Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять друга сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ від 22 грудня 2018 року

Про бюджет об’єднаної сільської територіальної громади Сергіївської сільської ради на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України , Законом України „ Про місцеве самоврядування ”, Сергіївська сільська рада ВИРІШИЛА :

Визначити на 2019 рік:

 • доходи бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 31224820 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади - 31224820 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 31224820 гривень , у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади - 30099020гривень та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади - 1125800 гривень;
 • профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 1125800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення ;
 • дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 1125800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення ;
 • оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,16 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади , визначених цим пунктом;
 • резервний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади у розмірі 10000 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади визначених цим пунктом .
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної сільської територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком З до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Дозволити сільському голові Сергіївської сільської ради своїм розпорядженням здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної сільської територіальної громади до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України .

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво , реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за обієктами згідно з додатком 5 до цього рішення .
 2. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 24884169 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення .
 3. Установити , що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 р.:
 • до доходів загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій визначених статтею 69 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України ) ;
 • джерелами формування у частині фінансування є надходження,визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади на 2019 рік :
 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 • у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених

відповідними пунктами статті 13 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної сільської територіальної громади видатки загального фонду на :
 • оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110); нарахування на заробітну плату ( код 2120);
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
 • забезпечення продуктами харчування ( код 2230);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);
 • поточні трансферти місцевим бюджетам ( код 2730);
 • поточні трансферти населенню (код 2730);
 • поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Сергіївської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
 • позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 1. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
 • затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з набрання чинності цим рішенням ;
 • здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлення їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
 • Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року ;
 • Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів ;
 • забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання .
 1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної сільської територіальної громади виконавчого комітету Сергіївської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету .

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та цін, соціально-економічного розвитку підприємництва.

 1. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 2. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити на офіційному сайті сільської ради це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 4. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ сільської ради, контроль за його виконанням - на постійну комісію сільської ради з питань бюджету , фінансів та цін , соціально-економічного розвитку

 

           Сільський  голова                                                                                                                                                                                                 І.Г.Лідовий

 

вгору