Menu

 

  1. Надати дозвіл на передачу з балансу Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сергіївської сільської ради на баланс Комунального підприємства «Сергіївське» Сергіївської сільської наступний малоцінний інвентар та необоротні активи:

- стіл спеціальний, інвентарний номер – 1134257258, в кількості 2 шт., на суму 192 (сто дев’яносто два) гривня 00 копійок;

- столи учнівські 2-х місні з стільцями, інвентарний номер – 1134070-71, кількість – 2 шт., на суму 278 (двісті сімдесят вісім) гривень 70 копійок;

- стіл, інвентарний номер – 1134259, кількість – 1 шт., на суму 54 (п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок;

- стільці учнівські, інвентарний номер – 1812, кількість – 6 шт., на суму 138 (сто тридцять вісім) гривень 34 копійки.

Загальна балансова вартість малоцінного інвентарю та необоротних активів, що передаються – 663 (шістсот шістдесят три) гривні 04 копійки.

  1. Передачу провести згідно з діючим законодавством по акту приймання-передачі.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський   голова                                                                               І. Г. Лідовий

вгору