Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (дев’ята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

 

03.11.2017 

Про припинення комунального підприємства «Надія»    

        

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 59, 60 Господарського кодексу України, статтями 33, 34, 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою оптимізації управлінських рішень у сфері житлово-комунальних  послуг  та враховуючи недоцільність подальшої діяльності комунального підприємства «Надія» через його збитковість та неможливість продовження ним подальшої діяльності, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Припинити юридичну особу – комунальне підприємство «Надія» (код ЄДРПОУ 38842518; місцезнаходження юридичної особи: 37331, Полтавська область, Гадяцький район, село Качанове, вул. Клубна, буд.10), шляхом ліквідації не раніше ніж чим через два місяці у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 2. Утворити та затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення комунального підприємства «Надія» шляхом ліквідації згідно з додатком 1.
 3. Строк заявления кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, становить два місяця з дня прийняття рішення про припинення комунального підприємства «Надія».
 4. Комісії провести ліквідаційну процедуру згідно до вимог чинного законодавства України.
 5. Затвердити Порядок припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Надія» згідно з додатком 2.
 6. Директору КП «Надія» (Дугнист Р.П.) звернутися до державного реєстратора щодо проведення державної реєстрації припинення комунального підприємства «Надія» шляхом ліквідації.
 7. Координацію робіт по виконанню даного рішення покласти на голову ліквідаційної комісії – директора комунального підприємства «Надія» Дугнист Р.П.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи та заступника сільського голови Хаптинську Т.Г.

 

Сільський голова                                                                                     І. Г. Лідовий

 

Додаток № 1

до рішення сільської ради від 03.11.2017 «Про припинення комунального підприємства «Надія»»

СКЛАД

комісії з припинення комунального підприємства «Надія»

 Голова комісії:

Хоптинська

Тетяна Григорівна

(податковий номер – 2542412983, адреса: вул. Гагаріна, 10, с. Погарщина Лохвицького району Полтавської області.)

-

виконуюча обов’язки старости, яка здійснює свої повноваження на території таких населених пунктах: с. Качанове, с. Новоселівка, с. Дачне, с. Вирішальне, с. Степове.

Члени комісії:

Дугнист

Раїса Петрівна

(податковий номер – 2355607444, адреса: вул. Гадяцька, 19, с. Качанове Гадяцького району)

-

директор КП «Надія»

Пащенко

Вікторія Олексіївна

(податковий номер – 2938105904 адреса: вул. Садова, 38, с. Петрівка Роменська Гадяцького району)

-

головний бухгалтер КП «Надія»

Семенчук

Зоя Василівна

(податковий номер –  2810303244, адреса: пров. Гадяцький, 12, с. Качанове Гадяцького району полтавської області)

-

спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Лобода

Валентина Григорівна

(податковий номер – 2532907225, адреса: вул. Центральна, 11, с. Сергіївка Гадяцького району Полтавської області)

-

начальник фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Коваленко

Генадій Миколайович

(податковий номер – 2688611377, адреса: вул. Перемоги, 4, с. Качанове Гадяцького району Полтавської області)

-

адміністратор загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Кавун

Анатолій Іванович

(податковий номер – 1978413376, адреса: вул. Центральна, 27, с. Сергіївка Гадяцького району)

-

начальник КП «Сергіївське»

Галь

Валентина Іванівна

(податковий номер – 2619318602, адреса: вул. Спортивна, 3, с. Сергіївка Гадяцького району)

-

начальниа відділу земельних відносин, комунальної власності та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Кревсун

Ніна Григорівна

(податковий номер – 2765417786, адреса: вул. Центральна, 16, с. Качанове Гадяцького району)

-

депутат Сергіївської сільської ради

 

Секретар сільської ради                                                                 Н.В. Ілляшенко

Додаток № 2

до рішення сільської ради від 03.11.2017 «Про припинення комунального підприємства «Надія»»

Порядок припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Надія»

І. Загальні положення

 

1.1. Даний Порядок припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Надія» (далі - Порядок) застосовується для проведення ліквідації комунального «Надія».

1.2. Ліквідація комунального підприємства «Надія»  здійснюється ліквідаційною комісією з проведення ліквідації комунального підприємства «Надія», створеною власником підприємства – Сергіївською сільською радою.

1.3. З дати прийняття рішення про припинення підприємства до ліквідаційної комісії з проведення ліквідації комунального підприємства «Надія» переходять права по управлінню підприємством.

 

ІІ. Порядок роботи ліквідаційної комісії з проведення ліквідації комунального підприємства «Надія».

2.1. Ліквідаційна комісія з проведення ліквідації комунального підприємства «Надія» (далі - Комісія) в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими законодавчими актами, даним Порядком.

2.2. Кількісний та персональний склад ліквідаційної комісії визначається відповідним рішенням Сергіївської сільської ради.

2.3. У своїй діяльності ліквідаційна комісія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільському голові та Сергіївській сільській раді.

2.4. Роботу ліквідаційної комісії організовує її голова згідно із планом роботи, складеним на підставі Господарського Кодексу України та даного рішення Сергіївської сільської ради.

2.5. Засідання ліквідаційної комісії правомочне, якщо в ньому беруть участь – не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів комісії.

2.6. Рішення ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, у випадку затвердження ліквідаційного балансу - не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії.

2.7. Рішення оформлюються протоколом, якій підписує голова та члени ліквідаційної комісії. У випадку наявності окремих думок, член комісії, який має окрему думку, має право вказати це в додатку до протоколу.

2.8. Засідання ліквідаційної комісії проводить голова комісії.

 

ІІІ. Проведення ліквідації комунального підприємства «Надія».

3.1. Процес по ліквідації комунального підприємства «Надія»  розпочинається з дати прийняття рішення.

3.2. Строк подачі заяв претензій кредиторів до комунального підприємства «Надія» здійснюється протягом двох місяців з дати публікації оголошення про ліквідацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (Бюлетень державної реєстрації). 

3.3. Строк проведення ліквідації комунального підприємства «Надія» здійснюється протягом двох місяців з дати прийняття рішення.

3.4. Ліквідаційна комісія зобов’язана:

- повідомити явних (відомих) кредиторів у письмовій формі про порядок та строки подачі заяв про претензії до комунального підприємства «Надія»;

- вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості комунального підприємства «Надія» та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію підприємства;

- оцінити наявне майно підприємства, розраховуватися з кредиторами, скласти

ліквідаційний баланс;

- подати ліквідаційний баланс на затвердження до Сергіївської сільської ради.

3.5. Після завершення процесу ліквідації ліквідаційна комісія проводить у державних органах реєстрації припинення та виключення підприємства з Єдиного Державного Реєстру.

 

 1. Заходи проведення ліквідації комунального підприємства «Надія».

- Основні заходи

 1. Публікація інформації про ліквідацію КП «Надія» із зазначенням терміну подачі заяв кредиторів.
 2. Повідомлення про рішення про припинення підприємства, в триденний термін з дати прийняття рішення подати до: реєстраційної служби, Гадяцького ОДПІ, обслуговуючим установам банків.
 3. Створення комісії по інвентаризації майна та проведення інвентаризації.
 4. Подання інформації до Гадяцького районного центру зайнятості про звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією КП «Надія», попередження працівників про майбутнє вивільнення.
 5. Виявлення дебіторів та кредиторів КП «Надія».
 6. Складання проміжного ліквідаційного балансу КП «Надія» проведення розрахунків по заборгованості.
 7. Оцінка та здійснення передачі майна КП «Надія», розрахунок з кредиторами.
 8. Складання ліквідаційного балансу .
 9. Затвердження ліквідаційного балансу КП «Надія»
 10. Подання документів на проведення перевірок для отримання довідок:

 в Гадяцькій ОДПІ для зняття з обліку;

 в установу банку для закриття рахунків;

 в органи Пенсійного фонду, Фонди соціального страхування; 

 1. Здача документів про ліквідацію КП «Надія» в архівний відділ.
 2. Надання реєстраційній службі документів, які підтверджують завершення процесу ліквідації КП «Надія», для припинення підприємства.
 1. Прикінцеві положення.

5.1. Робота ліквідаційної комісії закінчується після завершення процесу ліквідації підприємства та отримання від державних органів повідомлення про припинення державної реєстрації підприємства з Єдиного Державного Реєстру.

5.2. Документація роботи ліквідаційної комісії передається до Сергіївської сільської ради відповідно до встановленого порядку з діловодства для відповідного зберігання.

 

Секретар ради                                                                                Н. В. Ілляшенко 

 

Результати

поіменного голосування при розгляді питання порядку денного дев’ятої сесії Сергіївської сільської  ради сьомого скликання  03 листопада 2017 року

 

окру-гу

Прізвище, імя, по батькові

депутата

Про припинення комунального підприємства «Надія».

Результати голосування

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЯ

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

1.

Дузь    Валентина   Михайлівна

так

 

 

 

2.

Смаль  Микола       Анатолійович

так

 

 

 

3.

Литвин  Віта  Михайлівна

так

 

 

 

4.

Дичок   Олег   Романович

так

 

 

 

5.

Мартиненко  Олег  Олексійович

так

 

 

 

6.

Шапошник  Сергій  Михайлович

відс.

 

 

 

7.

Кревсун  Ніна  Григорівна

так

 

 

 

8.

Фенько  Олександр  Григорович

так

 

 

 

9.

Ілляшенко  Надія  Василівна

так

 

 

 

10.

Лобода  Олександр  Васильович

відс.

 

 

 

11.

Горб  Віктор  Іванович

так

 

 

 

12.

Золотоверх Василь Андрійович

так

 

 

 

13.

Білик Володимир Григорович

відс.

 

 

 

14.

Богуславець Анатолій Іванович

відс.

 

 

 

 

Всього присутніх на сесії депутатів 10

 

 

Рішення    прийнято.

 

Голосували: за 10, проти -, утрималися - .

 

 

Голова лічильної комісії    ___________              Горб В.І.

 

Секретар лічильної комісії ______________              Литвин В.М.

                                                

Член лічильної комісії        ____________            Дузь В.М.

вгору