ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СЕРГІЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

РІШЕННЯ

12.05.2017                                                                                              № 59

Про сільську евакуаційну комісію 

  Відповідно до постанови   Кабінету    Міністрів    України     від 26.10.2001 року  № 1432 „Про затвердження  Положення про порядок проведення евакуацій населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” та з метою належного забезпечення проведення евакуації населення на території сільської ради, виконавчий Сергіївської сільської ради комітет сільської ради ВИРІШИВ:

 1. Утворити сільську евакуаційну комісію далі (комісія).
 2. Затвердити Положення про сільську евакуаційну комісію та її посадовий склад (додаються).
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову І.Г. Лідового.

 

Сільський голова                                                                               І.Г. Лідовий

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Рішення виконкому

                                                                                           №59 від 12.05.2017 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сільську евакуаційну комісію

1.Евакуаційна комісія є постійно діючим органом сільської ради, який координує діяльність пов’язану з евакуаційними заходами при виникненні надзвичайних ситуацій.

 

 1. Евакуаційна комісія у своїй роботі керується законами України, указами Президента України, керівними документами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.
 1. Сільська евакуаційна комісія створюється у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.
 1. Роботою комісії керує її голова – сільський голова, а у разі відсутності голови – його заступник. Секретарем комісії призначається секретар сільської ради.
 1. Голова комісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії. Персональний склад евакуаційної комісії визначається відповідним розпорядженням сільського голови.
 1. Основними завданнями евакуаційної комісії є:

    планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру на території району;

    планування приймання та розміщення евакуйованого населення свого населення, яке прибуває на території сільської ради;

     підготовка до проведення евакуаційних заходів;

     організація  оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій та початок евакуації;

      вивчення і визначення зон можливих надзвичайних ситуацій на території сільської ради;

      прогнозування можливих наслідків при виникненні надзвичайних ситуацій і потреби проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей;

     підготовка безпечних районів, які визначені  рішенням органу виконавчої влади для розміщення населення при виникненні надзвичайних ситуацій та організація всебічного забезпечення евакуйованого населення;

    керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезення матеріальних цінностей;

    вивчення обставин, що складися в результаті виникнення надзвичайної ситуації, та підготовка пропозицій сільському голові для прийняття рішення щодо проведення евакуацій населення;

    залучення до виконання евакуаційних заходів підприємств, установ та організацій розташованих на території сільської ради в залежності від потреби та координація їх дій;

    контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення  евакуаційних перевезень;

      організація приймання евакуйованого населення та  ведення його обліку;

      контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого населення;

      взаємодія з іншими органами управління і силами цивільної оборони щодо організації та проведення евакуаційних заходів на території району;

    організація інформаційного забезпечення  евакуйованого населення , здійснення інших функцій , які пов’язані з покладеними на неї завданнями.

 1. Евакуаційна комісія має право:

      доводити, в межах своєї компетенції, начальникам районних спеціалізованих служб цивільної оборони, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності і підпорядкування завдання про виконанню евакуаційних заходів, безкоштовно одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності матеріали і документи, необхідні для планування та організації евакозаходів;

     проводити заходи щодо матеріально - технічного та інших видів забезпечення евакуації на підвідомчій території;

    проводити перевірку стану готовності евакуаційних органів до дій за призначенням;

    приймати рішення в межах своїх повноважень щодо проведення евакуаційних заходів у разі загрози виконання надзвичайних ситуацій;

    заслуховувати на засіданні комісії посадових осіб сільської ради та об’єктів господарювання з питань організації та проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

 1. До складу евакуаційної комісії входять:

    голова

    заступник голови

    секретар

    члени комісії в кількості 12 (дванадцяти) осіб.

 1. Функціональні обов’язки голови евакуаційної комісії:

     Голова сільської евакуаційної комісії підпорядковується голові районної евакуаційної комісії та голові обласної державної адміністрації. Голова сільської евакуаційної комісії особисто керує роботою комісії і відповідає за планування, організацію та  проведення евакуаційних заходів, за підготовку особового складу комісії і виконання покладених на них завдань.

Голова комісії:

розподіляє обов’язки посадових осіб комісії, здійснює  керівництво діяльністю комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань та прийнятті ним рішень, визначає ступінь відповідальності посадових осіб комісії:

здійснює підготовку  комісії до виконання евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій;

організовує  роботу комісії по розробленню Плану евакуації населення району у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

організовує надання допомоги евакуйованому населенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту;

бере участь у розробці документів комісії, функціональних обов’язків членів та організації навчання.

 1. Організація роботи евакуаційної комісії:

Евакуаційна комісія  працює згідно з річними планом роботи. Контроль за виконанням рішень комісії покладається  на секретаря комісії. У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення з небезпечних зон у складі евакуаційної комісії створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

Комісія разом з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, районною службою зв’язку, оповіщення організовує і постійно удосконалює систему зв’язку евакуаційних органів.

Комісія розробляє завдання по вивезенню матеріальних цінностей із небезпечних зон та доводить їх до підприємств, установ, організацій.

Після отримання рішення (сигналу) на проведення евакуації евакуаційна комісія уточнює завдання щодо проведення евакуаційних заходів.

У безпечні місця розміщення населення, що підлягає евакуації, направляються представники евакуаційної комісії для вирішення питання приймання, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення.

Члени комісії на період підготовки та проведення евакуаційних заходів забезпечуються позачерговим міжміським телефонним та телеграфним зв’язком.

Транспортне забезпечення членів комісії  під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на місцевий орган виконавчої влади.

За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна  плата за основним місцем роботи.

Засідання комісії проводиться в залежності від обставин, які склалися, але не менше одного разу на півріччя, рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів із числа її членів і оформляються протоколом.

 

Сільський голова                                                                                   І.Г. Лідовий

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                              Рішення виконкому                                                                                                                                                             №59 від 12.05.2017 року

                                                                                                                       


Посадовий склад 

сільської евакуаційної комісії

Сільський голова – голова комісії.

Заступник голови виконавчого комітету –  заступник голови комісії.

Секретар сільської ради – секретар комісії.

Члени комісії:

Завідуючий Розбишівською лікарською амбулаторією ЗПСМ.

Завідуючий Сергіївської  лікарською амбулаторією ЗПСМ.

Спеціаліст І категорії Сергіївської сільської ради.

Завідуюча Розбишівським відділом зв’язку (за згодою).

Завідуюча Сергіївським відділом зв’язку (за згодою).

Завідуюча Качанівським відділом зв’язку (за згодою).

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

Директор ТОВ „Вікторія Агро” (за згодою).

Директор СТОВ «Лободіно» (за згодою).

Голова фермерського господарства „Марково” (за згодою).

Голова фермерського господарства „Бармиця” (за згодою).

Голова фермерського господарства „Оберіг 2000” (за згодою).

 

Сільський голова                                                                        І.Г. Лідовий

 

вгору