Menu

                                                                   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                Рішення 2 сесії 7 скликання

                                                                               Сергіївської сільської ради

                                                                               від 10.02.2017 року

 

Програма « Утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного

користування»  на 2017 рік

с. Сергіївка 2017

 

  1. Загальна частина

Найгострішими проблемами соціально-культурного обслуговування населення на сьогодні є низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення об'єктів спільного користування територіальної громади Сергіївської сільської ради.

Для розв'язання проблем, що виникли у зв'язку з фінансовою незабезпеченістю об'єктів спільного користування необхідно залучити кошти місцевих бюджетів з метою забезпечення доступності та якості соціальних послуг на всій території громади.

 

  1. Мета Програми

Метою Програми є припинення негативних процесів у функціонуванні об'єктів спільного користування об’єднаної територіальної громади, забезпечення належної якості надання соціальних послуг населенню, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності населення.

 

  1. Основні завдання Програми

Програмою передбачається:

3.1. Забезпечення умов для стабільної роботи об'єктів соціально-культурної сфери села;

3.2.    Забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів;

3.3.   Забезпечення медикаментами та лікарськими засобами населення сільських населених пунктів;

3.4. Ліквідація негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування на селі (утримання загону пожежної охорони).

 

  1. Шляхи та способи розв'язання проблеми

Для розв'язання проблем стабільного функціонування об'єктів соціально-культурної сфери села, необхідно забезпечити проведення таких заходів;

у сфері освіти:

забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів ;

у сфері охорони здоров'я:

           забезпечення потреб сільських закладів охорони здоров'я медикаментами та лікарськими заходами;

у сфері ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування на селі :

утримання загону пожежної охорони.

  1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Кошти, які передбачені на реалізацію заходів Програми, передаються
відповідно до пункту 2 статті 101 та статті 104 Бюджетного кодексу України у
вигляді субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування на підставі
укладених договорів.

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі виконання місцевого бюджету на 2017 рік.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

  • забезпечити ефективне функціонування об'єктів соціально-культурної сфери села,
  • сформувати систему надання сільському населенню доступних освітніх, медичних та інших послуг

П А С П О Р Т

Програми місцевих стимулів

для медичних працівників на 2017-2020 роки

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2

Підстава для прийняття Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 101 та статтею 104 Бюджетного кодексу України .

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

7

Термін реалізації

2017рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

309,071 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

309,071 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

-

 

  1. Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги

з/п

Найменування заходу

Виконавець

Терміни виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

2017 рік

Всього

1.

2.

3.

4.

5

6

1.

Утримання  об’єктів спільного користування чи ліквідація негативних наслідків діяльності  об’єктів спільного користування

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2017 рік

309,071

309,071

 

Секретар сільської ради                                                                   Н.В. Ілляшенко

 

вгору