Menu

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СЕРГІЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

РІШЕННЯ

26.01.2018                                                                                             № 2

Про затвердження плану заходів щодо попередження корупції на 2018 рік

 

  З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання проявам корупції та правопорушень пов’язаних з корупцією у виконавчому комітеті, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у комунальній власності Сергіївської сільської ради, відповідно до Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції», виконавчий комітет Сергіївської сільської ради ВИРІШИВ:

 1. Затвердити план заходів щодо попередження корупції на 2018 рік (додається).
 2. Координацію за виконанням плану заходів покласти на спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Кас’ян А.В.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Лідового І.Г.

       

Сільський голова                                                                                  І.Г. Лідовий

 

                                                                                             Додаток

                                                                                  до рішення виконкому

                                                                                  № 2 від 26.01.2018 року

План

заходів щодо запобігання корупції серед працівників

виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Сергіївської сільської ради на 2018 рік.

 1. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Сергіївської сільської ради з питань дотримання положень Закону України «Про запобігання корупції”, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

Виконавчий комітет, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради.

 1. Проводити роз’яснювальну роботу з новопризначеними працівниками з метою підвищення їх знань з питань запобігання  корупції.

При прийнятті на роботу.                

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради.

 1. Забезпечити надання допомоги в заповненні посадовими особами сільської ради, а також особами, які вперше претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування, е-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік.

До 1 квітня 2018 року. протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради.

 1. Попередити депутатів сільської ради про зобов’язання подання до 01.04.2018 року е-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік та розміщення її на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 До 10 лютого 2018 року.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради.

 1. Повідомляти сільського голову, правоохоронні органи відповідно до їх компетенції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, а також ознак правопорушень за результатами перевірки декларацій.

Протягом 2018 року.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради.

 1. Забезпечувати негайне реагування на повідомлення підлеглих про наявність конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного завдання іншій посадовій особі особистого виконання завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Протягом 2018 року                               Сільський голова

 1. Ознайомлювати працівників працівників виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Сергіївської сільської ради, депутатів сільської ради з поширеними випадками конфлікту інтересів, а також застосування позитивних прикладів врегулювання конфліктних ситуацій.

Протягом 2018 року                              Виконавчий комітет

 1. Проводити службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних порушень, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

У разі необхідності.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради.

 1. Узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень. Вести облік працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

При надходженні інформації.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради.

 1. Аналізувати скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення посадовими особами сільської ради існуючого антикорупційного законодавства, інформувати сільського голову з внесенням відповідних пропозицій.

Щоквартально.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради. Виконавчий комітет.          

 1. Забезпечити розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладання адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вживати до такого працівника заходів згідно Закону України «Про запобігання корупції”.

Протягом 2018 року.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради

 1. Інформувати громадськість про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному сайті сільської ради.

За наявності інформації.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Сергіївської  сільської ради.

  Секретар виконавчого комітету                                                   Н.В. ілляшенко                                                                                                      

 

вгору