Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( тринадцята  сесія восьмого скликання)

 

                                                           РІШЕННЯ

23 грудня 2021 року

 

 «Про бюджет Сергіївської сільської територіальної громади на 2022 рік»

                                             16518000000 (код бюджету)                                                       

Керуючись Бюджетним кодексом України , Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 58 103 502 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 57 303 502 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 800 000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі  58 103 502 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 53 943 928 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 4 159 574 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 3 359 574 гривень , згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 3 359 574 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 63 910 гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,017 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Дозволити  виконавчому комітету  Сергіївської сільської ради  протягом 2022 року здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади відповідно до частини  сьомої статті 108  Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 57 503 502 гривні, згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97,101 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, передбачені з обласного бюджету;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71  Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України , спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- соціальне забезпечення;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти місцевим бюджетам ;

 - забезпечення осіб  з інвалідністю технічними та іншими засобами  реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального  користування ;

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури ;

- оплата енергосервісу ;

- програма державних гарантій медичного обслуговування населення .

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Сергіївської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України :

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради за обґрунтованим  поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі , в розрізі економічної класифікації видатків бюджету .

У  винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків  в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами , а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування , фінансів, бюджету та  соціально - економічного розвитку   .

       13.Здійснювати з 1 січня 2022 року з бюджету Сергіївської сільської територіальної громади  видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 7  до цього рішення  , відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

 1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
 2. Додатки ( 1 – 7 ) цього рішення є  невід’ємною   його частиною.
 3. Спеціалісту І категорії виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Вербі А.В. забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у газеті «Гадяцький вісник», на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України
 4. Організацію виконання  цього рішення  покласти на  начальника фінансового відділу  виконавчого комітету сільської ради  (В. Лободу) ,контроль за його  виконанням - на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ( М. Смаль).

 

Сільський голова                                                                                                                                                                                  ІГОР  ЛІДОВИЙ

Додаток 7

                                                                   до рішення 13 сесії 8 скликання

                                                         Сергіївської сільської ради від 23.12.2021року

                                                                                      «Про  бюджет Сергіївської  сільської  територіальної                                                            

                                                                  Громади на 2022 рік

Перелік бюджетних установ, закладів,

на які здійснюватимуться видатки  на забезпечення їх діяльності  з 01 січня 2022 року  з бюджету   Сергіївської сільської територіальної громади

 16518000000

( код  бюджету)

№ п/п

Найменування бюджетної установи, закладу

1

Сергіївська  ЗОШ І-ІІІ ступенів   Сергіївської сільської ради

2

Качанівська  ЗОШ  І-ІІ ступенів Сергіївської  сільської ради

3

Розбишівська  гімназія Сергіївської сільської ради

4

Дошкільний навчальний заклад  «Джерельце» с. Сергіївка   Сергіївської сільської  ради

5

Дошкільний  навчальний заклад « Перлинка» с. Розбишівка   Сергіївської сільської ради

6

Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» с. Качанове Сергіївської сільської ради

7

Цепнтр культури та дозвілля  Сергіївської

 Сільської ради

8

Розбишівський сільський будинок культури

9

Сільський  клуб села  Качанове

10

Сільський  клуб  села Новоселівка

11

Сергіївська    сільська бібліотека

12

Розбишівська сільська бібліотека

13

Качанівська    сільська бібліотека

14

Комунальне підприємство  « Сергіївське »  Сергіївської сільської ради

15

Спеціалізоване Комунальне підприємство  «Добробут» Сергіївської  сільської  ради

16

«Центр надання соціальних послуг» Сергіївської сільської ради

17

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

18

Фінансовий  відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

 

Секретар ради                                                                                                                                                    Надія  ІЛЛЯШЕНКО

вгору