ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням першої сесії сьомого скликання (третього пленарного засідання) Сергіївської сільської ради від 23.12.2016 року

 

Програма охорони та раціонального використання природних ресурсів

на 2017 рік

с. Сергіївка 2016

 

1.Загальні положення.

    Програма охорони навколишнього природного середовища Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради на 2017 рік (далі - Програма) розроблена Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 року №1147 (із змінами та доповненнями)

2.Мета Програми

     Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи, визначає пріоритети екологічної політики, передбачає поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення регулювання використання природних ресурсів, додаткового залучення коштів з різних джерел на здійснення заходів щодо охорони довкілля, координації діяльності підприємств різних форм власності з метою дотримання ними вимог природоохоронного законодавства України.

    Необхідність розроблення Програми зумовлена підвищеними вимогами до поліпшення якості оточуючого середовища, необхідністю подальшої стабілізації екологічної ситуації та створення умов для забезпечення ефективного і раціонального використання природних ресурсів з обов’язковим відтворенням їх природних якостей.

   Екологічна ситуація на території Сергіївської ОТГ  характеризується відносною стабільністю показників – однак багато проблем потребують вирішення.

        На території Сергіївської об’єднаної територіальної громади  знаходиться потужна група підприємств нафтогазового комплексу України. (ПАТ  «Укрнафта» об’єкти  НГВУ «Полтаванафтогаз»  ЦВНіГ-1 (с. Качанове); об’єкти Качанівського ГПЗ; УАС ПАТ «Укрнафта»; Об’єкти Прикарпатського УБР; Цез №3 Полтавського тампонажного управління; майновий комплекс Глинсько-Розбишівського ЛВДС .В першу чергу це великий плюс для громади ,оскільки це робочі місця,але є і недоліки.    Нафтогазова галузь – це багатопрофільний механізм зі складними взаємозв’язками конструктивно-технологічних факторів і компонентів навколишнього середовища. Небезпечний вплив на довкілля виявляється на всіх стадіях освоєння нафтогазових родовищ: буріння свердловин, налагодження та експлуатація родовищ, ліквідація свердловин і обладнання по закінченні експлуатації родовищ. На всіх цих стадіях відбувається вплив на надра, ґрунтово-рослинний покрив, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води. Як наслідок в 5 населених пунктах відсутня вода в криницях, та свердловинах, навантаження на дороги місцевого значення набагато більші ніж в інших населених пунктах, забруднене повітря та грунти.

    Стан озеленення на території селищної ради потребує розширення та коригування. Зелені насадження досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв'язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту. Існуюча система полезахисних лісосмуг в повній мірі не виконує своїх функцій, вони потребують постійного догляду.

    Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів. Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

 

3.Основні завдання програми

   Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями сільської програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської ради є:

 • Покращення санітарно-екологічного стану водойм.
 • Покращення якості питної води.
 • Охорона і раціональне використання земель.
 • Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-заповідного фонду.
 • Екологічна освіта і виховання.
 • Контроль за зберіганням, використанням органічних, мінеральних добрив, отрутохімікатів, нафтопродуктів.

 

 1. Очікувані результати заходів програми

   Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

 

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу села та навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

   Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

- покращення стану зелених насаджень на території  Сергіївської ОТГ за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території населених пунктів сільської ради;

 - сформувати відповідального ставлення громадян до збереження навколишнього середовища;

 1. Джерела фінансування заходів Програми

   Основним джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

   Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях сільської ради.

 

 1. Термін реалізації заходів Програми

         Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища  Виконавчого комітету Сергіївської  сільської  ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми

 1. Заходи Програми охорони та раціонального використання природних ресурсів  Виконавчого комітету Сергіївської сільської  ради на 2017 рік.

         №

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Сума витрат тис. грн.

Відповідальні

виконавці

1

Поточний ремонт вистеми водопостачання

2017

16,000

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2017

Не потребує

виконавчий комітет  Сергіївської сільської ради

3

Ліквідація наслідків буреломів

2017

5,000

виконавчий комітет   Сергіївської сільської ради

4

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бурянами та амброзією

2017

5,000

виконавчий комітет  Сергіївської сільської ради

5

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану  водоймищ на території с\ ради

2017

5,000

виконавчий комітет  Сергіївської сільської ради

6

Озеленення вулиць на території сільської ради, розширення паркових зон

2017

Не потребує

виконавчий комітет  Сергіївської сільської ради

7

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2017

47,000

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

8

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

2017

Не потребує

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

9

Дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами

 

2017

Не потребує

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

 

    В 2017  році заплановано  придбання  бензокоси та запасних частин до неї на загальну суму 10,000 грн.

    Придбання та раціональне використання ресурсів надасть змогу вчасно проводити боротьбу з забур’яненням на території  Сергіївської ОТГ.

   Знищення амброзії на початкових етапах росту дозволить  значно скоротити її чисельність, яка стрімко розмножується та розвивається.

 1. ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програму планується реалізувати за такими основними напрямами:

 • охорона і раціональне використання водних ресурсів;
 • зменшення викидів в атмосферу;
 • охорона і раціональне використання земель;
 • покращення водопостачання та якісної питної води;
 • покращення системи водовідведення (каналізування);
 • покращення озеленення території громади;
 • створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану.

 

П А С П О Р Т

Програми охорона та раціональне використання природних ресурсів  

на 2017 рік.

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».  

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Комісія з  питань містобудування , будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи.

 

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

7

Термін реалізації

2017 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

78,000 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

78,000 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

-

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

 

вгору