Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (третя сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

12.02.2021                                                                                                       

 

Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2020 рік

 

       Керуючись пунктом 11 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Панасейко І. М. про стан виконання  Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2020 рік, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. Звіт начальника відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Панасейко І. М. про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2020 рік взяти до відома (додаток 1).
  2. Спеціалісту І категорії відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Батурі Я.Д. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                                                                                                                               І. Г. Лідовий

 

              Додаток 1

до рішення 3 сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області від 12.02.2021 року

 

Звіт про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2020 рік

 

  1. Загальна характеристика виконання  бюджету Сергіївської  сільської   територіальної   громади

   Законодавчою основою для формування бюджету сільської   територіальної громади на 2020 рік  є зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік».

    Бюджет Сергіївської сільської  територіальної громади затверджений сесією  сільської  ради в загальній  сумі по доходах  39 179 033 грн., в т.ч. обсяг доходів загального фонду  – 38 794 306 грн., спеціального фонду – 384 727 грн. Фактично надійшло  доходів в сумі – 35 224 270 грн. , в тому числі по загальному фонду -  34 790 887  грн., що становить  89,7 % до уточненого плану  по спеціальному фонду – 433 382 грн. що становить  112,6 % до уточненого плану.

   Уточненим планом на 2020 рік передбачено   видатків в сумі  40 519 655 грн.,  в тому числі  по загальному  фонду – 35 634 731 грн. , по  спеціальному  фонду – 4 884 924 грн. касові видатки за 2020 рік склали в сумі  34 952 769 грн., в тому числі по загальному фонду – 31 295 094 грн., що становить  87,8% до уточненого плану, по спеціальному фонду – 3 657 675 грн., що становить   74,8 % до уточнених  призначень.

  1. Показники економічного розвитку регіонів

    Протягом  2020  року  виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради, депутатським корпусом громади, керівниками суб’єктів господарювання вживалися заходи по  стабілізації  ситуації в усіх сферах життєдіяльності громади, виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку території та виконання сільського бюджету.

     Найбільшу питому вагу у надходженнях доходів  до загального фонду за 2020 рік є:

 - податок  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  99,6 %,  податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  98,9 %, рентна плата за користування надрами 69,0 %, орендна плата з юридичних осіб 93,6%,  єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)  рік дорівнює  або перевищує 75 відсотків  65,6 %.                                      3. Доходи

     Доходна  частина    бюджету Сергіївської  сільської  територіальної громади  на 2020 рік  сформована відповідно до статей  64, 69' та 71 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються  до бюджету  та з врахуванням Податкового кодексу України.

      Доходи бюджету  на 2020 рік  заплановані  в сумі  39 179 033  грн., в тому  числі доходи  загального фонду бюджету  сільської територіальної громади – 38 794 306  грн., з них: освітня  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  заплановано в сумі  7 274 800грн.,    дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 510 100 грн.,    субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  119 724 грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти   «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 37717 грн. , інша субвенція з місцевого бюджету 16 944 грн., субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з  державного бюджету – 181 031 грн., субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 368 371 грн. , інша субвенція 10 058 грн. 

       Доходи загального фонду складаються з податкових та неподаткових надходжень .

        Податкові надходження заплановані в сумі  30 238 422 грн., фактично надійшло  26 218 901 грн.,  що становить 86,7 % виконання а саме:

       -  податок  на доходи фізичних осіб запланований в сумі 10 195 180 грн.,  надійшло  10 144 924 грн.  становить  99,5%  відповідно до Закону  «Про внесення змін  до Податкового кодексу України, та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році №1791-VIII від 20.12.2016р., змін   до Бюджетного кодексу України, виходячи, що розмір мінімальної заробітної плати збільшився і складає 5 000 грн.

       -  податок на прибуток підприємств та  фінансових установ комунальної власності  надійшло  288 грн.;

        -    рентна плата за користування надрами  при плані 6 425 592 грн., надійшло  4 435 811 грн. , що становить  69,0 % уточненого плану на 2020 рік.

         - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів запланований в сумі  20 200 грн. надійшло 24 643 грн., що становить 122,0 %;

      Місцеві  податки заплановані  в сумі 13 597 250 грн.  надійшло  11 611 481 грн., що становить 85,4 % запланованого обсягу в тому числі:               

         - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 144 400грн. надійшло    69 252 грн., що становить   47,9 %  уточненого плану на 2019р.

        - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів  нежитлової нерухомості  запланований у сумі 647 700 грн. надійшло 582 361 грн., що становить  89,9 %  уточненого плану на 2020 р.

        - земельний податок з юридичних осіб 239 700грн., надійшло 166 448 грн. що становить 69,4 % ;

        - орендна плата з юридичних осіб 7 720 700грн. надійшло 7 224 959 грн.,  що становить 93,6% до уточненого плану ;

        - земельний податок з фізичних осіб  606 450 грн. надійшло 490 475 грн., що становить 80,9% ;

        - орендна плата з фізичних осіб 184 000 грн. надійшло 291 853 грн., що становить 158,6 % до уточненого плану на 2020р.;

        Єдиного податку заплановано в сумі 4 054 300 грн. податки сплановані  виходячи із фактичних надходжень за 2019 рік.

        -  єдиного податку з юридичних осіб 268 300 грн. надійшло  106 698грн., що становить 39,77 % до уточненого плану;

        -  єдиного податку з фізичних осіб   744 000 грн., надійшло 642 145 грн. що становить 86,3% до уточненого плану;

        - єдиний  податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків запланований у сумі  3 042 000 грн. надійшло 1 996 074 грн.

          Неподаткові надходження заплановані в сумі 91 800грн. надійшло                        154 687 грн., що становить 168,5 % до уточненого плану, в тому числі:

         - плата за надання інших адміністративних послуг – 2 300 грн. надійшло   1 210 грн. ;   

        - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень план 30 000 грн. надійшло 37 444 грн.

        - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебувають у комунальній власності  план 8 800 грн. надійшло 31 301 грн.;

        -   державне мито – 70 грн. надійшло  57 грн. .;

         - кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність внаслідок їх самовільного зайняття використання не за цільовим призначенням   при плані 50 630 грн. надійшло  12 827 грн.

      Доходи спеціального фонду  сільської територіальної громади  на 2020 рік  заплановані  в сумі 384 727 грн., надійшло  433 383 грн. а саме:

        - екологічний  податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин  стаціонарними джерелами забруднення   за 2020 рік надійшло в сумі  49 038 грн.;

      Цільового фонду за звітний період надійшло 181 061 грн.

      Власні надходження бюджетних установ  в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   надійшло 202 270 грн.;

      З метою  забезпечення виконання планових надходжень  місцевого бюджету проводяться відповідні заходи, зокрема:

        - проведення заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці;

        - контроль за укладанням угод на земельні ділянки та сплатою орендної плати за землю.

       Стан надходження платежів до бюджету сільської територіальної громади , своєчасної виплати заробітної плати та сплати внесків знаходиться  на постійному контролі виконавчого комітету сільської ради .                           

                            4.  ВИДАТКИ  ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

      КПКВК 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад.

      На утримання апарату  органів місцевого самоврядування у 2020 році заплановано кошти в сумі – 8 274 450 грн., в т.ч. кошти загального фонду в сумі  8 220 250 грн.   касові видатки загального фонду  становлять 7 553 054 грн. 91,3 % до уточнених планових призначень,  з них використано на оплату праці і  нарахування на заробітну плату  -  6 705 701  грн. при уточненому плані  7 287 970 грн, що становить  92,0% до уточнених планових призначень, на придбання предметів, матеріалів, на оплату послуг  та інші видатки  використано в сумі 163 095  грн.  при  уточненому плані  222 088 грн. що становить 73,4 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 74 509 грн. при плані 123 100 грн. що становить 60,5 %.

      Видатки  спеціального фонду (бюджет розвитку) по органах місцевого самоврядування заплановано 54 200 грн.  використано на суму 54 200 грн., а саме  на придбання  комп’ютерної техніки 32 000 грн., за  виготовлення проектно- кошторисної документації  капітального ремонту адміністративної будівлі.

    КПКВК   0210180 Інша діяльність у сфері державного управління заплановано кошти у сумі 5 000 грн.

     КПКВК  0210191 Проведення місцевих виборів  заплановано кошти в сумі 368 371 грн. використано 331 644 грн.

    КПКВК 0211010 Надання  дошкільної освіти

      На утримання Дошкільних закладів освіти  у бюджеті  заплановано  асигнувань в сумі 2 890 314 грн.  в т. ч. загального фонду 2 842 255 грн. касові видатки загального фонду  становлять 2 501 141 грн. 88,0% до уточнених планових призначень. На виплату заробітної  плати  з нарахуванням спрямовано  2 092 341 грн.,   що становить  94,7 % до  уточнених планових показників, на придбання предметів, матеріалів, на оплату послуг  та інші видатки  використано в сумі  73 937  грн. при  уточненому плані  194 699 грн.,  що становить  37,9 %  виконання, на  оплату комунальних послуг та енергоносіїв  78 998 грн., що становить 79,0 % до уточнених планових призначень.

      Касові видатки  на придбання продуктів харчування складають  185 302 грн. при плані 264 000 грн.  за рахунок коштів батьків 71 127 грн.

      По спеціального фонду бюджету заплановано  кошти  на  установи дошкільних закладів  освіти  на суму 48 059 грн., використано 13 059 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування  13 059 грн.

Надійшло  плати за послуги бюджетних установ (батьківська плата) 70 514 грн.  

    КПКВК 0211020 Надання загальної середньої освіти  закладами  загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).

        На утримання загальноосвітніх навчальних закладів шкіл на 2020 рік  заплановані асигнування  в сумі  12 243 336  грн.,  в тому числі по загальному фонду в сумі 11 976 713 грн. та по спеціальному фонду в сумі 266 623 грн. Касові видатки за звітний період склали 11 451 851 грн. з них на виплату заробітної плати і нарахування  на  оплату праці  9 867 766 грн.,  на харчування дітей – 241 988 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв  421 441  грн.,  використання товарів і послуг (крім комунальних) – 169 153 грн. Виконання по загальному фонду становить 94,0 % до планових показників.

      По спеціальному фонд по загальноосвітніх навчальних закладах   використано 192 060 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:  на придбання меблів – 22 200 грн., придбання  інтерактивних дошок та мультимедійного   обладнання -169 860грн.  

      Надійшло  плати за послуги бюджетних установ (батьківська плата) 116 928 грн.  

     КПКВК 0213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян заплановані асигнування  загального фонду бюджету в сумі 347 402 грн.  використано на пільгове  перевезення населення  347 389 грн.            

    КПКВК 0213104 Забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю   передбачено коштів в сумі  1 221 699 грн.   касові видатки становлять  1 162 390 грн., що становить 95,1 %.

      КПКВК 0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

        Заплановані асигнування загального фонду бюджету складають  30 058 грн.

       КПКВК  0213242  Інші заходи у сфері  соціального захисту і соціального  забезпечення  заплановані асигнування в сумі 233 810 грн., касові видатки становлять  212 070 грн., що становить  90,7 %, а саме: на надання допомоги потерпілим (пораненим) та члени сімей осіб, які беруть участь у антитерористичних операціях в районах її проведення – 24 000 грн., поховання померлих одиноких  громадян  -  1 000  грн.,  матеріальна допомога на лікування потребуючим верствам населення – 32 000 грн., матеріальна допомога ліквідаторам ЧАЕС – 11 000 грн.,  матеріальна допомога учасникам ВВВ – 2 000 грн., обдарованим дітям 9 000 грн., матеріальна допомога  учасникам бойових дій в Чехословаків, Афганістані – 4 000 грн., одноразова допомога при народженні дитини в сумі 100 000 грн., допомога інвалідам дитинства в сумі 5 000 грн.,  матеріальна допомога постраждалим внаслідок пожежі – 1 000  грн. на додаткову пільгу  на ЖКП в межах норм споживача на члена сім’ї  загиблого учасника АТО -10 000 грн., на  придбання путівок  для організації та оздоровлення учасникам антитерористичної операції – 11 260 грн., виплата дитині - сироті по досягненню 18 років – 1 810 грн.

      КПКВК 0214060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля  та інших  клубних закладів

       На утримання закладів культури  на 2020 рік заплановані асигнування складають  2 487 670 грн., в тому числі  загального фонду – 2 195 533 грн., спеціального фонду -  292 137 грн. з них на виплату заробітної плати  і нарахування на заробітну плату  спрямовано 1 284 360 грн., що становить 99,4% до уточнених планових показників,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 152 306 грн., що становить  41,0%  %  до уточнених планових призначень, на використання товарів і послуг (крім комунальних) – 345 882 грн.

      По Спеціальному фонду    по  закладах культури     використано кошти  на суму 233 545 грн. на придбання мультимедійного обладнання в сумі 176 204 грн., придбання книг 29 771 грн., придбання вивіски 27 570 грн.

       КПКВК 0214082  Інші заходи в галузі культури і мистецтва по загальному фонду заплановано асигнувань  в сумі  50 500грн. використано на 47 958  грн. що становить 95,0%  до уточнених планових призначень. 

      КПКВК  0216030 Організація  благоустрою населених пунктів

      По загальному фонду заплановано асигнувань на суму 4 429 238 грн., в тому числі по загальному фонду 3 915 086 грн., з них передано  поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму  3 309 280 грн.

      Використано  кошти на оплату вуличного  освітлення населених пунктів Сергіївської ТГ  в сумі 291 350 грн., та на   послуги по ремонту вуличного освітлення 776 580 грн., поточний ремонт пішохідних доріжок 138 103 грн.

     КПКВК 0217130 Здійснення  заходів  із землеустрою заплановано асигнувань у сумі 114 800 грн., касові видатки становлять 43  66 грн. використано кошти на послуги по виготовленню  технічної документації із землеустрою 6 000 грн., за виготовлення документів з  нормативно - грошової оцінки землі – 37 466 грн.

     КПКВК 0217310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства передбачено 512 800 грн. Касові видатки становлять 276 393 грн., а саме: 110 000  грн. виготовлення проектно-кошторисної документації  на  будівництво артезіанської свердловини для господарсько-питного водо- забезпечення по вул. Шевченка  с. Сергіївка.   Передано капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 166 393 грн.

     КПКВК 0217350  Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  по  спеціальному фонду заплановано кошти на суму 263 481 грн. та використано 249 216 грн. а саме:  за виготовлення  технічної документації  нормативно - грошової оцінки населених пунктів – 138 057 грн., створення топографічного плану -  40 592 грн.,  за роботи по розробленню генерального  плану с. Новоселівка   –  49 485 грн.

     КПКВК 0217461 Утримання  та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

      По загальному фонду заплановано асигнувань  на суму 342 521 грн.

      Спрямовано на поточний ремонт  дороги с. Розбишівка  на суму  30 008 грн.  поточний ремонт дороги с. Сергіївка – 199 721 грн.

     КПКВК 0217670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання.

       По спеціальному фонду  заплановано асигнувань на суму   1 150 00грн.

Передано капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 113 426 грн.

    КПКВК 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування заплановано  асигнувань на суму 9 000 грн.,  використано на сплату членських внесків  Асоціації об’єднаних громад 6 709 грн. 

    КПКВК 0217691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування  по спеціальному фонду заплановано  кошти на суму 265 722 грн. та  використано 181 364 грн. на  придбання  матеріалів, обладнання  63 802 грн.,  на оплату послуг з поточного ремонту   свердловини 83 162 грн., придбання  обладнання  і предметів довгострокового користування 34 400 грн.

     КПКВК 0218311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  по спеціальному фонду заплановано асигнувань на суму 130 355 грн.  Касові видатки становлять  361 68 грн., а саме :  придбання  саджанців -26 814 грн.  за зберігання та перевезення небезпечних побутових відходів 9 354 грн.

     КПКВК  0218700 Резервний фонд заплановано асигнувань на суму 10 000 грн.

    КПКВК 0219110 Реверсна дотація запланована в сумі 115 100 грн.

     КПКВК  0219710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

         По загальному фонду видатки заплановано на суму 2 547 074 грн.,    використано 2 058 514 грн. а саме:

  -  субвенція районному бюджету  на  утримання трудового архіву Гадяцького району  в сумі 18 856 грн.

  -   субвенція районному бюджету на утримання Гадяцького Будинку дитячо-юнацької творчості в сумі 126 148 грн.

  - субвенція  Петрівсько-Роменському сільському бюджету  на  утримання Петрівсько-Роменської пожежної охорони  в сумі 637 016 грн.

-   субвенція  КНП Гадяцький ПМСД 657 530 грн.,

-   субвенція КНА Гадяцька  ЦРЛ 179 084 грн.

-   субвенція  Гадяцькій  музична школа  272 426 грн.

- субвенція  Гадяцькому  центру  комплексної реабілітації дітей з інвалідністю – 55 267 грн.

- субвенція Гадяцькому центру  професійного розвитку педагогічних працівників 99 937 грн.

      -  субвенція  Гадяцькому інклюзивно-ресурсному центру 12 250 грн.

      По спеціальному фонду  видатки заплановано  на суму 2 395 грн., спрямовано    субвенцію районному бюджету на утримання   КНП  Гадяцька ЦРЛ  в сумі  2 395 грн.

       КПКВК 9730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  заплановано видатки загального фонду  на суму 1 000 000 грн.

       По спеціальному фонду заплановано 2 000 000 грн. використано на суму 1 866  485 грн. на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702016 Межа області - Розбишівка-/Т-17-05/.

     КПКВК 0219770 Інші  субвенції  з місцевого бюджету

      Заплановано  видатки по загальному фонду на суму 469 559 грн. та    передано   іншу  субвенцію  районному бюджету  Управлінню соціального захисту населення на організацію оплачуваних громадських робіт – 24 616 грн., та на  компенсаційні виплати фізичним особам – 15 711 грн.

По спеціальному фонду заплановано кошти    на суму 380 000 грн. 

  1.      ФІНАНСУВАННЯ

     Протягом року  з загального фонду  бюджету сільської територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано кошти в сумі  4 139 865 грн.

     Залишки коштів на  рахунку загального фонду бюджету  станом на 01.01.2021 року складає   1 301 849 грн. 42 коп. в тому числі  освітня субвенція  з державного бюджету  - 775 816 грн.13 коп., субвенція на надання державної підтримки особам з   особливими освітніми потребами – 32 633 грн. 44 коп.

    Залишок коштів  на рахунку  спеціальному фонду  бюджету станом на 01.01.2021 року складає  320 982 грн.00 коп. в т.ч.  цільовий фонд 209 944 грн. 47 коп., екологічний податок  95 943 грн. 89 коп.,  втрати с/г виробництва 580 грн. 42 коп.

  1. КРЕДИТУВАННЯ

        Кредитування по загальному та спеціальному фонду дані відсутні .

  1. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

        По загальному фонду з державного бюджету  в 2020 році надійшли:

 - дотація з місцевого бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 510 100 грн.(100% до плану) фактично використано 510 100 грн.

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -  7 274 800грн. ( 100% до плану) фактично  використано 7 197 283 грн.87 коп.

-  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 119 724 грн. фактично використано 87 090 грн.56 коп.

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська  школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 181 031 грн. фактично використано 181 031 грн.

- субвенція з  місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - 368 371 грн., фактично використано 331 643 грн. 94 коп.

  1. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

      Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне      забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад.

      Всього штатна чисельність  по апарату виконавчого комітету станом на 01.01.2021 року становить  39,0 шт. од. Із них посадових осіб - 32,0 штатних одиниць, інший персонал - 7,0 штатних одиниць.  Фонд оплати праці – 5 973 740 грн.

      Освіта

Штатна чисельність працівників освіти склала 117,5 штатних одиниць

Культура

      По культурі   штатна чисельність склала 17,5 штатних одиниць.

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку та інвестицій виконавчого

комітету Сергіївської сільської ради                                                                                                                                       Панасейко І. М.

вгору