Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шоста сесія  сьомого скликання)

РІШЕННЯ

 

11.07.2017                                                                                     

Про акцизний податок

 

Керуючись статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити на 2018 рік акцизний податок на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі 5 % від вартості (з податком на додану вартість).
  2. Затвердити Положення  про акцизний податок для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (додається).
  3. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Кас’ян А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради  в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
  5. Рішення ввести в дію з 01.01.2018 року.

 

Виконуюча обов’язки  сільського голови                                    Н.В. Ілляшенко

 

Додаток

до рішення 6 сесії Сергіївської сільської ради сьомого скликання

11.07. 2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про акцизний податок для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України

 

Розділ І. Загальні положення

  • Положення про акцизний податок для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (далі – Положення) розроблено на підставі розділу VI Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і доповненнями).

         1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

 

Розділ ІІ. Механізм справляння податку

2.1. Платники податку

2.1.1. Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і доповненнями) (далі – Кодексу) платником податку є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

 2.1.2. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2.2. Об’єкт оподаткування і база оподаткування податком.

2.2.1. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (виручка від реалізації підакцизних товарів (з податком на додану вартість)).

2.2.3. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.

2.3. Ставки податку.

2.3.1. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213  Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

 

 

Розділ ІІІ. Порядок обчислення та строки сплати податку

3.1. Податковий період.

3.1.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

3.2. Дата виникнення податкового зобов’язання.

3.2.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

3.3. Порядок і строки сплати податку.

3.3.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Кодексу для подання податкової декларації за місячний податковий період.

3.3.2  Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

3.3.3 Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому ст.46  Кодексу».

 

Розділ ІV. Відповідальність та контроль

4.1. Відповідальність.

4.1.1. Платники збору, зазначені у п.2.1 цього Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни податкової декларації з акцизного податку, до органу державної податкової служби, за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль.

4.2.1 Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету, здійснює Гадяцька ОДПІ.

 

Секретар сільської ради                                                                 Н.В. Ілляшенко

 

 

Результати

поіменного голосування при розгляді питання порядку денного шостої сесії Сергіївської сільської  ради сьомого скликання  11 липня 2017 року

 

окру-гу

Прізвище, імя, по батькові

депутата

Про акцизний податок.

Результати голосування

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЯ

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

1.

Дузь    Валентина   Михайлівна

так

 

 

 

2.

Смаль  Микола       Анатолійович

так

 

 

 

3.

Литвин  Віта  Михайлівна

так

 

 

 

4.

Дичок   Олег   Романович

так

 

 

 

5.

Мартиненко  Олег  Олексійович

так

 

 

 

6.

Шапошник  Сергій  Михайлович

так

 

 

 

7.

Кревсун  Ніна  Григорівна

так

 

 

 

8.

Фенько  Олександр  Григорович

так

 

 

 

9.

Ілляшенко  Надія  Василівна

так

 

 

 

10.

Лобода  Олександр  Васильович

так

 

 

 

11.

Горб  Віктор  Іванович

так

 

 

 

12.

Золотоверх Василь Андрійович

так

 

 

 

13.

Білик Володимир Григорович

так

 

 

 

14.

Богуславець Анатолій Іванович

так

 

 

 

 

Всього присутніх на сесії депутатів 14

 

 

Рішення    прийнято.

 

Голосували: за 14, проти -, утрималися - .

 

 

Голова лічильної комісії    ___________              Горб В.І.

 

Секретар лічильної комісії ______________              Литвин В.М.

                                                 

Член лічильної комісії        ____________            Дузь В.М.

вгору