Menu

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням першої сесії сьомого скликання (третього пленарного засідання) Сергіївської сільської ради від 23.12.2016 року

 

 Програма

 «Організація харчування в загальноосвітніх школах I-III ступенів та загальноосвітній школі I-II ступенів розташованих на території населених пунктів Сергіївської сільської ради в 2017 році»

с. Сергіївка 2016 рік

ПАСПОРТ

 ПРОГРАМИ  «Організація харчування в загальноосвітніх школах I-III ступенів та загальноосвітній школі I-II ступенів розташованих на території населених пунктів Сергіївської сільської ради в 2017 році»

1.

Назва Програми

   Програма «Організація харчування в загальноосвітніх школах I-III ступенів та загальноосвітній школі I-II ступенів розташованих на території населених пунктів Сергіївської сільської ради в 2017 році».

2.

 

 

 

 

Рішення  постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту Виконавчого комітету Сергіївської  сільської ради  від  23 грудня

  2016 року

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанова Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами),постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій  з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» , розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва»,    спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; Закон України від 24.12.2015 року №911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Сергіївської  сільської ради.

4.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради; відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради; відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

6.

Термін реалізації програми

2017 рік.

7.

Джерело фінансування

-         сільський бюджет.

 

8.

Обсяги фінансування

99,110 тис. грн.

9.

Очікувані кінцеві

 результати реалізації Програми

·         забезпечення безоплатним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4  і 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям»;

 •  дітей батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО або загинули в зоні АТО, організація безкоштовного харчування дітей, вимушених переселенців, забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, дітей які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органу місцевого самоврядування;
 • створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;
 • збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
 • поліпшення якості харчування школярів;
 • формування навичок правильного та здорового харчування; 
 • впровадження нових технологій в організації харчування.

 

 1. Загальні положення

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування учнів у навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування з ранніх дитячих років.

Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого покоління хвороб органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації харчування. Тому постала необхідність сприяння організації повноцінного, безпечного та якісного харчування у навчальному закладі.

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням була розроблена Програма «Організація харчування в загальноосвітніх школах I-III ступенів та загальноосвітній школі I-II ступенів розташованих на території населених пунктів Сергіївської сільської ради в 2017 році».

 Програма розроблена відповідно до Законів України «Про освіту»,   «Про дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 №16 «Про внесення змін дот Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій  з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва»;спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; Закону України від 24.12.2015 року №911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

            Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради повинен здійснювати систематичний контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить на харчоблок.

    Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

 

 1. Мета та завдання Програми

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів безкоштовним, раціональним і якісним харчуванням.

Основними завданнями Програми є:

        створення умов для повноцінного харчування учнів;

        збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із  сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям»;

організація безкоштовного харчування учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО або загинули в зоні АТО;

організація безкоштовного харчування дітей, вимушених переселенців;

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів;

дітей, які знаходяться на обліку у лікаря-фтизіатра;

виплату заробітної плати кухареві, підсобному робітнику та іншим працівникам , що приймають участь в організації харчування;

        

 1. Реалізація Програми

Реалізація Програми дасть змогу:

        1) забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 та 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям»; учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО або загинули в зоні АТО; дітей, вимушених переселенців;  учнів 1-4 класів; дітей, які знаходяться на обліку у лікаря-фтизіатра; організувати харчування під час оздоровчого періоду загальноосвітньому навчальному закладі.

         2) створити умови, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;

   3) збільшити кількість учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

   4) поліпшити якість харчування школярів;

   5) формувати навички правильного та здорового харчування; 

   6) впроваджувати нові технології в організації харчування.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також батьківської плати, що становить 5 грн на харчування 5-9 і 5-11 класів по спец.рахунку.

Кошти використовуються на:

 • реалізацію заходів соціального захисту учнів із забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 і 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям»;
 • організація безкоштовного харчування учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО або загинули в зоні АТО;
 • організація безкоштовного харчування дітей, вимушених переселенців;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів;
 • дітей, які знаходяться на обліку у лікаря-фтизіатра;

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

         1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; 

         2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;

         3) організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);

         4) забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4 класів та іншої категорії учнів, визначеної даною Програмою;

         5) збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

         6) формування навичок правильного та здорового харчування;

           7) використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.


Назва напряму діяльності

Перелік завдань програми

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, тис. рн

1.Забезпечення учнів безкоштовним гарячим харуванням.

1. Створення умов для повноцінного харчування учнів, збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням.

2.Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 (5-11) класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям»; організація безкоштовного харчування учнів, батьки яких мобілізовані, загинули в зоні АТО; організація безкоштовного харчування дітей, вимушених переселенців;

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради,Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Сільський бюджет

 

 

 

Сільський бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує

 

 

 

99,110

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

вгору