ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням першої сесії сьомого скликання (третього пленарного засідання) Сергіївської сільської ради від 23.12.2016 року

 

Програма «Обдаровані діти» на 2017 рік

 

с. Сергіївка 2016

1.Проблеми, на ров’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх ров’язання

 Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Програма роботи з обдарованою молоддю розроблена з метою створення в школі сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дітей, пошуку, підтримки й стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді.

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для розвитку дитини та набуття нею навичок і знань, у яких найбільше виявляються природні здібності в певних галузях діяльності, застосування її здібностей в Україні, а також залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю розроблена дана програма.

 1. Мета програми:

- забезпечити систему пошуку та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді з метою формування умов для становлення особистості, здатної до креативної та дослідницької діяльності як важливого чинника розвитку суспільства і держави;

- забезпечити координацію дій навчального закладу, сім’ї, закладів культури та спорту, установ, громадських організацій у створенні оптимальних умов для творчої реалізації обдарованих дітей і учнівської молоді.

 1. Завдання:
 2. Підвищення науково-методичного супроводу роботи з обдарованою учнівською молоддю.
 3. Виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей.
 4. Визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи.
 5. Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.
 6. Забезпечення скоординованої діяльності навчального закладу, установ і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді.
 7. Очікувані результати:
 8. Ефективна практична реалізація Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю.
 9. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді.
 10. Створення дієвої системи щодо виявлення, відбору, розвитку обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки.

Модель обдарованого учня

Особистісні риси учня

Особливості розвитку обдарувань учня, набуті навички, виховані риси

•        комунікабельність;

•        сміливість;

•        незалежність мислення;

•        відповідальність;

•        порядність;

•        ініціативність;

•        наполегливість;

•        цілеспрямованість;

•        культура спілкування та загальної поведінки;

•        моральність

•        впевненість у собі та своїх силах;

 

•        здатність гуртувати інших навколо себе та своїх ідей, діяльності;

•        високий рівень мотивації в досягненні мети;

•        високий рівень самоорганізації;

•        високий рівень оптимізації емоційних станів;

 

 П А С П О Р Т

Програми «Обдаровані діти» на 2017 рік

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту»,  Закон України «Про загальну середню освіту».

 

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергівської сільської ради, Відділ освіти молоді і спорту, дирекції шкіл

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, Відділ освіти молоді і спорту, дирекції шкіл, учителі, батьки, учні.

7

Термін реалізації

2017 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

9,100 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

9,100 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

 

 

Заходи з реалізації сільської  програми "Обдаровані діти" на 2017 рік.

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума витрат

тис. грн.

Відповідальні виконавці

1.

Розширити зв’язки з позашкільними закладами

2017 р

Не потребує

дирекція шкіл

2.

Забезпечити розвиток мережі гуртків секцій для розвитку творчих і спортивних здібностей дітей

2017 р

Не потребує

відділ освіти, дирекція шкіл

3

Організація та проведення шкільних олімпіад

2017 р

Не потребує

дирекції шкіл

4.

Організація шкільного конкурсу юних поетів

2017р

Не потребує

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, дирекція шкіл

5.

Нагородження учнів за отримання призових місць в  олімпіадах, конкурсах.

2017

9,100

виконавчий комітет Сергіївської

Сільської ради, дирекція шкіл

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко            

вгору