Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (дев’ята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

 

03.11.2017 

Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні  і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Сергіївської сільської  ради Гадяцького району Полтавської області

 

            Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою наповнення бюджету територіальної громади та розвитку інфраструктури території Сергіївської сільської ради, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту:

- 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд;

- 4 (чотири) відсотки  загальної вартості будівництва об'єкта містобудування  для  житлових будинків.

 1. Затвердити Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Сергіївської сільської  ради Гадяцького району Полтавської області (додаток 1).
 2. Затвердити Типову форму договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту (додаток 2).
 3. Визнати таким, що втратило чинність  рішення 37 сесії шостого скликання від 14.10.2014 року «Про  порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Краснознаменської сільської ради».
 4. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Кас’ян А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 5. 6. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський   голова                                                                               І. Г. Лідовий

 

               Додаток №1

до  рішення дев’ятої  сесії сьомого скликання Сергіївської сільської   ради Гадяцького району Полтавської області від  03.11.2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску)

фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Сергіївської сільської  ради

 

 1. Загальні положення

1.1.Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Сергіївської сільської ради (далі – Положення) розроблене відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Сергіївської сільської ради (далі –сільської ради) у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території ради.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація, відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) сільської ради і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до сільського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ради (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ради – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ради – договір, укладений між виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради і замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ради;

1.4. Усі замовники, які мають намір щодо забудови земельної ділянки на території сільської ради (одержують дозвільні документи на проектування та будівництво, здійснюють замовлення проектно-кошторисної документації, які закінчили будівництво, будують, проводять реконструкцію, реконструкції з добудовою чи надбудовою), зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених пунктом 1.5. даного положення.

1.5. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури ради замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу, власних коштів комунальних підприємств;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла (не залучається тільки та частина житла, яка збудована в рамках відповідних програм, якщо в будинку є вбудовано-прибудовані приміщення, то на них діє норма розділу 3 даного Положення);

- індивідуальних (садибних) житлових будинків (реконструкції квартир та житлових будинків під дво-, триквартирний житловий будинок), садових, дачних будинків, загальною площею до 200 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- закладів (споруд) культового призначення (виключно в частині загальної площі цих закладів);

- будівництва об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

 

 1. Порядок залучення пайових коштів

2.1. Залучення замовників до пайової участі відбувається на підставі договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Сергіївської сільської ради, укладеного між виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради та замовником.

2.2. Залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Сергіївської сільської ради здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва до спеціального фонду бюджету сільської ради.

2.3. Кошти пайової участі сплачуються замовником в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва/реконструкції в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором про пайову участь.

2.4. Прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію без сплати пайової участі в повному обсязі не звільняє замовника від обов'язку її сплати.

3. Укладення договору про пайову участь

3.1. Підставою для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту є звернення замовника до сільської ради про укладення договору про пайову участь. Таке звернення подається щодо кожного об'єкта будівництва окремо.

Разом із зверненням замовник подає завірені належним чином зі свого боку копії таких документів:

про затвердження в установленому порядку проектної документації;

затвердженої в установленому порядку проектної документації в частині техніко-економічних показників об'єкта будівництва та кошторису (за наявності);

позитивного висновку державної будівельної експертизи кошторису (за наявності кошторису);

технічного паспорта об'єкта або довідки щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (за наявності на дату подачі заяви);

документи, що підтверджують техніко-економічні показники об'єкта до проведення реконструкції (у випадку реконструкції): документи на право власності (договір купівлі-продажу або свідоцтво на право власності) або технічний паспорт об'єкта;

пропозицій щодо строків (графік) сплати пайової участі, викладені у тексті звернення.

3.2. У разі подання звернення про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів з порушенням вимог, передбачених законодавством України та цим Порядком, сільська рада не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту реєстрації такого звернення письмово повідомляє замовнику про наявні недоліки з визначенням конкретних вимог, які не були дотримані замовником. Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання такого повідомлення повинен усунути зазначені недоліки.

3.3. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури ради визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації в раді звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

3.4. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ради укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.5. Після отримання проекту Договору (2 примірники) замовник забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого 1 примірник повертає.

3.6. Підготовку Договору проводить (комісія) Сергіївської сільської ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів.

3.7. Істотними умовами договору про пайову участь є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок розміру пайової участі.

Строк (графік) сплати пайової участі визначається з урахуванням пропозицій, наданих замовником, згідно з підпунктом 3.1. цього Порядку. При цьому пайова участь має бути сплачена в повному обсязі до введення об'єкта в експлуатацію.

3.8. Якщо проектною документацією передбачено пускові комплекси (черги), за відповідним зверненням замовника договір про пайову участь може укладатися на кожний пусковий комплекс (чергу) окремо.

3.9. Розмір пайової участі, визначений договором про пайову участь, підлягає коригуванню після надання замовником документів про визначення у встановленому порядку загальної кошторисної вартості об'єкта та даних технічної інвентаризації завершеного будівництвом/реконструкцією об'єкта, що приймається в експлуатацію. Замовник зобов'язаний надати відповідні документи для проведення остаточних розрахунків та сплати замовником пайової участі в повному обсязі згідно з даними, зазначеними у цих документах, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до дати введення в експлуатацію.

При зменшенні в процесі проектування та будівництва техніко-економічних показників об'єкта (в тому числі при невідповідності фактичних техніко-економічних показників даним затвердженого проекту) сплачені кошти за пайову участь замовнику не повертаються.

3.10. Договір про пайову участь підлягає розірванню за взаємною згодою сторін в разі подання письмової заяви замовника та за умови подання копій таких документів:

- документів, що підтверджують скасування декларації про початок виконання будівельних робіт або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт або;

- що підтверджують перехід до іншої особи або відсутність прав на земельну ділянку, на якій здійснювалось будівництво, або;

- які підтверджують можливість застосування до замовника пункт 1.5 цього Порядку.

Рішення щодо розірвання договору про пайову участь сільська рада приймає протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту подання замовником відповідної заяви та необхідних документів.

У разі розірвання договору про пайову участь кошти, сплачені замовником відповідно до такого договору, не повертаються.

 1. Розрахунок розміру пайової участі

4.1. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури території з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, встановлений Сергіївською сільською радою, не може перевищувати граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради, визначеного діючим законодавством України. 

4.2. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури території становить: 

4.2.1. 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд;

4.2.2. 4 (чотири) відсотки  загальної вартості будівництва об'єкта містобудування - для  житлових будинків;

4.2.3. Для багатоквартирних житлових будинків в умовах договору розмір пайової участі вираховувати пропорційно до площ житлового і окремо комерційного призначення.

4.3. Розмір пайової участі встановлюється диференційовано в залежності від функціонального призначення об’єкта будівництва.

4.4. В разі несплати замовником коштів у встановлений договором термін сільська рада в 30-денний строк направляє письмове звернення замовнику щодо необхідності погашення заборгованості та нарахованої пені. В разі не реагування замовником на відповідне звернення, кошти стягуються судовому порядку.

 

5.Порядок використання коштів пайової участі

5.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ради, відповідно до рішення ради.

5.2. Виконавчому органу ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також крім випадків передбачених ч. 5 ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 1. Заключні положення

 6.1. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та іншої інформації, необхідної для укладення Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

6.2. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

6.3. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно до Положення.

6.4. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням пайових внесків, можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

 6.5. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ради. Сільська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

6.6. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури сільської ради вирішуються у судовому порядку.

 

 1. Перехідні положення

 7.1. Умови цього положення поширюється на замовників будівництва, які звернулися за визначенням розміру пайової участі після набрання чинності цього положення. Укладені та чинні договори залишаються без змін.

 

               Додаток №2

до  рішення дев’ятої  сесії сьомого скликання Сергіївської сільської   ради Гадяцького району Полтавської області від  03.11.2017 року

Типовий договір

пайової участі замовників будівництва (реконструкції) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Сергіївської сільської ради

 

с. _________________                                                     «__»  _________ 2017 року

 

Виконавчий комітет _______________ сільської ради Гадяцького району Полтавської області (далі – Виконавчий комітет), в особі сільського голови _____________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та _________ ПІБ ____________ (далі - Замовник) (для юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» в особі директора _____ПІБ________ , який діє на підставі ______________) з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет Договору

 

 1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ____________________ сільської ради та перерахувати до місцевого бюджету грошові кошти у розмірі _________ грн. (_____________________________________ гривень), а саме: на рахунок ______________, код ЄДРПОУ ____________________, МФО _______________, код платежу ________________ «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту», банк одержувача _____________________________ (далі – Спеціальний рахунок), як пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів __________________сільської ради. Розмір внеску та порядок його оплати визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Рішення _________________ сільської ради Гадяцького району Полтавської області ________ скликання від ______________ 2017 року № _______ «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів _______________ сільської ради»

ІІ. Зобов’язання Сторін.

2.1. Замовник зобов’язується перерахувати грошові кошти в сумі, визначеній розділом І цього Договору, єдиним платежем протягом десяти днів з дня підписання цього Договору.

АБО 2.1. Замовник зобов’язується перерахувати грошові кошти в сумі, визначеній розділом І цього Договору, відповідно до графіку платежів:

- «_________» 201­_ р. – ________ грн.;

- «_________» 201_ р. – ________ грн.;

- «_________» 201_ р. – ________ грн.;

- «_________» 201_ р. – ________ грн.;

- «_________» 201_ р. – ________ грн.;

- «_________» 201_ р. – ________ грн.;

 

2.2. За цим Договором з моменту зарахування на Спеціальний рахунок, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ___________________ сільської ради Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Виконавчому комітету відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.3. Замовник будівництва та генеральний проектувальник несуть відповідальність за достовірність інформації щодо загальної кошторисної вартості об’єкту будівництва  (реконструкції) та техніко-економічних показників.

ІІІ. Особливі умови.

 

3.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ________________сільської ради.

 

 1. Відповідальність Сторін.

 

4.1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів _______________ сільської ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, виконавчий комітет ___________________  сільської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

4.2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом І цього Договору  сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за частину несвоєчасно сплачених за договором коштів, що діє на дату настання платежу (можуть передбачатись інші штрафні санкції).

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

 

 1. Строк дії договору

 

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

VІ. Інші умови.

 

6.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору.

6.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.

6.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. У випадку виникнення спору між Виконавчим комітетом і Замовником, що стосується виконання зобов'язань згідно з умовами цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.

6.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Виконавчому комітету.

6.6. Додатком цього Договору є Розрахунок розміру пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів ________________сільської ради.

 

VIІ. Адреси та реквізити Сторін.

 

Виконавчий комітет_____________________

сільської ради

Гадяцького району

Полтавської області

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

Замовник

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

Результати

поіменного голосування при розгляді питання порядку денного дев’ятої сесії Сергіївської сільської  ради сьомого скликання  03 листопада 2017 року

 

окру-гу

Прізвище, імя, по батькові

депутата

Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні  і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Сергіївської сільської  ради Гадяцького району Полтавської області.

Результати голосування

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЯ

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

1.

Дузь    Валентина   Михайлівна

так

 

 

 

2.

Смаль  Микола       Анатолійович

так

 

 

 

3.

Литвин  Віта  Михайлівна

так

 

 

 

4.

Дичок   Олег   Романович

так

 

 

 

5.

Мартиненко  Олег  Олексійович

так

 

 

 

6.

Шапошник  Сергій  Михайлович

відс.

 

 

 

7.

Кревсун  Ніна  Григорівна

так

 

 

 

8.

Фенько  Олександр  Григорович

так

 

 

 

9.

Ілляшенко  Надія  Василівна

так

 

 

 

10.

Лобода  Олександр  Васильович

відс.

 

 

 

11.

Горб  Віктор  Іванович

так

 

 

 

12.

Золотоверх Василь Андрійович

так

 

 

 

13.

Білик Володимир Григорович

відс.

 

 

 

14.

Богуславець Анатолій Іванович

відс.

 

 

 

 

Всього присутніх на сесії депутатів 10

 

 

Рішення    прийнято.

 

Голосували: за 10, проти -, утрималися - .

 

 

Голова лічильної комісії    ___________              Горб В.І.

 

Секретар лічильної комісії ______________              Литвин В.М.

                                                

Член лічильної комісії        ____________            Дузь В.М.

 

 

вгору