Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шоста  сесія  сьомого скликання)

РІШЕННЯ

 

11.07.2017

Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на 2018 рік на території Сергіївської   сільської ради

 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 13 Конституції України, статтею 12, Земельного кодексу

України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  №1791 від 20.12.2016, та з метою ефективного використання земельного фонду територіальної громади Сергіївської  сільської  ради  і залучення додаткових коштів до сільського  бюджету, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити податок на  майно  в  частині  плати  за  землю  на 2018 рік, на земельні ділянки різних категорій, які розміщені на території   Сергіївської  сільської ради, згідно з додатком № 1.
  2. Затвердити Положення про плату за землю (додаток 2).
  3. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Кас’ян А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради  в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
  4. 4. Рішення набирає чинності з дня його  офіційного  оприлюднення  та  вступає  в  дію  з  1 січня 2018 року.
  5. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи.

 

Виконуюча обов’язки  сільського голови                                    Н.В. Ілляшенко

                                                                

                                                                                         Додаток  №  1

до  рішення 6 сесії 7 скликання від 11.07.2017 року, «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на 2018 рік на території Сергіївської сільської ради».

 

Ставки  податку  на  майно в  частині  плати за землю   за  земельні  ділянки  різних  категорій,   які  розташовані  на  території  земель  Сергіївської    сільської  ради  на  2018  рік

 

Код КВЦПЗ

Цільове  призначення  земельної  ділянки

Ставка

(  %   від нормативної грошової оцінки )

Розділ

Підрозділ

01

Землі  сільськогосподарського призначення

 

01.01.

Для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва, фермерського  господарства

0,4

 

01.13.

Для  іншого  сільськогосподарського  призначення

0,3

02

Землі  житлової  забудови

 

02.01.

Для  будівництва  і обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд

0,03

 

02.02.

Для  будівництва і  обслуговування  багатоквартирного  житлового  будинку

0,03

 

02.05.

Для будівництва  індивідуальних  гаражів

0,1

03

Землі  громадської  забудови

 

03.01.

Для  будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Пільги

 

03.02.

Для  будівництва і обслуговування будівель  закладів  освіти

Пільги

 

03.03.

Для  будівництва і обслуговування будівель закладів  охорони  здоров’я  та  соціальної  допомоги

Пільги

 

03.04.

Для  будівництва і обслуговування будівель  громадських  та  релігійних  організацій

Пільги

 

03.07.

Для будівництва і обслуговування  будівель  торгівлі

1,5

 

03.13.

Для  будівництва і обслуговування будівель  закладів  побутового  обслуговування (надання  індивідуальних  послуг)

2

 

03.14

Для  будівництва і обслуговування інших  будівель  громадської  забудови

2

04

Землі  природно-заповідного  фонду  та  іншого  природоохоронного  призначення

3

07

Землі  рекреаційного  призначення

 

07.02.

Для  будівництва і обслуговування  об’єктів  фізичної  культури  і  спорту

1

09

Землі  іншого  лісогосподарського  призначення

3

10

Землі  водного  фонду

 

10.01

Для  експлуатації  та  догляду  за  водними  об’єктами

1

 

10.02

Для  облаштування  та  догляду  за  прибережними  захисними  смугами

1

 

10.06

Для  рибогосподарських  потреб

2

 

10.07

Для  культурно-оздоровчих  потреб,  рекреаційних,  спортивних  і  туристичних  цілей

1

11

Землі  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони  та  іншого  призначення

 

11.01

Для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  і  споруд  підприємствами, що  пов’язані  з  користуванням  надрами  та  переробкою,  транспортуванням  нафто-газової  продукції

12

 

11.02

Для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  і  споруд  підприємств  переробної, машинобудівної  та  іншої  промисловості (крім  оброблення  металевих  відходів  і  брухту)

12

 

11.02

Оброблення  металевих  відходів  і  брухту

12

 

11.03

Для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель та  споруд  будівельних  організацій  та  підприємств

3

12

Землі  транспорту

 

12.04

Для  розміщення  та  експлуатації  будівель  і  споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього  господарства

3

 

12.06

Для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів  трубопровідного  транспорту

12

 

12.08

Для  розміщення  та  експлуатації  будівель  і  споруд  додаткових  транспортних  послуг  та  допоміжних  операцій

3

 

12.09

Для  розміщення  та  експлуатації  будівель  і  споруд  іншого  наземного  транспорту

3

13

Землі  зв’язку

 

13.01

Для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів  і  споруд  телекомунікацій,  інших  технічних  засобів  зв’язку

3

 

13.02

Для  розміщення  та  експлуатації  будівель  і  споруд  об’єктів  поштового  зв’язку

2

14

Землі  енергетики

 

14.01

Для  розміщення,  будівництва,  експлуатації   та  обслуговування  будівель  та споруд   об’єктів  передачі  електричної  енергії,  енергогенеруючих  підприємств,  установ  і  організацій

12

 

Секретар сільської ради                                                               Н.В. Ілляшенко

                                                                                               Додаток  №  2

до  рішення 6 сесії 7 скликання від 11.07.2017 року, «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на 2018 рік на території Сергіївської сільської ради».

 

ПОЛОЖЕННЯ
про плату за землю на території   Сергіївської  сільської ради

1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

1.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної форми власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу України, встановлюється в розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 1.3 - 1.6 цього Положення.  

1.2. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності), встановлюється в розмірі   12  відсотків від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 1.3 - 1.6 цього Положення.  

1.3. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

1.3.1. За один гектар сільськогосподарських угідь, у тому числі для потреб лісового господарства:  

1.3.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;

1.3.1.2. для багаторічних насаджень - 0,03;

1.3.1.3. для товарного  сільськогосподарського виробництва  - 0,40.

1.3.3. За земельні ділянки (в межах населених пунктів):  

1.3.3.1. зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб – 0,03;

1.3.3.2. надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,03;

1.3.3.4 надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин – 0,25;

1.6. Плата за користування земельними ділянками, які використовуються юридичними і фізичними особами, в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, за винятком земельних ділянок, ставка податку за які справляється у розмірі, визначеному пунктами 1.3 - 1.5 цього Положення.

Дія цього пункту не поширюється у випадках звільнення земельних ділянок від оподаткування або наявності пільг щодо сплати земельного податку.

  1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

2.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Полтавській області, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 2.1 - 2.3 цього Положення.

2.2. Ставка податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, підрозділам Збройних Сил України, які здійснюють господарську діяльність, а також за земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми, встановлюється у розмірі 0,02 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Полтавській області.  

2.3. Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Полтавській області.  

3. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб  

3.1. Від сплати податку звільняються:

3.1.1. інваліди першої і другої групи;

3.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

3.1.3. пенсіонери (за віком);

3.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

3.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.1..6. учасники  АТО.

3.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

3.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

3.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

3.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

3.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

3.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

3.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

4. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

4.1. Від сплати податку звільняються:

4.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

4.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

4.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

4.1.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

4.1.5. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

4.1.6. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

4.1.7. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

4.1.8. благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

4.1.9. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

4.1.10. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

4.1.11. новостворені фермерські господарства протягом трьох років.

 

5. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

5.1. Не сплачується податок за:

5.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

5.1.2. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

5.1.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

5.1.6. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

5.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

6. Особливості оподаткування платою за землю

6.1. Сергіївська  сільська  рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Сергіївська  сільська  рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення    ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

6.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

6.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

7. Індексація нормативної грошової оцінки земель

7.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

7.2. Порядок індексації нормативної грошової оцінки визначає стаття 289 Податкового Кодексу.

 

Секретар сільської ради                                                               Н.В. Ілляшенко

Результати

поіменного голосування при розгляді питання порядку денного шостої сесії Сергіївської сільської  ради сьомого скликання  11 липня 2017 року

 

окру-гу

Прізвище, імя, по батькові

депутата

Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на 2018 рік на території Сергіївської   сільської ради.

Результати голосування

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЯ

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

1.

Дузь    Валентина   Михайлівна

так

 

 

 

2.

Смаль  Микола       Анатолійович

так

 

 

 

3.

Литвин  Віта  Михайлівна

так

 

 

 

4.

Дичок   Олег   Романович

так

 

 

 

5.

Мартиненко  Олег  Олексійович

так

 

 

 

6.

Шапошник  Сергій  Михайлович

так

 

 

 

7.

Кревсун  Ніна  Григорівна

так

 

 

 

8.

Фенько  Олександр  Григорович

так

 

 

 

9.

Ілляшенко  Надія  Василівна

так

 

 

 

10.

Лобода  Олександр  Васильович

так

 

 

 

11.

Горб  Віктор  Іванович

так

 

 

 

12.

Золотоверх Василь Андрійович

так

 

 

 

13.

Білик Володимир Григорович

так

 

 

 

14.

Богуславець Анатолій Іванович

так

 

 

 

 

Всього присутніх на сесії депутатів 14

 

 

Рішення    прийнято.

 

Голосували: за 14, проти -, утрималися - .

 

 

Голова лічильної комісії    ___________              Горб В.І.

 

Секретар лічильної комісії ______________              Литвин В.М.

                                                

Член лічильної комісії        ____________            Дузь В.М.

вгору