Menu
  1. Надати голові Громадської Організації «СЕРГІЇВСЬКІ КОЗАКИ» (Буту Анатолію Івановичу) повноваження громадського інспектора з питань благоустрою населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади.
  2. Затвердити Положення про громадського інспектора з питань благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади (додається).
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудівництва, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи.

 

Сільський голова                                                                          І.Г. Лідовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять сьомої сесії сьомого скликання

від 16.04.2019 року

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про громадського інспектора з  питань благоустрою населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади

  

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та Правил благоустрою території Сергіївської об’єднаної територіальної громади, затверджених двадцять сьомою сесією сьомого скликання від 16.04.2019 року.

1.2. Громадський інспектор з питань благоустрою населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади  (далі- інспектор) діє виключно на громадських засадах, регулює права та обов'язки учасників правовідносин у галузі благоустрою населених пунктів Сергіївської ОТГ (далі – ОТГ), спрямовує свою діяльність на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

1.3. Інспектор здійснює контроль за:

       -  дотриманням  юридичними  та  фізичними  особами  вимог  Закону  України  «Про благоустрій населених пунктів» , нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою, Правил благоустрою території Сергіївської об’єднаної територіальної громади;

       -  станом  благоустрою  території,  в  тому  числі  озелененням, охороною зелених насаджень, створенням місць відпочинку громадян, утриманням  в  належному  стані  закріплених  за  підприємствами,   установами,  організаціями територій, дотриманням вимог закону щодо охорони навколишнього природного середовища.

1.4. Повноваження інспектора поширюються на територію всіх населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади.

1.5. Інспектор має посвідчення встановленого зразка, форма якого затверджується виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСПЕКТОРА

2.1.    Контроль за станом благоустрою населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади.

2.2.   Контроль   за   дотриманням   Правил благоустрою території Сергіївської об’єднаної територіальної громади, забезпечення чистоти та порядку на території населених пунктів ОТГ.

2.4.   Проводить рейди та перевірки території населених пунктів ОТГ.

2.5.  Здійснює попереджувальні та роз’яснювальні бесіди з суб’єктами благоустрою.

2.6. Виносить на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради пропозиції щодо притягнення суб’єктів благоустрою населених пунктів ОТГ до відповідальності за недотримання законодавства у сфері благоустрою та Правил благоустрою території Сергіївської об’єднаної територіальної громади.                                                                         

2.7. Сприяє розвитку та поліпшенню стану благоустрою.                                                                                                                                       2.8.  Виконує інші обов’язки та повноваження відповідно до розпоряджень сільського голови та вимог чинного законодавства.

 

  1. ФУНКЦІЇ ІНСПЕКТОРА З ПИТАНЬ БЛАГОУСТРОЮ

        3.1.  Інспектор відповідно  до  покладених  на  нього  завдань,  повинен:

а) систематично   проводити   рейди та  перевірки стану благоустрою території населених пунктів ОТГ і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

б) залучати до рейдів органи  до повноважень, яких відноситься здійснення контролю  за:

       -   станом  благоустрою  територій,  закріплених  та  прилеглих  до   установ, підприємств, організацій, торгівельних точок тощо;

       -   накопиченням  побутових  відходів  біля  нежитлових  і  житлових  будинків, будинків приватного сектору та їх своєчасного вивозу;

       - дотриманням природоохоронного  законодавства  суб’єктами підприємницької  діяльності, фізичними особами у частині  поводження з  побутовими відходами;

       -  своєчасним прийняттям заходів до  господарюючих суб’єктів, фізичних та  юридичних осіб, утворюючих стихійні звалення відходів;

       -   порушеннями щодо розклеюванням  об’яв,  афіш  на  стінах  будівель,  опорах  та  в  інших  не  призначених для цього місцях;

       -  несвоєчасних усунень розкопувань;

       -  станом газонів та зелених насаджень на території населених пунктів ОТГ, парків;

       - та інше, відповідно до Правил благоустрою території Сергіїівської об’єднаної територіальної громади.

в) проводити попереджувальні та роз’яснювальні роботи серед суб’єктів благоустрою задля  негайного припинення та фіксації виявлених правопорушень  у сфері благоустрою.

3.2.  Контролює  забезпечення  чистоти  і  порядку  на території населених пунктів ОТГ  очищення  території  та  об'єктів від побутових відходів, без господарського майна, самовільно розміщених  об'єктів та елементів благоустрою.

3.3.  Бере   участь   в   обговоренні   проектів   благоустрою   об'єктів   та   елементів  благоустрою  населених пунктів ОТГ,  іншої  технічної  документації  з  питань  благоустрою  і  вносить  відповідні  пропозиції  на  розгляд  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств, установ, організацій, не залежно від форм власності, громадян.

3.4.  Вносить  пропозиції  про  розвиток  та  поліпшення  стану  об’єктів  та  елементів  благоустрою Сергіївської об’єднаної територіальної громади.

3.5. Безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій  і громадян, що відносяться до його компетенції та повідомляє про подібні звернення сільського голові та адміністративну комісію при  виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради.

3.6. Здійснює профілактику порушень законодавства в сфері благоустрою.

3.7.  Готує  матеріали  та  пропозиції  на  засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради, а також ініціює їх проведення для вирішення питань з благоустрою Сергіївської об’єднаної територіальної громади.

3.8.   Інспектор в   процесі   виконання   покладених   на   нього  завдань   взаємодіє   з  підприємствами, установами та організаціями, іншими контролюючими державними органами у природоохоронній та екологічній сферах.

3.9. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

  1. ПРАВА ІНСПЕКТОРА

4.1.Інспектор має право :

4.1.1. Проводити рейди та перевірки територій та об'єктів населених пунктів щодо стану  їх  благоустрою  і  додержання  підприємствами,  установами,  організаціями,  громадянами законодавства у сфері благоустрою .

4.1.2. Готувати для подання на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради матеріали про адміністративні правопорушення в  межах  компетенції та порядку, передбаченому діючим законодавством по відношенню до  осіб,   які  порушують  правила    благоустрою,      для   притягнення      винних     до  відповідальності.

4.1.3. Одержувати у встановленому законодавством порядку від територіальних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності необхідну інформацію та документацію;

4.1.4.  Залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.1.5. Надавати методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшені стану територій та об’єктів благоустрою населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади.                                                                                                   

4.1.6.Здійснювати, в межах своєї компетенції, контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади.

4.1.7.  Попереджувати про заборону  ведення  самовільних  робіт,  пов'язаних  з  порушенням  Правил благоустрою території Сергіївської об’єднаної територіальної громади, шляхом проведення попереджувальних та роз’яснювальних бесід з винними у порушенні правил благоустрою фізичними та юридичними особам.

4.1.8. Вимагати пояснення від керівників підприємств, установ, організацій незалежно від   форм   власності,   що   розташовані   на   території громади,   окремих   громадян, власників    житлових      будинків   про   порушення      правил благоустрою,  вимагати  від  них  письмової  або  усної  інформації  щодо  намірів  про  усунення виявлених недоліків.

4.1.9. У випадках, передбачених діючим законодавством, передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд адміністративної комісії та інших органів, чи посадових осіб, до компетенції яких віднесено розгляд справ про адміністративні правопорушення згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.1.10.  Одержувати  від  центральних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій    усіх   форм    власності,  фізичних  осіб  інформацію,  документи  і  матеріали  для  виконання  покладених  на  інспектора з питань благоустрою  території населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади, у порядок та строки, визначені законом.

4.1.11. Інспектор має право безпосереднього  входження на територію підприємств, установ, організацій, крім режимних об'єктів, для огляду територій та контролю за благоустроєм, утриманням зелених насаджень, дотриманням санітарних норм, перевіряти наявність договорів на прибирання прилеглих територій, вивіз, утилізацію сміття та відходів.

4.1.12. Набувати інших прав відповідно до законодавства.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Внесення змін до даного Положення відбувається на сесії Сергіївської сільської за пропозицією інспектора, адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради за погодженням з сільським головою.

 

 

Сільський голова                                                                                  І. Г. Лідовий

вгору