Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(друга сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

18.12. 2020

Про затвердження Програми протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки на території Сергіївської сільської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про Національну поліцію», Указ Президента України від 19.07.2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму безпеки на території Сергіївської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лобода В.Г.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
 3. Спеціалісту І категорії сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Батурі Я. Д. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, житлово–комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи.

 

 

Сільський голова                                                                                                                                                                             І.Г. Лідовий

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням другої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 18.12.2020 року

Програма безпеки на території Сергіївської сільської територіальної громади

 на 2021 – 2023 роки

с. Сергіївка – 2020

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

Стан правопорядку в районі впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики злочинності та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій і направлена на виконання визначеного Конституцією України курсу розвитку і зміцнення демократичної і правової держави, зокрема виконання Законів України «Про Національну поліцію»,   «Про місцеві державні адміністрації», а також вимог Указів Президента України  від 19.07.2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності»; Європейської Конвенції «Про захист прав і основних свобод людини», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

ІІ  МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою даної Програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, об'єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих органів, громадськості у напрямку профілактики та протидії злочинності, корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян.

Завданням Програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав і законних інтересів жителів громади, шляхом фінансування з бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан правопорядку на території  Сергіївської сільської територіальної громади, але не фінансуються або частково фінансуються з державного бюджету.

 

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

      Програмою передбачені заходи,  спрямовані на:

 • запровадження у практику нових форм і методів профілактики правопорушень, досягнень криміналістичної техніки та можливостей оперативно-розшукових обліків;
 • підвищення оперативності і якості реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинені злочини та правопорушення, удосконалення проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, рівня взаємодії всіх служб, у тому числі з громадськістю у боротьбі зі злочинністю;
 • забезпечення активної наступальної протидії злочинним діянням, у першу чергу тим, що посягають на життя, здоров’я громадян та корисливо-насильницької спрямованості;
 • викриття та припинення злочинів у службовій сфері та корупційних правопорушень;
 • підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;
 • викриття та припинення діяльності організованих злочинних угруповань, пов’язаної з наркобізнесом, торгівлею людьми, контрабандою, легалізацією незаконно одержаних прибутків;
 • запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи з попередження і розкриття злочинних зазіхань на власність громадян, особливо осіб похилого віку, самотніх, хворих;
 • посилення контролю за недопущенням розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, викриття каналів їх надходження, припинення діяльності окремих осіб, які розповсюджують наркотики та організованих злочинних угруповань наркодилерів;
 • запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;
 • удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 • забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і безпритульних дітей;
 • забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, до вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;
 • удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами криміногенних категорій та усунення причин і запобігання виникненню умов, що сприяють учиненню злочинів відносно одиноких осіб похилого віку;
 • зміцнення кадрового потенціалу, підвищення боєготовності та навантаження на підрозділи поліції та інші правоохоронні органи, які забезпечують здійснення профілактичної роботи та боротьбу із злочинністю та правопорушеннями;
 • удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності, насамперед інспекторів поліції у сільській місцевості та громадських формувань з охорони громадського порядку і громадських помічників інспекторів поліції, кримінальної поліції, інших служб, які найбільше наближені до населення;
 • досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у цій сфері.

У результаті виконання Програми очікується:

 • зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
 • зменшення впливу організованої злочинності на економічну сферу;
 • підвищення рівня захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
 • покращення оперативного розкриття злочинів;
 • зниження рівня вживання населенням наркотиків, недопущення проникнення їх на територію громади;
 • створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, хворих на наркоманію та алкоголізм;
 • підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні, зменшення правопорушень на вулицях та в громадських місцях.

 

ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань та правопорушень; враховує необхідність вирішення актуальних завдань профілактичної та іншої правоохоронної роботи, а тому визначає досягнення специфічних для громади цілей і завдань на шляху удосконалення системи профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Сергіївської сільської територіальної громади, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з бюджету Сергіівської сільської територіальної громади та інших джерел не заборонених законом. Це дозволить протягом трьох років здійснити правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити в місті сприятливі умови для діяльності Національної поліції та підвищити їх авторитет серед населення.                

Шляхами досягнення мети Програми є:

 • створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
 • послаблення дії криміногенних факторів;
 • недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;
 • витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
 • викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
 • створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
 • обмеження незаконного обігу наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва та алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ І КОНТРОЛЬ

            Виконання запланованих Програмою заходів здійснюється  Гадяцьким ВП ГУНП в Полтавській області із взаємодією з Сергіївської сільською  територіальною громадою.

            Контроль за виконанням вимог Програми здійснюється головою Сергіївської сільської територіальної громади шляхом керівництва Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області про результати її реалізації на сесіях Сергіївської сільської територіальної громади.

           У разі змін у законодавчих актах України, які можуть сприяти на результати реалізації запланованих Програмою заходів, передбачити винесення на розгляд сесій Сергіївської сільської ради  поправок і доповнень.

 

 

Додаток 1

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

 1. Аналізувати стан правопорядку на території Сергіївської сільської територіальної громади. По результатах аналізу та з урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, розробляти плани скоординованих дій та вживати заходи щодо запобігання злочинним проявам та правопорушенням.

 

кожне півріччя                                                                  Гадяцький ВП ГУНП

   До 2023 року                                                 

 

 1. Практикувати регулярний розгляд стану виконання Програми на спільних

нарадах (круглих столах), за потребою надавати пропозиції щодо внесення до неї відповідних змін та доповнень.

 

кожне півріччя                                                             Сергіївська сільська                 територіальна громада, 

До 2023 року                                                             Гадяцький ВП ГУНП

 

 1. Проводити моніторинг громадської думки щодо якості роботи Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області щодо протидії злочинним проявам, ступеня довіри населення до їх діяльності у цій сфері, основних факторів, які на думку населення негативно впливають на криміногенну обстановку. Отримані результати використовувати при плануванні додаткових заходів щодо запобігання злочинності.

 

кожне півріччя                                                                  Гадяцький ВП ГУНП

До 2023 року                                                                                

 

 1. Запобігання злочинним посяганням на життя, здоров'я, честь і гідність громадян, їх майнові інтереси

 

 1. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи та суспільства із застосуванням зброї та вибухових пристроїв:
 • здійснити комплекс заходів, спрямованих на виявлення та перекриття каналів незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухівки, посилення контролю за дотриманням умов зберігання зброї, вибухових, радіоактивних та отруйних речовин.

 

2021-2023 р.р.                                                                   Гадяцький ВП ГУНП

 

 • при проведенні масових заходів, значних подій у житті країни та Сергіївської сільської територіальної громади, у разі потреби, залучати спеціалістів вибухотехнічної служби для виявлення та знешкодження можливих вибухових пристроїв.

 

2021-2023 р.р.                                                                    Гадяцький ВП ГУНП

 

 1. Забезпечити своєчасне виявлення і ведення обліку осіб похилого віку, інвалідів та недієздатних, що хворіють на алкоголізм і наркоманію, звільнених з місць позбавлення волі, психічно хворих, тих хто втратив здатність до самообслуговування та потребує сторонньої допомоги.

 

2021-2023 р.р.                                                                  Гадяцький ВП ГУНП

 

 1. Організувати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють посередницьку діяльність у працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном та туристичними агентствами, перевіряти наявність у них відповідних ліцензій і дотримання визначених в них умов.

 

2021-2023 р.р.                                                                 Гадяцький ВП ГУНП

 

                           

 1. 3. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

 

 1. Забезпечити виконання Закону України "Про запобігання та протидії домашньому насильству» щодо захисту дітей від насильства і жорстокості. Вживати реальних заходів впливу до батьків, які злісно не виконують своїх обов'язків, жорстоко поводяться з дітьми. Здійснювати облік та соціальний супровід дітей, що постраждали від домашнього насильства та потребують соціального захисту.

 

Щорічно                                                                  Гадяцький ВП ГУНП,

2021-2023 роки                                                       Сергіївська сільська                                                                                                  територіальна громада

 

 1. Поширювати серед дітей інформаційно-освітні матеріали з висвітлення
  основних положень Конвенції ООН про права дитини, з питань пропаганди
  здорового способу життя, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей.

 

Щорічно                                                               Керівники навчальних закладів

2021-2023 роки                                                       

 1. З метою недопущення росту злочинності серед неповнолітніх розглядати на засіданнях координаційної ради у справах дітей, міжвідомчих та апаратних нарадах стан роботи щодо профілактики правопорушень та бездоглядності у цьому середовищі.

 

Щорічно                                                                                Гадяцький ВП ГУНП,

2021-2023 роки                                                             Сергіївська сільська                                                                                       територіальна громада

 

 

 1. З метою виявлення фактів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв тютюнових виробів, недопущення втягнення неповнолітніх у пияцтво, наркоманію, проводити відпрацювання розважальних закладів та місць масового відпочинку молоді. Вносити подання щодо припинення діяльності таких закладів.

 

Щоквартально                                                                    Гадяцький ВП ГУНП

2021-2023 роки                                                       

 1. Проводити обстеження неблагополучних сімей з метою раннього виявлення дітей, які перебувають у складних морально-психологічних умовах, забезпечити облік та соціальний супровід цих сімей і своєчасно вживати заходів до батьків або осіб, що їх замінюють, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей.

 

Постійно                                                                                                                                                            Сергіївська сільська              територіальна громада,

2021-2023 роки                                                                                                                                                                  Гадяцький ВП ГУНП

           

 

 

 1. Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне

 забезпечення заходів цієї Програми.

 

 1. Вжити заходів до залучення для виконання заходів цієї Програми коштів бюджету Сергіївської сільської ради та інших джерел фінансування, незаборонених законодавством. Щороку Гадяцькому ВП ГУНП в Полтавській області надавати відповідним комісіям Сергіївської сільської територіальної громади обґрунтовані пропозиції щодо визначених матеріально-технічних потреб для погодження та винесення цього питання на розгляд сесій Сергіївської сільської ради з метою їх фінансування.

2021-2023 роки                                                       

 

                       Гадяцький ВП ГУНП,

                               Сергіївська сільська   територіальна громада

 

 

 

 1. Передбачити виділення коштів з бюджету Сергіївської сільської ради на задоволення їх потреб працівників поліції у матеріально-технічних ресурсах, у тому числі у паливно-мастильних матеріалах, автозапчастинах до службових автомобілів,  засобах зв’язку, криміналістичній та комп’ютерній техніці.

2021-2023 роки                                                       

 

 

Сергіївська сільська територіальна громада,

Гадяцький ВП ГУНП

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Додаток 1

 

Розрахунок фінансування заходів, передбачених

Програмою безпеки на території

Сергіївської сільської територіальної громади

 на 2021 – 2023 роки,

тис.грн.

п/п

Найменування заходу

2021

2022

2023

1.

Придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та акумуляторів

30,0

40,0

40,0

2.

Послуги з технічного обслуговування та ремонту службового автомобіля

70,0

60,0

60,0

Всього:

100,0

100,0

100,0

 

300,000

 

П А С П О Р Т Програми безпеки на території

 Сергіївської сільської територіальної громади

на 2021 – 2023 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2.

Підстава для прийняття Програми

Пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про Національну поліцію», Указ Президента України від 19.07.2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

3.

Розробник Програми

Гадяцький ВП ГУНП в Полтавській області

4.

Співрозробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцький ВП ГУНП в Полтавській області

та Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

6.

Учасники Програми

Гадяцький ВП ГУНП в Полтавській області

та Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

7.

Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконані Програми

(для комплексних Програм)

бюджет Сергіївської сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

300,000 тис. грн.

 

10.

Коштів сільського бюджету

300,000 тис. грн.

11.

Коштів інших джерел

-

 

вгору