Menu

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням першої сесії сьомого скликання (третього пленарного засідання) Сергіївської сільської ради від 23.12.2016 року

 

Комплексна Програма

«Підтримка громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей, та іншим категоріям громадян» на 2017 рік

 

с. Сергіївка 2016

Загальні положення

Комплексна Програма  «Підтримки громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей, та іншим категоріям громадян» на 2017 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України №1766-111 від 01.06.2000року «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України № 488/95-ВР від 22.12.1995 року Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанова КМУ від 31.01.07. № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або осіб, яка зобов’язалася поховати померлого»  інших законодавчих актів та нормативних документів.

       Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової допомоги найменш соціально-захищеним громадянам громади.

      Умови надання одноразової допомоги не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують за рахунок бюджетних коштів інші види соціальної допомоги. Окремим громадянам, на яких не поширюється дія Програми, одноразова допомога може бути надана в індивідуальному порядку враховуючи конкретні обставини.

 

Мета та основні завдання

    Метою Програми є посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій найменш захищених категорій громадян, вирішення їх найбільш болючих проблем.

    Основні завдання Програми:

  • забезпечення соціального захисту найменш соціально-захищених категорій громадян;
  • надання одноразової допомоги громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки;
  • допомога в вирішенні невідкладних та болючих проблем окремих категорій найменш соціально-захищених категорій громадян.

Фінансування

     Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів сільського бюджету у межах обсягів, встановлених рішенням сільської ради “Про сільський бюджет на 2017 рік”.

 

Очікувані результати виконання Програми

    Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист найменш захищених категорій громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян.

 

Основні заходи щодо виконання програми

З метою виконання Програми в 2017 році планується здійснити такі заходи:

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

Сума, гривень

Надання матеріальної допомоги потребуючим верствам населення

Сільський голова. Головний бухгалтер.

Протягом року

34,000

Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей

Сільський голова. Головний бухгалтер.

Протягом року

20,000

Надання матеріальної допомоги Чорнобильцям

Сільський голова. Головний бухгалтер.

Протягом року

5,400

Надання матеріальної допомоги непрацюючим громадянам

Сільський голова. Головний бухгалтер.

Протягом року

10,500

Всього:

69,900

 

П А С П О Р Т

Програми Підтримки громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей, та іншим категоріям громадян»   на 2017 рік

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Бюджетного кодексу України, «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанова КМУ від 31.01.07. № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або осіб, яка зобов’язалася поховати померлого» інших законодавчих актів та нормативних документів.

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, депутати, громадські організації.

7

Термін реалізації

2017 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

69,900 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

69,900 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

 

 

вгору