермерських господарствах;
 • Покращено генетичні якості сільськогосподарських тварин;
 • Збільшено виробництво молока в господарствах населення та фермерських господарствах, підвищено продуктивності корів, а також покращено якість молока;
 • Збільшено рівень доходів особистих селянських господарств, стимулювання підприємництва та здійснено вплив на підвищення конкурентоздатності виробників сільськогосподарської продукції малих форм господарювання.

 

Рослинництво

 • Розвиток садівництва та ягідництва.

Завдання:

 • Закладка нових та реконструкція старих садів сортами короткого циклу, що вступають у фазу плодоношення на 3-й, 4-й рік після садіння з метою ефективного використання земельних ресурсів в ОТГ;
 • Збільшення обсягів виробництва та покращення якості плодоовочевої продукції для споживання місцевим населенням та населенням інших регіонів України.

Заходи:

 1. Компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені на посадку плодово - ягідних насаджень та встановлення систем зрошення на площі не більш як 2 га в розмірах:
  • за 1 га яблуневого або грушевого саду не більше 40 тис. грн.;
  • за 1 га кісточкових не більше 15 тис. грн.;
  • за 1 га ягідника не більше 20 тис. грн.;
  • за 1 га встановлених систем зрошення не більше 10,0 тис. грн.
 2. Компенсація 100% витрат при закладенні саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, медичних, соціальних закладів, що знаходяться на балансі ОТГ.

  

Результати:

 • Збільшено валове виробництво плодів та ягід;
 • Підвищено рівень якості вирощеної продукції;
 • Створено додаткові робочі місця;
 • Збільшено рівень забезпечення місцевого населення якісною, реалістичною за ціною плодово-ягідною продукцією у відповідності до медичних норм.

 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері:

 

Велика частина сільськогосподарської продукції в регіоні виробляється саме в особистих селянських і фермерських господарствах , які не мають постійно діючих каналів реалізації  такої продукції. Тому, вирощена сільськогосподарська продукція, як правило, реалізується на стихійних ринках, через посередників, за цінами, що є нижче ринкових. Дуже часто така продукція внаслідок відсутності належного маркетингу взагалі залишається на полях або псується.

Традиційним засобом виживання дрібних виробників сільськогосподарської продукції  є кооперація, яка надає вихід на цивілізовані ринки .

Але формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів, недостатню обізнаність селян у перевагах кооперації та алгоритму створення та функціонування обслуговуючих кооперативів.

Вирішення питання щодо збуту продукції виробниками сільськогосподарської продукції малих форм господарювання можливе лише за умови фінансової підтримки створення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як важливого чинника  створення ланцюжків доданої вартості, покращення якості продукції і як наслідок підвищення їх конкурентоспроможності.

Розв’язання проблеми реалізації та  переробки сільгосппродукції, що вирощена дрібними товаровиробниками, можливе лише за умови фінансової підтримки  створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), що є важливою соціально-економічною інституцією підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, активного розвитку сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення.

Розвиток аграрного виробництва у представників малих форм господарювання значною мірою гальмується недостатнім рівнем економічної культури як сукупності знань, вмінь, навичок і досвіду ведення аграрного бізнесу. Більшість сільського населення перебуває осторонь перетворень в аграрному секторі,  внаслідок чого вони не знаходять свого місця в сучасній системі аграрних відносин. Лише використовуючи сучасні знання, застосовуючи сучасні технології , техніку можна перетворити сільське господарство на високоефективний сектор економіки. Дорогою до знань для селян є сільськогосподарське дорадництво. Беззаперечна також роль дорадництва у забезпеченні адаптації малого аграрного виробництва  до санітарних і фітосанітарних вимог європейського законодавства, що зумовлено вступом України до СОТ та підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Напрямок підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності направлений на підписання всього комплексу завдань, пов’язаних з провадженням у виробництво досягнень науки і сучасних технологій, удосконалення методів і способів прибуткового господарювання суб’єктів аграрного виробництв, оновленням економічної культури сільського населення, зміцнення конкурентоспроможного людського капіталу  в громаді.

Напрямок підтримки дорадництва ґрунтується на нормах ЗУ «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

Дуже важливим аспектом  розвитку підприємництва є створення сприятливих умов для проведення та участі виробників сільськогосподарської продукції, що провадять діяльність на території ОСГ, у регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах, що також сприятиме просуванню місцевих продуктів, а в кінцевому підсумку забезпеченню позитивного інвестиційного іміджу ОТГ.

 

Завдання:

 • Стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;
 • Надання організаційної та інформаційної підтримки при створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • Поліпшення матеріально - технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • Інформаційно-дорадче забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва, стимулювання розвитку малого підприємництва в сільській місцевості як сільськогосподарського напрямку так і несільськогосподарського.
 • Розвиток сільських територій та розв’язання соціальних проблем через підвищення рівня поінформованості сільського населення;
 • Поширення передових практик суб’єктів господарювання, підвищення позитивного інвестиційного іміджу ОТГ.

 

Заходи:

 1. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів ОСГ, фермерських господарств та фізичних осіб – виробників сільськогосподарської продукції про конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 2. Участь у співфінансуванні в обласній  «Програмі розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямкам на період до 2020 року» при формуванні матеріально-технічної бази  при створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в ОТГ;
 3. Забезпечення фінансування наданих в ОТГ соціально-спрямованих дорадчих послуг.
 4. Організація місцевих виставкових заходів та фінансування участі ОТГ у регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах.

 

Результати:

 • Підвищено рівень знань з основ кооперації та переваг функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в ОТГ;
 • Створено та облаштовано сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що підвищить рівень конкурентоздатності малих виробників сільськогосподарської продукції;
 • Створено додаткові робочі місця;
 • Підвищено рівень обізнаності жителів ОТГ з питань впровадження сучасних сільськогосподарських технологій, агробізнесменеджменту та маркетингу, диверсифікації виробництва, несільськогосподарського підприємництва в тому числі сільського зеленого туризму,
 • Надано допомогу ОСГ, фермерським господарствам щодо їх участі у виконанні державних та місцевих програмах розвитку АПК та сільських територій;
 • Створено умови для залучення іноземних інвестицій, грантів, кредитних ресурсів в проекти розвитку малого аграрного бізнесу та розвитку сільських територій;
 • Сприяння пристосуванню виробників сільськогосподарської продукції до умов СОТ, ЄС, інших міжнародних документів, пов’язаних з сільськогосподарським виробництвом та розвитком сільської місцевості;
 • Збільшено надходження до бюджету ОТГ;
  • Підвищено рівень організації презентаційної діяльності;
  • Забезпечено сприяння розвитку зовнішніх економічних зв’язків суб’єктів господарювання ОТГ, просування місцевих продуктів; , підвищено інвестиційну привабливість  регіону.

 

Секретар сільської ради                                                   Н. В. Ілляшенко

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки аграрного сектору та розвитку сільських територій  Сергіївської об’єднаної територіальної громади

за пріоритетними напрямками на період до 2020 року

п.п.

Заходи

2019 рік

2020 рік

Обласний

бюджет

 

Бюджет ОТГ,

 інші джерела

 

Разом

за рік

Обласний

бюджет

 

Бюджет ОТГ,

 інші джерела

 

Разом

 за рік

1.

Відшкодування вартості витрат на проведення  штучного  осіменіння телиць та корів, придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин,  за  приріст поголів’я корів молочного напряму продуктивності власного відтворення та за закуплені племінні телиці, нетелі або племінні корови молочного напряму продуктивності

180,0

20,0 тис. грн. ( 10 % підтримки, як співфінансування з обласною програмою підтримки)

 200,0

270,0

30,0 тис. грн.

 (10 % підтримки, як співфінансування з обласною програмою підтримки)

300,0

2.

Відшкодування вартості доїльного обладнання та для переробки, зберігання молока

30,0

30,0

60,0

50,0

50,0

100,0

3.

Компенсація вартості витрат, що понесені на посадку плодовоягідних насаджень

50,0

-

50,0

50,0

-

50,0

4.

Компенсація витрат при закладенні саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні  загальноосвітніх, професійно-технічних, медичних та соціальних закладів , що є на утриманні ОТГ

30,0

30,0

60,0

30,0

30,0

60,0

5.

Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Співфінансування на умовах:

50х40х10 (при умові  10% співфінансування власних коштів СОК)

300,0

300,0

600,0

 

300,0

300,0

600,0

 

6.

Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності

-

28,0

28,0

-

35,0

35,0

 

РАЗОМ:

590,0

408,0

998,0

700,0

445,0

1145,0

 

Секретар сільської ради                                                   Н.В. Ілляшенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тридцять першої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 06.09.2019 року

  

ПОРЯДОК використання коштів Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради на виконання заходів Програми підтримки аграрного сектору та розвитку сільських територій  Сергіївської  об’єднаної територіальної громади за пріоритетними напрямками на період до 2020 року

 

 1. Загальні положення

 

1.1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті ОТГ на виконання  заходів Програми підтримки аграрного сектору та розвитку сільських територій  Сергіївської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними напрямками на період до 2020 року ( Надалі – Порядок).

1.2. Головним розпорядником коштів  та відповідальним виконавцем Програми є Виконавчий комітет Сергіївської сільської рада (надалі – Уповноважений орган)

1.3.  Порядок  базується на основних положеннях та нормах, що визначені Порядком використання коштів обласного бюджету на виконання заходів «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року», прийнятий рішенням першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 12 жовтня 2017 року ( із змінами внесеними рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року). Головним розпорядником бюджетним коштів та відповідальним виконавцем обласної Програми є Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації ( надалі – Департамент АПР).

1.3. Бюджетні кошти ОТГ спрямовуються на виконання пріоритетних завдань з підтримки,  визначених Програмою, на умовах співфінансування з коштами обласного бюджету за такими напрямками:

 • Відшкодування витрат сімейним фермам, ОСГ та фермерським господарствам(селянським фермерським господарствам) по вирощуванню ВРХ, кіз, овець, хутрових тварин, які пов’язані із селекційно-племінною роботою, ветеринарним обслуговуванням та придбанням обладнання;
 • Розвиток садівництва та ягідництва;
 • Підтримка сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

1.4. За рахунок власних коштів ОТГ фінансуються наступні напрямки:

 • Організація місцевих виставкових заходів та фінансування участі ОТГ у регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах ;
 • Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

1.5. На конкурсних засадах в ОТГ розподіляються кошти по фінансуванню соціально-спрямованих дорадчих послуг, підтримки кооперації, відшкодування вартості доїльного обладнання та для переробки, зберігання молока, а також підтримка, що надається при закладенні саду та ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, медичних, соціальних закладів, що знаходяться на балансі ОТГ.

1.6. При фінансуванні напрямків програми, що підтримуються на умовах співфінансування з обласним бюджетом,  передбачається отримання субвенції  до бюджету ОТГ.

Відповідальним за виконання заходів, які фінансуються шляхом надання субвенції ОТГ є виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

 Субвенції до місцевих бюджетів на підтримку заходів регіональних, місцевих програм підтримки АПК розподіляються між місцевими бюджетами на підставі рішення сесії обласної ради.

1.7. Фінансова підтримка не надається заявникам, які:

 • Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство (для юридичних осіб);
 • Перебувають у стадії припинення юридичної особи;
 • Перебувають у стадії припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
 • Подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням підтримки;
 • Мають заборгованість з податків і зборів;
 • Отримали фінансову підтримку з порушенням умов ії надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.
  • Відповідальність за достовірність поданих документів несуть заявники на участь у Програмі.

 

 1. Положення для заходів, які проводяться на конкурсній основі

2.1. Для проведення конкурсу з визначення учасників Програми ОТГ створює комісію до складу якої входять спеціалісти виконавчого органу ОТГ, представники старостатів, депутати ОТГ, представники профільних зацікавлених асоціацій та об’єднань. Очолює комісію Голова ОТГ.

2.2.Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення про порядок  та умови проведення конкурсу у друкованих засобах масової інформації, а закінчує за 5 днів до останнього засідання Комісії.

2.3. В оголошенні про проведення конкурсу передбачається подання наступної інформації:

- назва юридичної особи, юридична адреса установи, куди подаються документи;

- термін подачі документів;

- завдання та заходи з підтримки та розвитку АПК, які будуть фінансуватись на конкурсній основі;

- критерії та умови відбору суб’єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка, в тому числі і на умовах співфінансування з обласного бюджету, а також обсяг такої підтримки;

- номер і дата документу, яким затверджено Порядок використання коштів Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради на виконання заходів Програми.

2.4. Претенденти на одержання  фінансової підтримки на конкурсній основі подають до Комісії наступні документи:

 • заявку за встановленою Департаментом АПР формою;
 • копію статутного документа та довідку про банківські реквізити;
 • свідоцтво про реєстрацію фермерського господарства(селянського фермерського господарства) або договір про створення сімейного фермерського господарства, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 • копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» ( Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);
 • довідку про відсутність(наявність) заборгованості з податків і зборів;
 • скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;
 • письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання;
 • перелік документів, визначених відповідно до напрямів фінансової підтримки.

2.5. Подані Комісії документи реєструються у журналах реєстрації заявок на участь у конкурсі.

2.6. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються заявникам. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно.

2.7 Засідання Комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 1 грудня звітного року. Комісія розглядає подані документи на участь у конкурсі у порядку черговості їх реєстрації за відповідним напрямом фінансової підтримки.

2.8 Рішення про надання фінансової підтримки приймається Комісією на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Відповідне рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

На підставі рішення Комісії  протягом 5-ти робочих днів складається Реєстр одержувачів фінансової підтримки та одержувачам фінансової підтримки видається довідка про одержання права на фінансову підтримку.

За напрямками, що фінансуються виключно з коштів ОТГ, фінансування провадиться на підставі актів виконаних робіт. В подальшому кошті перераховуються одержувачам.

За напрямками, що здійснюються на умовах співфінансування з коштами обласного бюджету, складені  Реєстри суб’єктів господарювання, яким зараховано кошти фінансової підтримки, подаються до Департаменту АПР  разом з пакетами сформованих документів  переможців конкурсу, а також рішенням сесії ОТГ або інвесторів про готовність співфінансування.

Департамент формує реєстри фактично нарахованих сум у розрізі місцевих бюджетів та подає до Департаменту фінансів облдержадміністрації.

Після надходження коштів  субвенції Департамент здійснює перерахування коштів на рахунки місцевих бюджетів відповідно до розпису субвенції з урахуванням фактично нарахованих сум.

2.9. Після отримання коштів субвенції Уповноважений орган відповідно до реєстрів перераховують одержувачам кошти на рахунки, відкриті в банках.

 

 1. Порядок використання коштів за напрямками:

3.1. Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння телиць та корів, придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин, за приріст поголів’я корів молочного напряму продуктивності власного відтворення та за закуплені племінні телиці, нетелі або племінні корови молочного напряму продуктивності.

         У 2019-2020 роках  напрям фінансується на умовах співфінансування з обласним бюджетом у співвідношенні 10% - кошти ОТГ, 90% - кошти обласного бюджету, що визначені «Порядком використання коштів обласного бюджету на виконання заходів «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року»,.

Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння телиць та корів надається власникам сімейних ферм та ОСГ, фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам), які утримують від 3 корів за штучно осіменену голову в поточному році, але не більше, ніж раз на рік.

 Обсяг реалізації тваринницької продукції суб’єктів господарювання, що можуть   прийняти участь у даному напрямку підтримки Програми, не може перевищувати 10,0 млн. грн. за попередній рік господарювання.

         Послуги зі штучного осіменіння телиць та корів надаються племпідприємствами Полтавської області.

     Комісії для відшкодування вартості штучного осіменіння телиць та корів власникам сімейних ферм та ОСГ, фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам), що приймають участь у конкурсі додатково до переліку, що наведений в п. 2.4 даного Порядку подаються:

 • Довідка про надані послуги зі штучного осіменіння, видану племпідприємством, або іншою установою чи суб’єктом господарювання, якими надані послуги із зазначенням постачальника спермопродукції та завірену печаткою (за наявності);
 • Довідка про наявність корів, телиць, видану сільською радою (ОТГ), не пізніше як за два тижні до дня ії подання у довільній формі;
 • Копії паспортів великої рогатої худоби.

         Відшкодування вартості витрат на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин надається власникам сімейних ферм, ОСГ та фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам), які утримують від 100 голів хутрових тварин, за проведену вакцинацію поголів’я в поточному році.

         Комісія для відшкодування вартості витрат на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин власникам сімейних ферм, ОСГ та фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам) приймає на участь у Програмі такі документи, крім документів передбачених пунктом 2.4. цього Порядку:

 • Копію підтверджуючого документу на придбання вакцини;
 • Довідку про наявність хутрових тварин, видану сільською радою (ОТГ) не пізніше як за два тижні до дня її подання, у довільній формі.).

         Фінансова підтримка за приріст поголів’я корів власного відтворення молочного напряму продуктивності та за закуплені племінні телиці, нетелі або племінні корови молочного напряму продуктивності надається власникам сімейних ферм, ОСГ та фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам), які утримують від 3 корів. Комісія для отримання фінансової підтримки за приріст поголів’я  корів молочного напряму продуктивності власного відтворення та за закуплені племінні телиці, нетелі або племінні корови молочного напряму продуктивності, приймає на участь у Програмі такі документи, окрім документів передбачених пунктом 2.4 цього Порядку:

 • Реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в реєстрі станом на 1 жовтня минулого року та 1 жовтня поточного року;
 • Копії племінних свідоцтв на закуплені племінні телиці, нетелі або племінні корови молочного напряму продуктивності;
 • Копії платіжних документів за закуплені племінні телиці, нетелі або племінні корови молочного напряму;
 • Письмове зобов’язання повернути в місячний термін до бюджету отримані кошти, в разі зменшення нарощеного та (або) придбаного поголів’я станом на 1 січня наступних років, окрім випадків вибуття, спричинених інфекційними захворюваннями не з вини власника, що підтверджено районним управлінням Держпродспоживслужби.

3.2. Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів ОСГ, фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам) та сімейним фермам, які утримують від 6 до 20 корів та (або) від 10 голів кіз, овець шляхом компенсації витрат в розмірі 50%, але не більше 30000 грн. на одне ОСГ, фермерське господарство( селянське фермерське господарство) або сімейну ферму, при умові співфінансування з коштів обласного бюджету.

          Відшкодування 50%  вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів надається власникам ОСГ, фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам) та сімейних ферм, які утримують від 6 до 20  корів та (або) від 10 голів кіз, овець, ідентифікованих та зареєстрованих у встановленому порядку.

         Часткове відшкодування витрат на доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів здійснюється власникам ОСГ, фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам) та сімейних ферм за закуплене в поточному році для власного користування доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів.

          Для отримання часткового відшкодування витрат на обладнання власники ОСГ, фермерських господарств (селянських фермерських господарств) та сімейних ферм подають Комісії такі документи, крім документів передбачених п. 2.4 цього Порядку:

 • довідку про кількість корів, кіз, овець, видану сільською радою(ОТГ), не пізніш як за два тижні до дня її подання у довільній формі;
 • копії паспортів великої рогатої худоби;
 • копії реєстраційних свідоцтв кіз, овець;
 • копії платіжних документів та технічної документації на доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів.

3.3. Компенсація в розмірі 30% витрат, що понесені на посадку плодово-ягідних насаджень та встановлення систем зрошення на площі не більше 2 га.

Даний напрямок підтримки фінансується виключно із коштів обласного бюджету і здійснюється  на умовах, викладених в Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року».

Уповноважений орган проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед ОСГ, фермерських господарств (селянських фермерських господарств), ФОПів, які займаються садівництвом та ягідництвом, але мають чистий дохід ( виручку від реалізації) продукції (товарів, послуг, робіт) за останній  рік до 10 млн. гривень.

 Документи суб’єктів господарювання, що проводять діяльність на території Сергіївської ОТГ і бажають прийняти участь у даній Програмі підтримки, подаються до Департаменту АПР.

         3.4. Компенсація витрат в розмірі 100% при закладенні саду, ягідників та встановлення систем зрошення на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, професійно-технічних, спеціалізованих, спеціалізованих та дошкільних закладів, будинків-інтернатів, медичних та соціальних закладів ОТГ.

         Учасниками  програми є загальноосвітні, професійно-технічні, спеціалізовані та дошкільні заклади, будинки-інтернати, медичні та соціальні заклади  ОТГ та/або суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що заклали плодово-ягідні насадження на ділянках, що знаходяться у використанні вищезазначених закладів.

         Даний напрямок Програми фінансується на умовах співфінансування з коштів ОТГ та обласного бюджету.

Для участі в конкурсному відборі учасники подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом  2.4 цього Порядку:

 • копії документів, що посвідчують належність земельної ділянки загальноосвітнім, професійно-технічним, спеціалізованим та дошкільним закладам, будинкам-інтернатам, медичним та соціальним закладам області;
 • копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі документи на виконання робіт згідно кошторису;
 • копії документів підтверджуючих походження посадкового матеріалу;
 • акт виконаних робіт по посадці плодово-ягідних насаджень;
 • акт виконаних робіт на встановлення систем зрошення;
 • висновок районної комісії.

3.5. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

         Фінансова підтримка або часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції, цистерн для перевезення молока на базі самохідних та причіпних транспортних засобів, причепів ( павільонів та платформ) для перевезення вуликів для бджіл для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

          Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, сімейні ферми, фізичні особи та підприємці - виробники сільськогосподарської  продукції ( які мають чистий дохід (виручку від реалізації продукції за останній рік до 10 млн. грн.) для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, цистерн для перевезення молока на базі самохідних та причіпних транспортних засобів, причепів (павільонів та платформ) для перевезення вуликів для бджіл.

          Фінансова підтримка надається кооперативу з чисельністю не менше 7 членів при умові співфінансування з коштів ОТГ та обласного бюджету або/та  інших джерел згідно з «Порядком використання коштів обласного бюджету на виконання заходів «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року».

          Для участі у конкурсному відборі кооперативи  подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 2.4 цього Порядку:

 • виписку з банківського з банківського рахунка про наявність фінансових ресурсів, достатніх для оплати 10 відсотків вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, цистерн для перевезення молока на базі самохідних та причіпних транспортних засобів, причепів (павільонів та платформ) для перевезення вуликів для бджіл і кошторис(рахунок) на придбання цієї сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (для фінансової підтримки);
 • проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності;
 • платіжні документи про оплату вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування ( для відшкодування вартості).

Гранична сума коштів, що спрямовується на відшкодування придбання кооперативам сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, цистерн для перевезення молока на базі самохідних та причіпних транспортних засобів, причепів (павільонів та платформ) для перевезення вуликів для бджіл не перевищує 600,0 тис. грн.

 

3.6. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до державного Реєстру дорадчих служб України.

Уповноважений орган  з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського виробництва  і сільської місцевості визначає напрямки, що потребують дорадчого супроводу або дорадчих послуг та на конкурсних засадах визначає виконавців Програми, здійснює фінансування наданих соціально-спрямованих дорадчих послуг в розмірі 100% за кошти ОТГ.

Участь у конкурсі щодо надання соціально-спрямованих послуг беруть суб’єкти дорадчої діяльності – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми.

Для участі в конкурсному відборі суб’єкти дорадчої діяльності подають Комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 2.4 цього Порядку:

 • довідку про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.

     Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:

 • наявність матеріально-технічної бази;
 • позитивний досвід роботи в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності;
 • кількісний та якісний показник кваліфікованих кадрів ( дорадників та експертів-дорадників);
 • різноманітність послуг, що надає суб’єкт дорадчої діяльності.

Кошти перераховуються  Уповноваженим органом на рахунок виконавця дорадчих послуг згідно актів виконаних робіт, передбачених планом заходів сільськогосподарської дорадчої діяльності для Сергіївської ОТГ.

 

Секретар сільської ради                                                   Н.В. Ілляшенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

агропромислового розвитку

Полтавської облдержадміністрації

07 лютого 2019 року № 14

  

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі з визначення виконавців обласної Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року, що фінансується з обласного бюджету

 

Прошу розглянути документи для отримання фінансової підтримки у 20__ році за напрямком ___________________________________________________.

З вимогами Порядку ознайомлені та зобов’язуємося виконувати їх.

 

Відомості про суб’єкта господарювання (особисте селянське господарство, приватне підприємство, фізична особа-підприємець, селянське фермерське господарство):

 1. Найменування юридичної особи: ______________________________________
 2. Код за ЄДРПОУ: ___________________________________________________
 3. Місцезнаходження: _________________________________________________

Телефон: ____________ Факс: ____________ E-mail: _______________________

 1. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: _____________________________
 2. Місце проживання: _________________________________________________

Телефон: ____________ Факс: ____________ E-mail: _______________________

 1. Копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, - копія паспорта): __________________________________________________________________________________________________________________
 2. Банківські реквізити: ________________________________________________

 

Керівник                       ________________                        __________________

                                                           (підпис)                                             (прізвище, ініціали)

                                                        М.П.

                                                              (за наявності)

 

№ заявки „_________”

Дата подання „____” ____________ 20___ р.

Підпис секретаря комісії _________________

вгору