Menu

 СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(шоста сесія сьомого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

 

11 липня 2017 року

 

Про затвердження Програми

національно-патріотичного

виховання дітей та молоді

Сергіївської сільської ради

на  2017-2020 рр.

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сергіївської сільської ради на 2017-2020 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Антоненко О.І.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                        І.Г.Лідовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням шостої сесії сьомого скликання (третього пленарного засідання) Сергіївської сільської ради від 11.07.2017 року


 

Програма

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сергіївської сільської ради

на  2017-2020 рр.

 

 с. Сергіївка 2017 року

 

Вступ

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді розроблена відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради та рекомендована для використання у практичній діяльності працівникам навчальних закладів  із метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Тому найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України. Ціновим засобом відображання нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину, відмова від почуття національної меншовартості, від почуття національної неповноцінності, що формувалися віками.

Національно-патріотичне виховання учнів формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, революції гідності, боротьби за територіальну цілісність України,  досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Воно включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Сьогодні на досить високий рівень поставлене виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває сучасними комунікаційними технологіями.

Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління.

   Програма розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

Мета програми національно-патріотичного виховання учнів

 

Формування свідомого громадянина-патріота Української держави,  представника української національної еліти через набуття молодим  поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції,  високих моральних якостей та духовних цінностей, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури.

         Захист національних інтересів держави,  утвердження  патріотизму,  моральності  та  формування загальнолюдських цінностей молоді.

 

Шляхи і засоби реалізації програми

 

Форми й методи національно-патріотичного  виховання  базуються  на  українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відстоювання демократичного вибору України.

Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення  комплексу заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань реалізації пріоритетних  завдань Програми.

 

Завдання Програми

 

- виховання поваги у дітей та молоді до Конституції України, законів України, державної символіки - Герба,  Прапора,  Гімну України;

- формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості,
національної гідності, готовності до виконання громадянського і
конституційног ообов'язку щодо захисту національних інтересів
України;

- виховання поваги до культури всіх народів;

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- формування здорового способу життя як важливої складової розвитку та виховання людини, підготовки її до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини та організації змістовного дозвілля;

- виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- формування культури соціальних і політичних стосунків у молоді;

- залучення дітей та молоді до активної участі у національно-культурному житті українського народу, розвитку звичаїв та традицій;

- зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, готовності до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України;

- впровадження системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня молодих громадян, їх духовного самовдосконалення та змістовного дозвілля;

  • Зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;

- посилити роль сім’ї у патріотичному вихованні дітей, зміцнити взаємодію сім’ї з навчальними закладами.

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

Вказані завдання Програми  реалізуються через організацію та проведення заходів за напрямками:

 

  1. Національно-патріотичне виховання:

- проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання в навчально-виховних закладах;

- забезпечення активної участі дітей та молоді в заходах національно-патріотичного спрямування;

- створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, формування культури спілкування;

-  залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій, військовослужбовців, представників громадських організацій, волонтерів;

- активізація представників учнівського самоврядування у підготовці та проведенні заходів патріотичного спрямування.

 

  1. Співпраця з громадянським суспільством:

- активнее залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

- підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення дітей та молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів;

- доручення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання.

 

  1. Військово-патріотичневихованнямолоді:

- проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян та створення відповідних умов;

- набуття молоддю практичних навичок з основ військової справи;

- активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами Всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);

- залучення довійськово-патріотичного  виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України.

  1. Інформаційне та методичне забезпечення національно – патріотичного виховання:

- організація на веб-сторінках навчальних закладів постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій;

- проведення загального соціологічного опитування серед учнів  та вихованців навчально-виховних закладів щодо розуміння сучасною молоддю поняття патріотизму, ставлення підростаючого покоління до держави та громадянського суспільства;

- проведення конференцій, «круглих столів», семінарів, щодо розгляду актуальних питань і завдань патріотичного виховання.

 

Очікувані результати

– створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

        – забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

        – зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

         – збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

  • встановлення партнерських зв’язків між навчальними закладами Сергіївської громади з навчальними закладами інших районів
  • спроможність молоді до самопізнання, саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення.

        Необхідною умовою втілення Програми в практику є широке обговорення її положень і завдань, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що будуть актуалізувати порушені цією Програмою питання і завдання та спонукатимуть до розроблення конкретних заходів з їх реалізації.

 

 

 

П А С П О Р Т

 

Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сергіївської сільської ради на 2017-2020 рр.

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради,відділ освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту»,  Закон України «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки»

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, відділ освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергівської сільської ради, Відділ освіти молоді і спорту, дирекції шкіл

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, Відділ освіти молоді і спорту, дирекції шкіл, учителі, батьки, учні.

7

Термін реалізації

2017 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

120,000 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

120,000 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

 

 

 

 

              ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

 

План заходів по виконанню програми на 2017-2020рр.

 

 

 

Заходи

 

Об’єм

фінансу-

вання

тис, грн

Джерела фінан-

сування

Термін виконання

Виконавці

Бюджет ОТГ

Інші джерела

Придбання призів, грамот із метою матеріального заохочення та фінансової підтримки  дітей у Сергіївській громаді,придбання спорядження для проведення щорічної Всеукраїнської військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

10,000

10,000

-

Грудень, травень

2017-2020

Відділ освіти, молоді та спорту, Сергіївська сільська рада

 

Проведення масових заходів, змагань, конкурсів,семінарів, майстер-класів,зустрічей з учасниками Революції Гідності та АТО

18,000

18,000

-

Вересень

травень

2017-2020

Відділ освіти, молоді та спорту, Сергіївська сільська рада

 

Поліпшення матеріальної бази бібліотек, музейних кімнат закладів освіти,створення та поновлення куточків пам’яті

11,000

11,000

-

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту, Сергіївська сільська рада

Оновити об’єкти навчально-матеріальної бази навчальних закладів : обладнати кабінет предмета «Захист Вітчизни»

11,000

11,000

 

2018-2020

Сергіївська сільська рада

Екскурсійна   діяльність (очно/заочно) дітей, поїздки-обміни учнівських груп, відвідування  визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками  української історії та культури.

 

30,000

30,000

-

Травень-червень 2017-2020рр.

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Ввести 0,25 ставки посади керівника гуртка з війського -патріотичного напрямку

30,000

30,000

-

Вересень-травень 2017-2020 рр.

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Активізація позакласної роботи з фізичного виховання та забезпечення навчальних закладів дрібним спортивним інвентарем

10,000

10,000

-

 

 

Щороку

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Всього

120,000

120,000

-

 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

 

                                                                                                         План заходів

щодо реалізації національно-патріотичного  виховання  учнів 

закладівосвіти протягом 2017 – 2020років

№ з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

 

Тримати на контролі питання оновлення та систематизації на офіційних веб-сайтах  відділу освіти, навчальних закладів нормативно-правової бази щодо реалізації національно-патріотичного виховання.

Протягом

2017- 2020

років

Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів

Забезпечитирозгляд на нарадах, педагогічних радах, семінарах, засіданняхметодичних рад та об’єднань питання щодо національно-патріотичного виховання учнівської молоді із визначенням шляхів для подальшого удосконалення системи роботи з означенного питання.

Відповідно до річнихпланівроботи

Відділ освіти  молоді та спорту, керівники навчальних закладів

Долучати до організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді представників рад ветеранів, учасників бойових дій, Революції Гідності, волонтерів, громадські організації, батьківську громадськість.

Протягом

2017- 2020років

Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів

Вивчати, узагальнювати і пропагувати кращий досвід патріотичного виховання дітей та молоді, висвітлювати у ЗМІ, освітніх веб-сайтах.

Протягом

2017- 2020років

Відділосвіти,молоді та спорт, керівникинавчальнихзакладів

Проводитисистемну роботу з підготовкипедагогічнихкадрів до патріотичноговихованнядітей та молоді шляхом організаціїтематичнихсемінарів, тренінгів, нарадтощо.

Відповідно до річнихпланівроботи

 Відділосвіти,  молоді та спорту,керівники  навчальних закладів

6

Організаціяроботибатьківського всеобучу щодонаціонально-патріотичноговихованнямолоді.

Протягом

2017- 2020років

Керівникизакладівосвіти

 

7

Використовуватипроектнудіяльність, музейніформироботи, інформаційніресурсибібліотек, музеїв, музейнихкімнатзакладівосвіти для здійсненнясистематичногонаціонально-патріотичноговиховання.

Відповідно до річнихпланівроботи

 Відділосвіти, молоді та спорту, керівникинавчальнихзакладів,

8

Провести заходи з відзначення важливих подій історії, процесів державотворення, національно-визвольної боротьби за цілісність і незалежність України:

- річниці Героїв Небесної Сотні (20.02.2014) щорічно;

- річниці інтервенції російських військ (23.08.2014) та трагічної битви під Іловайськом (30.08.2014) щорічно;

-75-річчя(14.10.1942) утворення Української Повстанської Армії у 2017 році;

- 100-річчя (29.01.1918) бою під Крутами у 2018 році;

- 370-річчя (09.02.1648) обрання Богдана Хмельницького гетьманом України у 2018 році;

- 100-річчя (01.11.1918) утворення ЗУНР у 2018 році;

- 75-річчя (14.07.1944) бою дивізії “Галичина” під Бродами у 2019 році;

- 370-річчя (серпень, 1649 р.) Зборівської битви у 2019 році.

Протягом

2017- 2020 років

Відповідно до річних планів роботи

Відділосвіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів,

10

 

Запровадити проект-літопис для учнів початкової школи (1-4 класи) “Моя родина на захисті моєї Батьківщини“, «Українці – найкращі воїни», «Я пишаюся українцями!».

 

 

 

Протягом

2017року

Відділосвіти, молоді та спорту, керівникизакладівосвіти

11

Продовжити   впровадження   військово-патріотичної виховної системи  Всеукраїнської  дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри«Джура»  із  урахуванням  вікових  категорій:

         «Сокіл» (для старшоївіковоїгрупи);

Заходи в рамках гри «Джура» проводитипротягом року відповідно до річного плану роботинавчальних закладів.

Брати участь упроведенніфізкультурно-патріотичного фестивалю школярів«Козацький гарт».

Протягом

2017- 2020років

Відділосвіти, молоді та спорту, керівникизакладівосвіти

12

Розпочинати  навчальний  рік у загальноосвітніх   навчальних закладах Уроком мужності і милосердя, залучивши до його проведення учасників  бойовихдій, ветеранів, представників   волонтерських  організацій  тощо.

Проводити  лекції, бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості   молоді  переконань про єдність і соборністьУкраїни (Сходу і Заходу).

1 вересня

2017- 2020

років

Відділ освіти, молоді та спорту, керівники закладів освіти

 

 

13

Провести у рамкахВсеукраїнськоготижня права:

Всеукраїнський урок «Права людини»;

конкурс учнівськихпроектів «Ми дітитвої, Україно!» (на рівнізакладівосвіти),

позаурочні заходи з просвітницької та правовиховноїроботи «Я і моє право», «Самібудуємосвоєжиття у ріднійкраїні», спрямовані на розвиток у дітей та молодіпочуттявласноїгідності, усвідомленнясвоїх прав і місця у суспільстві, можливостіреалізаціїсвоїх прав у поєднанні з виконаннямобов’язківіззастосуваннямрекомендаційУкраїнськогоінститутунаціональноїпам’яті.

Відповідно до річнихпланів

Відділосвіти молоді та спорту,керівникизакладівосвіти,

14

Сприятипроведеннюнаціонально-патріотичнихзаходів органами учнівськогосамоврядування.

 

Протягом

2017-2020

років

Керівникизакладівосвіти.

15

Проводитиосвітньо-просвітницькі заходи з питаньформування здорового способу життя, профілактикиправопорушень.

 

Протягом

2017-2020

років

Відділосвіти, молоді та спорту керівникинавчальнихзакладів

16

Організовуватипроведенняінформаційно-просвітницьких, урочистих, пізнавально-виховних, спортивно-масовихзаходівпатріотичногоспрямування з урахуванням таких нових форм роботи як:

інтегровані уроки, уроки-презентації, інформаційнігодини,

вогники пам’яті, зустрічі двох поколінь,флеш-моби, історичні реконструкції,

дискусії, прес-шоу,етичнітренінги,сторітелінг (передача інформації через розповідьісторій);

комільфо-вечори (вечоригарнихманер), формула успіху, престиж-зустріч, імідж-коктейль (зустрічі з успішними, видатнимиособистостями);

ігри-квест, -експрес, фут-квести, робінзонади, слайд-мандрівка, геокешинг (подорож, знаходженнямісцярозташуваннязаданихоб'єктів, пошукінформації про об'єкти та відповідей на запитання);

виставки-інсталяції, інтерактивнівиставки, флешбук (презентаціяабознайомство з цікавими книгами за допомогою цитат, ілюстрацій, особистихпереживань та іншоїінформації про книгу), літературнвіражі;

благодійні ярмарки, доброчиннісправипідгаслом «Добре діло», волонтерськийрух.

Протягом

2017- 2020 років

(відповідно до календаря пам’ятних дат)

 

Протягом

2017-2020

років

(відповідно до календаря пам’ятних дат)

 

Відділосвіти, молоді та спорту керівникизакладівосвіти

17

Проводитинауково-дослідницькі та освітньо-просвітницькі заходи, якіпередбачаютьвисвітленняфактів і подій, щосвідчать про колективну й індивідуальнуборотьбу за незалежністьУкраїни у ХХ столітті, відновленнюісторичноїпам’яті про тривалідержавницькітрадиціїУкраїни (Київська Русь, ВеликекнязівствоЛитовське, ВійськоЗапорізьке, Гетьманщина, діяльністьУкраїнськихурядів 1917 – 1921 років, іншівизвольніпроекти), включно з проведеннямфотовиставок, організацієюмузейнихекспозицій, проведеннямдискусій, круглихстолівіззастосуваннямрегіональнихтрадицій, свідченьусноїісторіїнаціонально-визвольноїборотьбиукраїнського народу.

Протягом

2017- 2020 років

 

Відділосвіти, молоді та спорту, керівникизакладівосвіти

18

 

Залучатиучнів  до участі в акціях:

 «Допоможипораненим»,«Лист воїну», « День соборності  України», «День  пам’яті героїв Крут», «Малюнок для солдата», «День українського добровольця», «Відзначення Дня вшанування  учасників  бойових дій на території  інших держав», «Про  відзначення  в Україні  500 річчя Реформації»,«30-річчя заснування Полтавської організації ветеранів»,

 «Хвилядоброти», «Ветеранськеподвір’я»,

«Діти за мир, за єдинуУкраїну, «Перемога, Свята Перемога!»,

«Ті, хтоборолися за Свободу», «Звірою в серці», «Спільнимизусиллями», «СвятийМиколай, воїнаоберігай!» (підтримказахисниківнашоїкраїни, їхніхдітей та родин, медичнихпрацівників і волонтерів, якіпрацюють в зоні АТО)

Протягом

 2017-2020 років

відповідно до річнихпланівроботи

Відділосвіти, молоді та спорту, керівникизакладівосвіти

19

Налагодити   системну   екскурсійну   діяльність (очно/заочно) дітей, поїздки-обміни учнівських груп, відвідування  визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками  української історії та культури.

Відповідно до річнихпланівроботи

Відділосвіти, молоді та спорту,  керівники закладів освіти

20

Створити на офіційних веб-сайтах, кожного загальноосвітнього закладу освіти тематичну сторінку «Національно – патріотичне виховання».

2017

Керівники закладів освіти

21

Забезпечити:

висвітлення на сайтах освітніх установ інформації про проведені заходи патріотичного спрямування;

інформування відділу освіти,молоді та спорту  про виконання Плану  національно-патріотичного виховання

 Щоквартально

Керівники закладів освіти

Корисна інформація

Філія Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області

 

Філія Державної установи «Центр пробації»  в Полтавській області

Керівництво:

Контактні дані:

 

Сторінка в Facebook:

 

Дем’яненко Олександр Васильович, начальник філії

Адреса: пров. Родини Іваненків, 3 В, м. Полтава, 36022

Телефон: 0503460155

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

https://www.facebook.com/probation.Poltava

Графік роботи:

понеділок - четвер з 9-00 до18-00

п’ятниця: з 9-00 до16-45

обідня перерва:  13-00 - 13-45

вихідний : субота, неділя

 

Шановні виборці

Звертаємо Вашу увагу, що тим виборцям, які в день виборів не зможуть проголосувати за своєю виборчою адресою, надається можливість тимчасово (на час проведення виборів) змінити своє місце голосування без зміни виборчої адреси. Причинами можуть бути робота, навчання, відрядження, відпочинок, виїзд за кордон та інше.

Основні відмінності трудового договору і цивільно – правового договору

Основні відмінності трудового договору і цивільно – правового договору

 Роз’яснення надає головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Тіхонова Лідія Дмитрівна.

 Щоб зрозуміти відмінності трудового та цивільно – правового договору,

проаналізуємо  та порівняємо ці два види договору.

вгору