Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2022 року 

Про затвердження Програми організації харчування в закладах освіти Сергіївської сільської ради в 2023 році

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», санітарного законодавства, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму організації харчування в закладах освіти Сергіївської сільської ради в 2023 році (далі – Програма), що додається.
 2. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лобода В. Г.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
 3. Спеціалісту І категорії з організаційної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Вербі А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                               Ігор ЛІДОВИЙ

 

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 21.12.2022 року

 Програма

 «Організація харчування в закладах освіти Сергіївської сільської ради

в 2023 році»

с. Сергіївка - 2022

 1. 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання, постає питання створення умов повноцінного і раціонального харчування, яке є одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей.

Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка дозволить удосконалити діючу систему організації харчування, поліпшити контроль  за  якістю  сировини  й  готової  продукції, а також  дасть змогу впровадити єдине циклічне меню у закладах освіти і водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації  повноцінного і якісного харчування дітей підпорядкованих закладів освіти.

Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого покоління захворювань органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації харчування. Тому постала необхідність сприяння організації повноцінного, безпечного та якісного харчування у  закладах освіти.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації освітнього процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування дітей у закладах освіти, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування з ранніх дитячих років.

В Сергіївській громаді наявні: 3 заклади загальної середньої освіти та 3 заклади дошкільної освіти. Усі мають власні їдальні та групові кімнати, в яких  створені  відповідні  умови  для  організації харчування дітей  на достатньому рівні. Відповідно до категорій дітей, згідно законодавства, гарячим харчуванням охоплено учнів ЗЗСО та вихованців ЗДО.

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення раціональним і якісним харчуванням була розроблена Програма «Організація харчування в закладах освіти Сергіївської сільської ради в 2023 році».

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

 1. Мета та завдання Програми

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів та вихованців ЗДО безкоштовним, раціональним і якісним харчуванням.

Основними завданнями Програми є:

 • створення умов для повноцінного харчування дітей;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням наступні категорії дітей:
 • дітей-сиріт;
 • дітей позбавлених батьківського піклування;
 • дітей з інвалідністю;
 • дітей з особливими освітніми потребами;
 • діти із  сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • діти, батьки яких є Захисником чи Захисницею України або загинули в захищаючи територіальну цілісність України;
 • дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • дітей з багатодітних сімей;
 • часткове фінансування харчування дітей 1-9 і 1-11 класів(50% місцевого бюджету, 50% батьківська плата);

     - часткове фінансування харчування вихованців ЗДО (60% місцевого бюджету, 40 % батьківська плата)

 1. Учасники програми

     Відділ освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, батьки учнів шкіл Сергіївської сільської територіальної громади, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, приватні підприємці що здійснюють постачання продуктів харчування.

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів сільського бюджету таких категорій учнів:

 • дітей-сиріт;
 • дітей позбавлених батьківського піклування;
 • дітей з інвалідністю;
 • дітей з особливими освітніми потребами;
 • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • діти, батьки яких є Захисником та Захисницею України або загинули захищаючи незалежність України;
 • дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • дітей з багатодітних сімей;

Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів здійснюється на підставі документів, що підтверджують таке право відповідно до законодавства.

 • часткове фінансування харчування дітей 1-9 і 1-11 класів(50% місцевого бюджету, 50% батьківська плата).
 • часткове фінансування харчування вихованців ЗДО (60% місцевого бюджету, 40 % батьківська плата)

Харчування у закладі освіти здійснюється тільки у робочі дні. Компенсація за безоплатне гаряче харчування в закладах освіти здійснюється у випадках, визначених законодавством. Компенсація не здійснюється:

 • У разі відсутності здобувачів освіти у закладах освіти під час освітнього процесу за однією з інституційних форм здобуття освіти;
 • Для здобувачів освіти, що здобувають освіту за однією з індивідуальних форм здобуття освіти, а також за дистанційною формою здобуття освіти;
 • Під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання протягом дня незалежно від форми здобуття освіти, зокрема у разі виникнення надзвичайних ситуацій, встановлення карантинних обмежень.
 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

        1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку; 

         2) забезпечення якісного та збалансованого харчування;

         3) організація харчування дітей пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);

         4) забезпечення безкоштовним харчуванням дітей визначеною даною Програмою;

         5) збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

         6) формування навичок правильного та здорового харчування.

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Відповідальність за планування та організацію харчування в закладах освіти, матеріально-технічне забезпечення їдальні (харчоблоку), безпечність та якість сировини, харчових продуктів та готових страв, дотримання вимог санітарного законодавства та законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів, виконання норм харчування, відповідність меню та асортименту буфету несе, керівник відповідного закладу, а також постачальник (постачальники) харчових продуктів та/або послуг з харчування.

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради забезпечує проведення закупівель харчових продуктів та/або послуг з харчування відповідно до встановленої вартості харчування.

Для здійснення контролю за дотриманням норм харчування медичний працівник веде журнал обліку виконання норм харчування, який заповнюється щодня на підставі меню-розкладу. Аналіз виконання норм харчування проводиться один раз на чотири тижні. Результати проведеного аналізу щомісяця доводяться до відома керівника відповідного закладу.

 Контроль за організацією харчування, дотриманням вимог санітарного законодавства та законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів здійснюється відповідно до законодавства.

 1. Контроль за виконанням Програми

        Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

ПАСПОРТ

 ПРОГРАМИ  «Організація харчування в закладах освіти Сергіївської сільської ради в 2023 році»

1.

Ініціатори розроблення Програми

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

2.

Підстава для прийняття Програми

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», санітарного законодавства

3.

Розробники Програми

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальні виконавеці

Відділ освіти, молоді,  спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради; заклади освіти Сергіївської громади

7.

Термін реалізації

2023 рік

8.

Мета Програми

Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів та вихованців ЗДО безкоштовним, раціональним і якісним харчуванням.

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

2 370,998 тис. грн.

9.1.

в тому числі:

-коштів сільського бюджету;

 

2 370,998 тис. грн.

- коштів обласного бюджету;

 

-

- коштів державного бюджету;

 

-

- коштів інших джерел.

-

10.

Очікувані результати виконання

Забезпечення якісного та збалансованого харчування дітей громади

11.

Ключові показники ефективності

Збільшення кількості дітей охоплених гарячим харчуванням

 

Секретар сільської ради                                                      Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

ЗАХоДИ ПРограми «ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В закладах освіти СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

В 2023 РОЦІ»

№ п/п

Зміст заходів

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

1

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти Сергіївської громади

 

Протягом 2023 р.

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту населення виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

1 424,098

Забезпечення якісного та збалансованого харчування учнів

2

Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти Сергіївської громади

Протягом 2023 р.

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту населення виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

946,900

Забезпечення якісного та збалансованого харчування вихованців

Всього

2 370, 998

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                            Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В закладах освіти СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ В 2023 РОЦІ»

 

№ з/п

Назва показника

Одиниці виміру

Вихідні дані на початку програми

Виконання програми 2023 рік

І. Показники витрат

1

Обсяг фінансових затрат на забезпечення харчуванням учнів

Тис. грн

1 134,500

1 424,098

2

Обсяг фінансових затрат на забезпечення харчуванням вихованців

Тис. грн

619,279

946,900

ІІ Показники продукту

1

Загальна кількість учнів охоплених безоплатним харчуванням

осіб

 

 

2

Загальна кількість вихованців охоплених безоплатним харчуванням

осіб

 

 

ІІІ Показник ефективності

1

Орієнтовна вартість харчування в день одного учня

Грн

 

 

2

Кількість днів харчування (враховуючи % відвідування)

%

 

 

IV Показники якості

1

Рівень охоплення дітей безкоштовним  харчуванням

%

100

100

 

   Секретар сільської ради                                                          Надія ІЛЛЯШЕНКО

                                                                                                                                     

          

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИСЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  В 2023 РОЦІ 

Тис. грн.

Обсяги коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми в 2023 році

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

1 753,779

2 370,998

2 370,998

Державного бюджету

-

-

-

Обласного бюджету

-

-

-

Сільського бюджету

1 753,779

2 370,998

2 370,998

Кошти інших джерел

-

-

-

 

      Секретар сільської ради                                                       Надія ІЛЛЯШЕНКО

вгору