ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням першої сесії сьомого скликання (третього пленарного засідання) Сергіївської сільської ради від 23.12.2016 року

 

Програма розвитку культури на 2017 рік

 

с. Сергіївка 2016

   

Загальні положення

      Протягом  останніх років проведено значну роботу в різних напрямках галузі культури. В громаді збережена мережа установ культури. Для підтримання належного стану за рахунок бюджетних і спонсорських коштів проводилися поточні ремонти приміщень сільських Будинків культури , клубів, бібліотек, оновлення їх матеріальної бази. Забезпечено поліпшення культурного обслуговування сільського населення.

    Проводиться постійна робота щодо підтримки діяльності  аматорських колективів. 

    Для забезпечення культурного обслуговування населення сільської ради  на сучасному рівні, заклади культури потребують подальшого розвитку, що зумовлює необхідність прийняття Програми. Виконання  її можливо за умови підтримки і координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування.

   Програма розвитку культури Сергіївської сільської ради  на  2017 рік визначає мету і основні завдання для збереження та всебічного розвитку культури Сергіївської сільської ради. 

  1. Мета Програми

   Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади.

  Забезпечення належних умов для того, щоб заклади культури району працювали краще, динамічніше, успішніше, здобували прихильність і визнання не лише на Полтавщині,  а й поза її межами.   Досягнення цієї мети можливе за умови створення  ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури.

 

  1. Основні завдання Програми

   Основними завданнями Програми є:

- збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;

- зміцнення  наявної матеріально-технічної бази закладів культури;

- впровадження ефективних форм і  методів  культурно-дозвільної діяльності з урахуванням сільських особливостей і традицій;

- залучення більшої кількості населення до участі в колективах художньої самодіяльності;

-розвиток самодіяльної народної творчості,  вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва;

-  оновлення бібліотечних фондів;

- охорона і збереження пам’яток археології та  історії.

  1. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

  • створення сприятливих умов для розвитку культури Сергіївської сільської ради;
  • поліпшення рівня культурного обслуговування населення;
  • відродження та подальший розвиток   аматорського мистецтва та народної творчості;
  • активізація участі у обласних, регіональних заходах;
  • покращання інформаційного обслуговування населення, оновлення бібліотечних фондів та збільшення кількості читачів в сільських бібліотеках-філіях.

 4.Механізм реалізації, фінансування і контроль за виконанням Програми

    Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту :

—  контролює і розглядає хід виконання заходів Програми ;

— вносить пропозиції щодо змін або продовження Програмних заходів, вирішує  проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.

   Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється  з   обласного бюджету,  бюджету сільської ради  та інших джерел, не заборонених законодавством.

   З метою вирішення завдань, визначених Програмою, передбачається здійснити заходи, що додаються.

П А С П О Р Т

Програми розвиток культури на 2017 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державні цільові програми», Закон України «Про культуру», Закон України  «Про концепцію державної цільової програми підтримки культури і мистецтва», указів Президента України «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства», «Про підтримку клубних закладів».

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

сільські Будинки культури , клуби, бібліотеки.

7

Термін реалізації

2017 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1165,433 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

755,433 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

410,000 тис. грн.

 

   Заходи Програми розвитку культури Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради на 2017 рік.

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Сума витрат

 тис. грн.

Джерела фінансування

1

Ремонт Сергіївського СБК

       2017 р

300,000

бюджет сільської ради

2

Будівництво топкової в Сергіївському  СБК

2017 р

819,000

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

3

Організація і проведення театралізованих свят, тематичних програм, святкових концертів, виставок до державних і календарних свят.

Нагородження та відзначення кращих працівників різних галузей.

 

 

 

2017 р

 

 

 

20,000

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

 

4

Організація і проведення циклу культурних заходів історико-патріотичного напрямку (День Соборності,

ДеньЧорнобильської  катастрофи,День пам’яті жертв голодомору та інш.)

 

 

2017 р

 

 

Не потребує

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

 

5

Організація змістовного пізнавального дозвілля дітей в літніх таборах відпочинку

 

2017 р

 

Не потребує

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

6

Проведення щорічних оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності «Яскравий світ талантів»

 

2017 р

 

Не потребує

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

7

Проводити постійну роботу щодо популяризації сучасної української та світової літератури .

 

2017 р

 

Не потребує

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

8

Залучати всі види фінансування для поповнення і оновлення бібліотечних фондів, передплати періодичних видань в бібліотеки централізованої бібліотечної системи

 

 

2017 р

 

 

6,433

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

 

9

З метою активізації бібліотечного обслуговування населення проводити щорічно огляд-конкурс роботи сільських бібліотек

 

2017 р

 

Не потребує

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

 

10

Забезпечити виконання заходів по охороні, впорядкуванню і збереженню пам’ятників історії .

 

2017 р

 

Не потребує

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

11

Придбання та пошив сценічних костюмів,  реквізитів для творчих колективів і окремих виконавців клубних закладів.

 

2017 р

 

40,000

бюджет сільської ради, інші джерела фінансування

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

 

вгору